Gå til innhold

Naiv og super – supernaiv?

juli 31, 2011

Det blir for enkelt å toe våre hender, nå, før blodet er tørket vekk, glassskårene er feiet opp og frykten fortsatt biter oss. Det er på tide å innse at problemene vi har, er mer enn «utfordringer». Jeg har en viss aversjon mot tendenser til selvglorifiserende væremåte, grandiositet på vegne av en nasjon og flagg som symbol på det ufeilbarlige.

Foto av hånd inne i bjørnedrakt

Foto av hånd inne i bjørnedrakt


«Sykt» er sykt
Ja, disse drapene og terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22.07.11 ser ut til å være begått av et enkeltmenneske med sterke antipatier mot ikke-etniske nordmenn. Er det ensomme ulver vi ser som utfører disse ekstreme handlingene? Gror de av ingenting? Jeg tror ikke det. Gjerningsmannen er et menneske med et sykt sinn, kanskje, hvor det ikke er mulig å forstå «hvorfor», som vi gjerne skulle forstått for å plassere det hele inn i et håndterbart landskap.

At vi kan definere dette mennesket som “sykt” for dermed å fri oss fra dette som noe ukjent og utenfor vårt ansvarsområde er ikke bra. At vi kan skylde på «alle andre» er ikke sunt. Om vi definerer dette som “sykt” slipper vi å tenke “norsk ekstremisme”. På den måten gjør vi dette til noe vi ikke må forholde oss til og skape tydelige motkrefter til, dersom det er det vi ønsker. Vi gjør på denne måten oss selv en stor bjørnetjeneste.

Mennesker har ulike meninger
I et demokrati hører ulike meninger til, også de som den sittende regjeringen ikke bifaller. Frammarsjen for innvandrerkritiske partier i Norge og i store deler av Europa viser at vi har en utfordring vi ikke har klart å møte. Det har vært lett å definere venstresiden som naive. Å definere venstresiden som «naive», gagner ingen i tiden som kommer, og vil bare bremse den nødvendige debatten. Vi må tørre å ta den så fri fra partipolitisk polemikk som mulig. Vi må ta den uten å gå i skyttergraver, uten å peke ut enkeltgrupper, men heller ha klart definerte verdier som utgangspunkt, erkjenne at vi ikke har nådd dem og konstruktivt møte hverandre med: Hva gjør vi med dette og på hvilken måte? På den annen side: å tro at dersom en bare slipper til de høyreekstreme stemmene i samfunnsdebatten, så har vi kontroll på dem, er kanskje virkelig naivt? Det vil alltid være ekstreme meninger og kanskje lever de nettopp av å gro i randsonen av lyset?

Folk er folk
Vi skal langt fra ukritisk slå oss selv på brystet og hverandre på ryggen over vårt vidsyn og toleranse og mangel på fordommer. I timene før vi visste noe om hvem som var gjerningsmannen, sitter det en mann på t-banen på vei hjem fra jobb. Han er fra Somalia. Høyt utdannet, i fast jobb, snakker flytende norsk, har bodd i Norge i en årrekke. Han er redd. Livredd. Så redd som han var da han var utsatt for redselsfulle opplevelser i sitt eget hjemland. Rundt ham er det nordmenn, lysere i huden enn ham selv. De spytter mot ham, roper skjellsord. Han er usikker på om han tør gå veien fra holdeplassen til sitt hjem. Kanskje han skulle bestille drosje som står og venter på ham når han går av?

Det kom lignende meldinger fra hele Oslo by om sjikane og angrep på ikke-etnisk norske nordmenn, også lenge etter at det er offentliggjort at drapsmannen er lys og etnisk norsk. Oslo var ikke den eneste byen vi så slike reaksjoner. Ideen om at enhver som bomber, er muslim, er så inngrodd at opplysningene om gjerningsmannens etnisitet ser ut til å overraske nesten mer enn selve angrepet. Dette skulle altså være en terrorhandling utført av ytterliggående muslimer. Om litt ville vi vente at alle muslimer i Norge, og forsåvidt alle som har hudfarge mørkere enn den en kan få i et gjennomsnittlig solarium i disse dager, tar på seg kollektiv skyld over denne forferdelige uretten som er begått mot det norske folk.
Dette er den uuttalte forventningen. Jeg krysset fingre hele bombekvelden for at dette ikke skulle være et fundamentalistisk angrep rettet mot den norske stat og ble på bissart vis lettet over at det viste seg at gjerningsmannen er en 32 år gammel nordmann.


Hvordan kan det være mulig at jeg ble lettet av denne beskjeden?

Om drapsmannen, terroristen, hadde vært en muslim er jeg rimelig sikker på at vi hadde sett et sterkt splittet Norge. Et Norge med hat og sinne – i enda større grad enn det vi kjenner i magen i dag. Hvordan i alle dager skulle vi klare å leve videre med det?

Vi er mennesker.

Mennesker er ofte skeptiske til det ukjente. Mennesker trenger trygghet. Vi kan ikke møte utrygghet med tillit. For å kjenne tillit til hverandre, må vi være trygge på den andre og at den andre følger definerte spilleregler.

Politikerne må sørge for tiltak slik at alle, uansett kjønn, alder og etnisitet skal kunne føle seg trygge. Vi skal kunne ferdes trygt på gaten. Både voksne og barn skal kunne være trygge hjemme. Vi skal ikke risikere å bli utsatt for skader eller vold. Vi skal fordele godene rettferdig. Vi skal møte respekt og bli inkludert som likeverdige, uansett hvilket kjønn og hvilken alder vi har og hvilke klær vi velger å iføre oss.

Det vi alle dypest sett trenger, er å bli forstått, kjenne tilhørighet, funksjon og likeverd. Av dette skapes et likeverdig partnerskap, der det handler om å yte etter evne og nyte etter behov. De politiske ideologier er uenige i hvordan dette i praksis skal utføres. Å skulle definere dette som «feministiske verdier» eller «venstreradikale ideer» er likevel et feilsteg. 

Statens lommebok
Den norske stat har en viss størrelse på sin lommebok og må selvsagt prioritere. Hva vi kan se i tiden som kommer er at det blir vanskelig å ikke gi store summer til politiet og overvåkingstiltak. Å straffe og overvåke er ofte det enkleste, men det enkleste er ofte ikke det beste når det kommer til å løse samfunnsproblemer.

For å polarisere:
Vi har store problemer når det kommer til grupper av innvandrere som ikke deltar i det norske samfunnet, omfattende voldssaker mot barn og kvinner, de som ikke yter etter evne, men «lurer» systemet så godt de kan og de med store psykiske traumer etter lignende voldsopplevelser som de vi så på Utøya. Hjelper det med høyere straffer og bedre kontroll alene? Kanskje ikke. Kan hende må vi dypere, se sammenhenger, tenke forebygging og vurdere hva vi kan forvente av den enkelte. Det er trist og feilslått politikk å ikke lete etter røttene til problemene og løse dem der, fremfor å kontrollere og straffe.

På samme måte har vi problemer med grupper av mennesker som definerer andre mennesker som «utenfor» og som uverdige en plass i felleskapet. Vi har store grupper mennesker som preges av frykt for hvordan det norske sosioøkonomiske landskapet skal se ut i fremtiden og i sin frykt søker enkle, populistiske løsninger. Dette er grupper vi må ta på alvor og lytte til slik at vi kan finne løsninger.


Hvordan skal vi fordele de øknomiske og menneskelige ressursene fremover?

Siv Jensen og hennes meningsfeller har også krav på å bli hørt, selv om mange av oss ikke liker retorikken som brukes og løsningsforslagene som legges på bordet. Å tro at det vi ikke liker forsvinner om vi stikker hodet i sanden, eller ved å moderere bort, er i alle fall naivt. Det vi ikke liker, bør vi ikke la stå uimotsagt. Å si i mot og hevde vår mening er et ansvar vi alle har. 

67 kommentarer leave one →
  1. juli 31, 2011 14:11

    Jeg har sett at man på flere steder jæmfører Norges reaksjon med enhet, med USA, Bush, og hevn. Situasjonen kan ikke helt sammenlikes da det i Norge var et angrep innifra og i USA et angrep fra utsiden. Jeg tror også at situasjonen hadde vært mye verre hvis det hadde vært en muslim som hadde gjort det. Det du skriver om muslimer som blitt utsatt for hets viser tydelig på det.
    Hvis vi ikke ser på hvordan det her har utviklet seg for ABB, da risikerer vi å møte samme problem igjen. Det lærer seg når man arbeider i psykiatrien er å lytte på sine pasienter fordi de har noe viktig å fortelle oss.
    syndebukks tenking løser inga problemer, bare konserverer dem, og da vokser de utenom vår kontroll.
    Jeg tror også vi trenger de anonyme kommentarene, for å få anledning til å måle temperaturen omkring oss. Det er mange som har viktige ting å si, å de må ha rum for å gjøre det.
    Bra gjennomtenkt innlegg.

  2. Annild permalink
    juli 31, 2011 14:11

    Veldig bra artikkel! Vi må kanskje gå dypere i oss selv alle sammen?

  3. Anonym permalink
    juli 31, 2011 14:22

    «Ideen om at enhver som bomber, er muslim, er så inngrodd at opplysningene om gjerningsmannens etnisitet ser ut til å overraske nesten mer enn selve angrepet»

    – Er nå det så rart da? Alle store terrorangrep mot den vestlige verden, man har hørt om i media, de siste ti år har jo blitt utført av ytterliggående muslimske grupper….. samt at det har blitt framført trusler om terror mot Norge av disse grupperingene….Man skal selvfølgelig ikke skylde på noen før, men jeg synes ikke noen kan klandres for å i øyeblikkets hete skylde på disse gruperingene.

    «Jeg krysset fingre hele bombekvelden for at dette ikke skulle være et fundamentalistisk angrep rettet mot den norske stat og ble på bissart vis lettet over at det viste seg at gjerningsmannen er en 32 år gammel nordmann»

    -Det VAR et fundamentalistisk angrep, bare ikke fra den siden som var forventet…

    «Det vi alle dypest sett trenger, er å bli forstått, kjenne tilhørighet, funksjon og likeverd. Av dette skapes et likeverdig partnerskap, der det handler om å yte etter evne og nyte etter behov»

    – Ja, men dette vanskeliggjøres av at en del innvandrere hoper seg opp og danner «egne små bydeler» og dermed ikke vil integreres i det Norske samfunnet. De ser ut til å heller ville danne sine egne…. Dette er overhodet ikke rasistisk ment, men er noe, til og med, integrerte innvandrere ser på som et stort problem. De fremmedgjør seg selv rett og slett…

    • Stine Karlsen permalink
      juli 31, 2011 15:44

      Hva? Forsvarer du at helt uskyldige folk ble spyttet på, banket opp, trakassert og dømt pga. hudfarge, religion og etnisitet i hele Norge? Er det virkelig det du sier, at det er helt ok og forståelig?

      • juli 31, 2011 16:37

        Var det virkelig det jeg sa? Ikke legg meninger og ord i munnen på meg da….. Se nå hva jeg quota på, og hva jeg svarte!!! Det jeg sier er at det kanskje ikke var så rart om akkurat disse grupperingene var de første som dukket opp i hjernen til veldig mange like etter angrepet…. Selvfølgelig synes jeg ikke det var ok om uskyldige mennesker ble skadelidende på noe som helst vis, og kan heller ikke forstå hvordan du kunne lese det utav det jeg skrev!
        Det var jo til og med mange muslimer som trodde at ytterliggående muslimske grupperinger hadde gjort dette…..

  4. juli 31, 2011 14:22

    Dette er en debatt jeg etterlyste på -90 tallet, i EU-kampen. Hva er det vi vil med landet vårt? Samme spørsmålet kan stilles i rovdyrdebatten, hvilket land er det vi vil ha? Vil vi bevare for å bevare, eller for å utvikle?
    Roosevelt sa under krigen «Look to Norway» Han mente Norge var et eksempel på fredelig sameksistens som ville fungere også framover, etter krigshandlingene.
    Nå kan vi begynne å lure, vi har hatreaksjonene mot antatte muslimer etter bomben 22/7. Vi har reaksjonær retorikk i «søkk og kav» og vi har det som mange oppfatter som naivitet?
    Skulle vi ikke snart tørre å se oss selv i øynene og si «Jeg er rasist, men…»

  5. juli 31, 2011 14:23

    «Ideen om at enhver som bomber, er muslim, er så inngrodd at opplysningene om gjerningsmannens etnisitet ser ut til å overraske nesten mer enn selve angrepet»

    – Er nå det så rart da? Alle store terrorangrep mot den vestlige verden, man har hørt om i media, de siste ti år har jo blitt utført av ytterliggående muslimske grupper….. samt at det har blitt framført trusler om terror mot Norge av disse grupperingene….Man skal selvfølgelig ikke skylde på noen før, men jeg synes ikke noen kan klandres for å i øyeblikkets hete skylde på disse gruperingene.

    «Jeg krysset fingre hele bombekvelden for at dette ikke skulle være et fundamentalistisk angrep rettet mot den norske stat og ble på bissart vis lettet over at det viste seg at gjerningsmannen er en 32 år gammel nordmann»

    -Det VAR et fundamentalistisk angrep, bare ikke fra den siden som var forventet…

    «Det vi alle dypest sett trenger, er å bli forstått, kjenne tilhørighet, funksjon og likeverd. Av dette skapes et likeverdig partnerskap, der det handler om å yte etter evne og nyte etter behov»

    – Ja, men dette vanskeliggjøres av at en del innvandrere hoper seg opp og danner «egne små bydeler» og dermed ikke vil integreres i det Norske samfunnet. De ser ut til å heller ville danne sine egne…. Dette er overhodet ikke rasistisk ment, men er noe, til og med, integrerte innvandrere ser på som et stort problem. De fremmedgjør seg selv rett og slett…

    Ellers er jeg enig i veldig mye av det du sier.

    • Stine Karlsen permalink
      juli 31, 2011 15:54

      Bra du skrev «De ser ut til å heller ville danne sine egne….» Viktig å si at det ser slik ut, men at du ikke vet helt sikkert grunnen til at det er slik. Jeg tviler på at det er det de vil. Jeg har snakket med en del som synes de blir sett ned på av nordmenn, nordmenn vil ikke prate med dem, ta dem inn i sine sosiale kretser, de føler seg uønsket her, Da kan du banne på at disse søker sammen og føler seg utstøtt av samfunnet på det sosiale og integreringsviktige plan.
      Vi må nok grave dypere for å finne alle grunner til at noen innvandrere ikke blir integrert. Det skyldes neppe kun religion og kulturforskjeller – noe mange andre har visst ikke nødvendigvis er et hinder for integrasjon (det finnes muslimer fra Bosnia, Iran, Afghanistan, Irak, Somalia som er godt integrert. Jeg omgås og har gått på skole med disse).

      • juli 31, 2011 16:49

        Jeg kjenner også en del godt integrerte muslimer, men jeg har også sett muslimske familier som nekter barna sine å leke med norske barn, fordi de kan bli påvirket, og det er et eksempel på det jeg nevner om å ikke ville integreres…. Det motsatte finnes helt sikkert også. Og dette er igjen med på å gi barna helt feil holdninger, som igjen gjør at alt bare fortsetter…. Og jeg tror nok mange av disse holdningene skyldes religion, kultur og kanskje til og med språkbarrierer.
        Jeg er hverken Frp’er eller høyre-ekstrem, men jeg ser en del som bør gjøres både fra innvandrernes side og fra staten/norges befolknings side for at ting skal fungere optimalt.

      • juli 31, 2011 21:53

        Somalieren har på bloggen sin flere ganger tatt opp akkurat det om hvem som avviser hvem. Interresant å se det temaet belyst fra en somalisk, islamsk synsvinkel.
        Bloggen henens er her http://smagalsomalier.wordpress.com/

        • august 2, 2011 13:30

          Veldig interessant. Det gjør godt å se hva oppegående, reflekterte muslimer tenker (kanskje spesielt jenter).
          Jeg må bare påpeke at jeg i mitt innlegg mente å si at å nekte barna sine å leke med barn med et annet levesett og en annen kultur blir feil, uansett hvem som gjør det. Det at jeg nevnte denne muslimske familien var fordi den familien er de JEG kjenner som klarest har uttrykt denne holdningen. Jeg sa vel også at dette sannsynligvis i mange tilfeller går andre veien.

    • juli 31, 2011 16:32

      Hvor får man bolig hen når man kommer til landet uten å kjenne noen, kanskje uten jobb, uten et nettverk blant «de norske»? Jo, der de «andre» som er lik seg selv bor.
      Det er ikke noe hokus-pokus over dette.

      Det samme ser man jo forøvrig når nordmenn flytter utenlands. Det er bekvemt å bo der man har flere kjente fra hjemlandet.

      • juli 31, 2011 16:55

        hehe.. det får meg til å tenke på de svære urbanisasjonene som har vokst opp langs kysten i Spania. Det bor det tusenvis av nordmenn som ikke ser noen grunn til å lære seg spansk, de har butikker hvor de får kjøpt Stabburets leverpostei, brunost, surkål, og norske aviser. De arrangerer fårikålaftener og lutefisklag, og de pleier kun omgang med «sine egne». Alt skal helst være som hjemme i Norge, bortsett fra klima og kostnader. Muligens greit nok det, men da må vi være forsiktig med å kritisere andre i så henseende.

        • juli 31, 2011 17:16

          Hehe sant det, men jeg kan godt kritisere dem også jeg hehe

        • juli 31, 2011 17:25

          Men vi må også huske på at det da er snakk om mennesker som ikke koster det Spanske samfunn ei krone, og heller er en stor inntektskilde….. Og greit at det nok er ganske store kulturelle forskjeller, men de religiøse forskjellene og kollisjonene er på langt nær like store, så jeg mener egentlig at det ikke kan sammenlignes i noen særlig stor grad.

      • juli 31, 2011 18:15

        Hva vet du egentlig om utenlandsnordmenn? Selv bor jeg i et svart nabolag, det går fra tid til annen en måned eller mer mellom hver gang jeg snakker norsk. Klart at du ser sammenklumping om du tenker UD-folk og U-hjelpsutsendinger (folk som knapt får etablert seg før de skal videre). Vet du hva det er jeg får mest kritikk for de få gangene jeg reiser til Norge? At jeg ikke lærer ungene mine norsk.
        Å forstå og være snill er greit nok, men noen ganger gjør en slik holdning at alt blir verre for alle parter.

        • august 2, 2011 13:57

          Det jeg vet er det jeg ser med mine egne øyne og det jeg leser i bøker og i media. Altså….. skal man bosette seg i et land over lang tid, få barn der osv, bør man lære seg språket i det landet. Dette gjelder om det er en nordmann som flytter til Spania eller en Iraker som flytter til Norge. Man bør jo være i stand til å lese det som står i sine barns skolebøker?

    • august 1, 2011 12:40

      » Er nå det så rart da? Alle store terrorangrep mot den vestlige verden, man har hørt om i media, de siste ti år har jo blitt utført av ytterliggående muslimske grupper….. »

      Ja, det er rart. Hvorvidt det er medias overfokusering på det, eller det har helt andre årsaker, så er fakta uansett at muslimske grupper ikke står for ti prosent av alle terroristanslag engang. Les f.eks. denne som tar for seg tall i USA (94% av alle terrorangrep begått av andre enn muslimer): http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/ eller denne som tar for seg tall fra USA (99,6% av alle terrorangrep begått av andre enn muslimer): http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/

      • august 1, 2011 13:36

        Beklager, Jitte – kommentaren din ble liggende i spamfilteret fordi den hadde mer enn en lenke. Skal sjekke filteret oftere.

        Hos meg er det normalt ingen forhåndsmoderering 🙂

      • august 2, 2011 13:52

        Beklager, men svaret på denne ble av en eller annen grunn liggende nederst på siden…. Jaja, du finner det der hehe

  6. juli 31, 2011 14:33

    jeg tror den offentlige reaksjonen, altså fra regjeringshold, ville vært nogenlunde lik. jeg tror ikke det ville ført til hevntanker, men fortsatt fokus på åpent og demokratisk samfunn. men jeg tror også, som deg, at vi ville sett en splittet befolkning og en fryktelig vanskelig tid for mennesker som ser utenlandske ut, som er muslimer og innvandrere. kjenner folk som sa «hadde det vært en muslim, hadde jeg ikke turt å dra ned til oslo sentrum». sånn skal det IKKE være. vi MÅ forstå at det er enkeltmennesker bak disse handlingene uansett, om det nå er utført av ekstreme muslimske grupperinger, ELLER ekstreme kristne, norsk grupperinger eller enkeltmennesker.

    forøvrig: de fleste terroranslagene i Europa de siste årene er begått av separatister. det er ikke SÅ mange år siden det smalt bomber i Spania «hele» tida. det hadde ingenting med islam å gjøre, men med ETA.

    for eksempel.

    fader ass. vi glemmer så fort.

    «when you assume, you make an ass of u and me»

    • juli 31, 2011 15:22

      Jeg syns du motsier deg selv litt…… «vi MÅ forstå at det er enkeltmennesker bak disse handlingene uansett, om det nå er utført av ekstreme muslimske grupperinger, ELLER ekstreme kristne, norsk grupperinger eller enkeltmennesker»

      – Altså… det er faktisk STOR forskjell på om det er en gruppering som utfører noe eller om det er en enkeltperson…. En enkeltperson kan man fange og sette i fengsel og faren er mer eller mindre over…. Om det er en gruppering, kan det i mye større grad komme flere angrep om en eller flere blir tatt for forbrytelsen.

      «de fleste terroranslagene i Europa de siste årene er begått av separatister. det er ikke SÅ mange år siden det smalt bomber i Spania “hele” tida. det hadde ingenting med islam å gjøre, men med ETA.
      for eksempel»

      – 2 mennesker har blitt drept av ETA-bomber de siste ti årene, som jo var det jeg sankket om…… i 2004 var det et ganske stort terroranslag mot Spania…. ETA fikk først skylda, men det viste seg senere at Al-Quaida sto bak…..
      Ellers har vi 9/11, bomben i London i Juli 2005… Kan du nevne flere store angrep på den vestlige verden som IKKE er utført av ekstreme muslimer de siste 10 årene?

      • august 3, 2011 22:39

        ja. du har rett. det ble litt feil. poenget i fht til enkeltmennesker og grupperinger handla ikke om at det nødvendigvis er enslig ulver bak disse handlingene, men at de som utfører dem (såvidt jeg vet og såvidt jeg velger å tro om mine medmennesker) ikke representerer flertallet. de fleste muslimer støtter ikke terror. de fleste kristne støtter ikke terror. grupperinger, nettverk, «enkeltmennesker». mindretallet, rett og slett.

        tok du dette som et svar mot deg? jeg har ikke sett/lest noen av dine svar, altså heller ikke noe om ETA-bomber. det eneste jeg gjorde var å gi en respons på innlegget.

        ifht ETA: poenget handlet ikke om hvor mange som var drept, eller hvem som har gjort størst skade de siste ti årene. jeg tenker bare at det er viktig at vi ikke glemmer at det ikke er SÅ lenge siden frykten vår ikke ble trigga av menn med kufi, men av helt andre grupperinger og mennesker. alle terrorrister spiller på vår frykt. i stor skala er det det som er det farligste med terror. ikke nødvendigvis tapet av menneskeliv (som selvfølgelig ER fryktelig), men tapet av tryggheten og frihetsfølelsen.

        jeg skjønner jo såklart at folk antok «muslimske ekstremister». det er ikke rart i det hele tatt. jeg tenkte selv «det er jo sikkert … men nei, jeg håper ikke, jeg håper ikke». men selv om man antar at det er «muslimske ekstremister», må det gå an å be folk om å beherske seg, utvise ro og toleranse og forståelse for at de fleste muslimer i Norge IKKE støtter terrorr, og på lik linje rammes når terrorren inntreffer i vårt land.

        aller mest var det vel det jeg ville si.

  7. juli 31, 2011 14:36

    Da nyheten om bomben kom på TV var min første tanke: Jasså… nå er det visst noen som har ennå sterkere meninger mot Statsministeren enn jeg har og som har gått ennå lenger enn bare å utrykke det i en blogg eller kommentar slik jeg har gjort. Utøya forsterket min første reaksjon. så går dagene … å igjen ser jeg at Statsministeren gjør noe så grusomt stygt at jeg ennå engang får se hvorfor jeg ikke liker han og hans politikk, han står frem midt i menneskehavet av sjokkerte borgere av landet og bedriver massesugesjon og vinner velgere. dagene går … jeg må være uhyre forsiktig med å rope ut mine tanker og meninger fordi nå har massene blitt store mot min mening og jeg risikerer å bli «halshugget» ennå kraftigere enn før og jeg føler meg ennå mer utstøtt … ennå mer missbilligelse mot mine tanker. DemokratiDiktatoren (som jeg kaller han) har vunnet en valgkampseier uten sidestykke i kald kjynisk maipulasjon av folket midt i dette tragiske som skjedde og mitt liv føles mindre trygt enn noen gang. Men jeg legger alikevel ikke skjul på mine meninger og får heller tåle den fortsettelsen som kommer.

    • Maria H. permalink
      juli 31, 2011 15:56

      Dette syns jeg faktisk grenser til respektløst. Jeg stemmer heller ikke på Jens Stoltenberg, men jeg har snakket med mennesker fra både Frp, Høyre, Ap, Sv, Sp, Venstre og sofavelgere som er stolte over statsministeren sin nå, og som føler at selv om de ikke har stemt på han så er han allikevel «deres» statsminister nå. Sånn tror jeg de fleste føler det. Vær så snill og kom med et eneste eksempel på «kald, kynisk manipulasjon» fra hans side i denne tiden som har vært.

      • juli 31, 2011 17:05

        Helt enig med Maria H. her….. Om Jens Stoltenberg får ekstra stemmer ved neste valg p.g.a sin omsorgsfulle og plettfrie oppførsel oppi denne tragedien, så er det fordi han fortjener det, ikke fordi han er kynisk…. heller det motsatte. Om du leser om den forhenværende ny-nazisten Tom Eiternes i VG, så sier han:
        «Når du er så radikal, blir du paranoid og tar det du hører og leser ut av sammenheng» og han sier også:
        «I vår verden hadde statsminister Gro Harlem Brundtland vært i FN, jødiske Jo Benkow var stortingspresident, frimurerlosjen hadde mange medlemmer og på toppen av stortingsalen kunne en stjerne minne om jødestjerne om du hadde spenstig fantasi. Når du legger disse tingene sammen får du «bevis»»
        Man leter etter bekreftelser på konspirasjonsteoriene sine»
        Jeg tror det er noe sånt Catalyzator driver med her, uten sammenligning forøvrig…..

        • august 3, 2011 22:46

          jeg ville bare stille meg ETTHUNDRE prosent bak Maria og Jan Terje.

          å påstå at Regjeringa/Jens/AP bruker dette som valgkampstrategi … det er drøyt, det er frekt, og det er paranoid. det er det samme som reaksjonene på «rosetog» i stedet for fakler. for det første, politiet sa nei til fakkeltog av sikkerhetsmessige årsaker. det var sommer, så hva skulle vi nå egentlig med fakler uansett? og ja, rosen er kanskje APs symbol, men det er OGSÅ et symbol på kjærlighet, vennskap, sorg. verdier vi ønsket å symbolisere i dagene etter 22.juli. nå nevner ikke denne kommentaren rosene spesifikt, men jeg har hørt en del nevne det som «valgkampstrategi» og «feil».

          og dessuten: Demokratidiktatoren? vi lever i av verdens frieste land. vi er så langt unna diktatur som man kan komme. å påstå noe annet er respektløst overfor de millioner som lever i reelle, faktiske diktatur. om nok mennesker i Norge stemmer på andre partier, så blir ikke Jens statsminister igjen. DET er demokrati. men demokrati vil alltid være flertallets diktatur over mindretallet. alle kan ikke være fornøyd med alt. men vi lever i et fritt land. du er fri til å forlate det om du ikke er fornøyd med hvordan det styres. værsågod.

  8. juli 31, 2011 14:41

    Bra innlegg, og enda viktigere: du får reaksjoner fra folk som er uenige med deg.

    VI er i gang, vi er uenige, ikke i hvert vårt ekko-kammer men i en offentlig samtale om hva det vil si å være norsk, hva slags verdier skal vi stå sammen om, hva er det minste felles multiplum for alle disse forskjellige folkene som skal leve sammen. Det er oppmuntrende.

    Jeg synes det er to ulike tema som her antydes: Hva var jordsmonnet terroristen hentet sin ideologi fra. Og: Hvordan blir det å være muslim i vårt land hvis vi faktisk får oppleve en terrorhandling utført med referanse til koranen.
    Den siste debatten sier noe om hvem vi er i dag, alle de som aldri ville drømme om å utføre terrorhandlinger, de som frykter terroren, og som derfor frykter de fremmede blant oss. Frykt er en dårlig rådgiver. Den blir ikke mindre av å møtes med moralisme.

    Men det er også grenser for hvor langt vi skal strekke oss i å forstå den: Frykt for terror rettferdiggjør ikke sjikane av store folkegrupper, enten det er FrPere eller muslimer, vi må gå litt mer presist til verks, undersøke tankegods, utfordre meningsmotstandere til begrunnelse, presiseringer, reflektsjon. Og bringe inn fakta.
    Det er jo ikke riktig at det er jihad-terror som har stått for mesteparten av terroranslagene i Europa. 5 av 149, sist jeg sjekket. Og uansett: Vi er ikke i krig med noen, det har ikke skjedd noe som på noe vis rettferdiggjør slike scener som det du viser til. Hvordan det kunne skje? Der har FrP mye å svare for. Mye av det som har kommet fra den siden tipper langt over kanten for anstendig politisk uenighet, det er en hatets og angstens retorikk. Men så lenge deres største bekymring i dag ikke synes å være dette, men at noen kan være så onde å påpeke hva de gjennom årtier har sagt. http://ivarbakke.blogspot.com/2011/07/gode-nordmenn.html?utm_source=BP_recent

    • juli 31, 2011 15:34

      Nå finner ikke jeg noe eksakt på hvor mange angrep some er utført av hvem, men om vi nå tenker på angrep på vestlige mål de siste 10 årene…. Hvem har drept flest i sine angrep? Hvem andre har utført angrep siden år 2000? IRA Var vel mer eller mindre ute av løypa innen da, og ETA har som jeg kan finne ut drept to personer i bombeangrep etter 2000…. Høyre-ekstreme terrorangrep kjenner jeg faktisk ikke til noen av…. Før tragedien i Oslo og på Utøya.

      • Maria H. permalink
        juli 31, 2011 15:54

        Det er faktisk slik at de aller fleste terroranslagene mot den vestlige verden og Europa er begått av høyreekstreme og forskjellige seperatistorganisasjoner. Hvor mange som er blitt drept henholdsvis av fundamentalistiske islamister og av høyreekstreme/seperatister aner jeg ikke, men det har da vel ingenting å si? Målet med en terroraksjon er å drepe så mange så mulig, så her er det faktisk intensjonen som gjelder.

        • Maria H. permalink
          juli 31, 2011 16:01

          Nå må jeg også få modifisere meg litt, og legge til venstreekstreme, anarkister og militante dyrevernere o.l.

        • juli 31, 2011 17:09

          Da spør jeg igjen…. hvilke organisasjoner har utført terroraksjoner i vesten de siste ti år foruten ekstreme islamister? Jeg spør fordi jeg ikke vet og ikke kan komme på noen….

      • Maria H. permalink
        juli 31, 2011 17:48

        Her har vi en artikkel om emnet: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10084944

        Jeg leter forgjeves etter en artikkel jeg leste for ikke så lenge siden om tilsvarende prosentvise tall for høyreekstreme, men jeg finner den ikke. Hvis/når jeg finner den skal jeg legge linken her!:)

        Men separatister står altså for mesteparten, sammen med noen venstreekstreme og militante dyrevernere. Tar man med planlagte terroraksjoner og aksjoner av liten art står også høyreekstreme for en del, men det skal jeg ikke si noe mer om før jeg finner nevnte artikkel!

        • august 2, 2011 13:50

          Jeg snakker om store terroraksjoner, med stor mediedekning, de siste 10 år…. Store angrep med mange drepte og/eller store materielle skader. Er mulig dette ikke kom klart nok frem….. Altså angrepene med stor skade får større medieoppmerksomhet, altså påvirker folket mer…. Dette samt uttallige trusler om terrorangrep mot vesten førte til at de aller fleste først mistenkte ekstreme muslimer.

  9. juli 31, 2011 16:34

    Jeg og flere med meg er også veldig glad for at det ikke var en eller flere muslimer som stod bak… jeg var i et muslimsk land da dette skjedde, og det gikk et lettelsens sukk gjennom de vi snakket med om dette. Alle var redde for en tilspisning av konflikt mellom «vesten og islam», som en uttrykte det.

    Det er jeg også.

    Derfor tror jeg vi skal gripe alle de mulighetene vi kan, som dessverre har oppstått på grunn av en forferdelig tragedie, men dog muligheter for å bryte ned barrierer, være mer åpne og kjempe for de verdiene vi tror på.

    Samtidig skal vi passe oss for å ikke bli for sjølgode og sentimentale oppi alt dette. Det er lett for at det blir bare store ord, og få virkelige møter mellom virkelige mennesker.

  10. juli 31, 2011 16:40

    Dette er faktisk en av de beste refleksjonene jeg har lest den siste uka, .. og det har blitt himla mange etterhvert. Takk for en utmerket og superviktig kommentar, Maria. Vi har såvisst en jobb å gjøre og et ansvar å ta, alle som en.

    Catalyzator, jeg har lyst til å fortelle at du slett ikke er alene. Rett skal være rett, jeg syns statsministeren på mange vis har vært usedvanlig dyktig i denne situasjonen. Særlig med tanke på at han er så til de grader personlig berørt – på flere plan, og alle de forventningene som tilligger rollen hans på toppen. Men halleluja-stemningen blir nå stadig mer kvelende, – t.o.m fredsprisen er faktisk nevnt, og det er nærmest uutholdelig å tenke på hvilken betydning dette får for den kommende valgkampen. Det aner meg at noen i bakgrunnen raskt så mulighetene og regisserte hele løpet. Det er garantert ikke Aps politikk som folket plutselig nå har endret synet på! Jeg frykter at mange ikke har hjerte til ikke å vise sin takknemlighet og stolthet, nettopp ved å gi Stoltenbergs parti sin stemme. Det er jo velkjent hvor vanskelig det er å skille person og sak, og nå er det mye følelser. I hvertfall ved årets valg.
    Politikk vil ved årets valgkamp måtte vike for føleri, og det kommer sikkert til å bli utnyttet for alt hva det er verdt. Trist for oss som så frem til en styrking av grunnlaget for et skifte om to år. Men egentlig trist for Ap også, for oppgangen vil være særdeles løst fundamentert.

    • juli 31, 2011 16:55

      Takk for at du satte litt mer riktige ord på det for meg, jeg sliter meg mangeårig oppdemmet irritasjon som farger ordleggingen for svart iblandt men dine ord beskriver det så mye mer riktig i mine ører. Takk 🙂

    • Maria H. permalink
      juli 31, 2011 18:32

      Jeg tror faktisk ikke Stoltenberg eller noen i Ap, som alle er personlig berørte, har «sett sitt snitt» til noe som helst. Dere har enda til gode å komme med et konkret eksempel. Jeg syns statsministeren har oppført seg eksemplarisk i denne tiden, og nettopp IKKE utnyttet denne situasjonen eller slått politisk mynt på den. Stoltenberg kan ikke skyldes fordi noen kommer til å stemme på Ap fordi de føler han har gjort en god jobb. Dessuten vil jeg gå så langt som å si at det er dere som er opphengt i hvilke politiske konsekvenser dette kan få. Det er dere som tenker på valget i en stund som denne.

      Jeg syns det sier litt om en person når en velger å kalle noen for «demokratidiktatoren.» Disse to ordene er motsetninger og ekskluderer hverandre. Og en person som lager seg slike benevnelser på personer, minner meg også om en som er mot demokrati, en som ikke liker at vi har demokrati i Norge. Og jeg finner meg ikke i at noen prøver å skade eller ta fra meg mitt demokrati.

      Nå skal det også sies at jeg ser forskjell på Catalyzator og Kirsti Cath Dahles kommentar, og at sistnevnte var mer balansert og velformulert.

      • juli 31, 2011 19:20

        Vi skal huske på at det ikke var AP og Stoltenberg som startet med det her helvetet. Det var ABB!
        Det er ikke på grunn av Stoltenberg og Co, hvis AP vinner neste valg. Det er minnet på et stort antall ungdomer med forskjellige nasjonaliteter som ble henrettet på Utøya! Det er deres minner som setter spor i alles våre hjerte. Det er deres minner som får oss til å våkne opp til en hardere virkelighet. Det er også de ungdomer som har overlevd Utøya helvetet som setter spor i våre hjerter. De kommentarer som de har gjort har vist en stor visdom så unge de er. Det er minnet av alle dem, som påvirker oss i våre politiske funderinger fremover!
        Jens har vist seg som en medmenneske samtidlig som han er statsminister i den vondeste nasjonale traumaet siden 2 verdenskrigen. Folket har valgt et åpent samfunn, og mere demokrati. Folkesjelen fikk et styggt sår etter de her forferdelige terrordåden, og det trengtes harmoni og trøst. Det har alle barn i Norge hatt godt av. Det var en naturlig reaksjon at det ble så mange norske flagg på facebook og så videre. Den vanlige nordmannen tok tilbake definisjonsmakten på den norske flagget. Det finns fallgroper som Maria skriver om her. Jens kommer kanskje etterpå å møtes av kritikk av andra partier senere. Kanskje.. Men, jeg tror at Erna er for smart for det. Det kommer en tid da det kommer å analyseres hva som var bra og hva som var dårlig. Det finns alltid en forbedringspotentiale og her finns mye som vi kan lære oss av.

      • juli 31, 2011 19:22

        http://politisk.tv2.no/nyheter/ap-over-40-pa-ny-meningsmaling/

        Gitt at det kommende valget er et kommunevalg, kan man under seg over om nordmenn flest burde ha stemmerett.

        • Maria H. permalink
          juli 31, 2011 20:20

          Man kan også lure på om «nordmenn flest» (for å bruke ditt eget uttrykk) trenger bruksanvisning når de skal lese meningsmålinger. Det står klart allerede i første setning at dette er snakk om en stortingsmåling. Leser man litt videre kan man også se at utvalget er halvparten av det det pleier å være, slik at feilmarginene er betydelige.

      • august 1, 2011 03:40

        Maria H; Nei, jeg tror selvfølgelig heller ikke at JS bevisst har benyttet muligheten til å sanke stemmer. Ikke han. Jeg er råimponert over både han og de andre som har måttet stå opp og frem midt oppi dette marerittet. Deres tilstedeværelse, verdighet, ro og tålmodighet, til tross for enorm frykt, sorg, raseri, den dypeste fortvilelse, og kamp mot klokka. Det er imponerende at de klarte å holde Norge sammen i limingen, for følelsen av redsel og avmakt har vel vært like sterk hos oss alle.
        Du etterlyser konkrete eksempler, og det er kanskje min følelse av regi du viser til?
        Vel, det jeg hadde i tankene, og som stadig kjennes klammere, er nok alle de _røde_ rosene, valg av sanger som er sterkt knyttet til arbeiderbevegelsen, bruken av det norske flagget (som dessverre fort gir meg assosiasjoner nettopp til det gjerningsmannen sto for), kamerathilsningene, det at Aps rekrutteringsarena nå nærmest holdes opp som en nasjonalhelligdom, damen på 93 år som plutselig ble Ap-medlem, uttallige ungdommer som brått blir AUFere, mv.
        Jo, jeg ser at det vanskelig kunne blitt annerledes. Og det er utvilsomt i hovedsak Aps hjerte som til de grader er krenket. Men det var også folk på jobb og tilfeldig forbipasserende som ble rammet. Ikke i antall så mange riktignok, men hvert eneste liv som gikk tapt, eller folk som ble skadet, er like uendelig trist. Det er ikke bare Ap og deres folk som blør.
        Det enkleste i verden nå er å ha uendelig med sympati og medfølelse for alle de som er direkte berørt, enten det gjelder politiet, redningsmannskaper, de frivillige som gjorde sitt ytterste, alle familiene, .. men jeg skulle ønske vårt sterke behov for å bidra med trøst ikke fikk politisk farge.
        Det er muligens stygt, kannskje helt far out også, å tenke at noen rådgivere i bakkant i dagene etter så at tragedien ikke skadet Aps videre virke, heller tvert i mot. Kanskje er det endog for mye forlangt at de burde gitt råd om å tone ned den kraftigste symbolbruken..
        Uansett, det ser heldigvis ut til at vi kommer ut av denne ufattelige tragedien med noe høyere bevissthet, og forhåpentligvis også litt modigere. – Skyggeboksing er noe herk, og vi må nok nå virkelig lære oss å tåle den smerten som følger med større åpenhet og toleranse. For det er tross alt bedre å vite hvem fienden er, og å vite hva haun står for. Da har vi i hvertfall en sjanse til å kunne bekjempe.

        • Maria H. permalink
          august 1, 2011 16:13

          Jeg skjønner mye av det du skriver, men en del av symbolbruken er altså ikke kommet fra Aps hold. Rosene og rosetoget var det for eksempel en privatperson som først arrangerte minnemarkeringen på Rådhusplassen som fant på. Og spør du meg er «Til Ungdommen» ikke en Arbeiderpartisang, snarere tvert imot. Ser man på teksten er det en hyllest til demokrati, til tale-og ytringsfrihet som «vern mot vold og sverd.» Jeg synes også både AP og Auf har vært veldig klare på at dette var et angrep på demokratiet, på oss som nasjon, og faktisk tonet veldig ned at gjerningsmannen ville angripe nettopp Ap. Auf-lederen nektet til og med å svare på hvordan han følte det at terroristen hatet AP så sterkt.

          Det at noen velger å melde seg inn eller stemme på Ap etter denne terrorhandlingen syns jeg ikke kan tilskrives Aps reaksjoner, men heller det at noen mennesker lar seg overvelde av følelser i en slik situasjon. Og det må de da også få lov å gjøre i denne studen tenker jeg. Om det fører til en midlertidig valgbonanza for Ap, så er det nettopp det: midlertidig. Etter hvert vil forskjellige meninger, forskjellig partitilhørighet og de hverdagslige politiske diskusjonene igjen bli synlige. Men forhåpentligvis med en litt annen ordbruk enn til nå, slik at vi faktisk kan videreføre idealene vi har snakket så varmt om i det siste:gjensidig respekt, samhold og toleranse for de som tenker, føler og er annerledes enn oss selv. Men jeg er også den første til å innrømme at det er lett at både negative og positive følelser kan ta overhånd i slike diskusjoner!

    • august 2, 2011 10:29

      @Kirsti Cath Dahle: Må bare slenge inn her – tusen takk for reflektert kommentar, skulderklapp og at du synes dette er en en av de beste refleksjonen du har lest om dette.

      Noen ganger lurer man jo på hvorfor man blogger, debatterer og mener saker.

      • august 3, 2011 22:56

        åh. du sa det så mye bedre enn jeg klarte, Maria! noen ganger er jeg redd jeg blir litt for krass. kanskje var jeg det i kommentaren overfor (Catalyzators første). jeg håper ikke det. jeg blir bare så provosert når folk prøver å fremstille Norge som et så fryktelig land å bo i, med kyniske ledere som bedriver «demokratidiktatur» (?!) over befolkinga, folk flest, ikke sant.

        det samme gjelder rosene – det kom ikke fra AP. og måten AP, med ledelsen og medlemmer og AUF, så godt som kontant har sparret spørsmål om «angrep på AP» over til «angrep på oss alle» – elegant og verdig. og selv om ABB ville angripe AP, regjeringa og AUF – så har vi tatt det for det det var – et angrep på Norge som nasjon, på oss alle.

        det er verdig. jeg skjønner at folk kan bli skeptiske og se roser – AP. men som jeg sa overfor, ei rose symboliserer først og fremst så mye annet enn vårt lille Abeiderparti i vårt lille land.

        Kjærlighet, vennskap, sorg. Et svar på et voldelig angrep, som fremmer livet (der fakler brenner og fortærer). Det har vært poetisk og vakkert. Symbolsk og ektefølt. Om noen følte at røde roser ble feil, så har vi hvite, gule, rosa. Så har vi andre blomster. Venninna hadde fioler. Det handlet ikke om rosene i seg selv.

  11. Knut Sparre permalink
    juli 31, 2011 17:11

    Jeg stanset ved en av de første setningene i Marias refleksjoner, nemlig «men heller ha klart definerte verdier som utgangspunkt […]»
    Det er noen dyptpløyende refleksjoner Maria gjør, og dem bør vi forfølge i tiden som kommer, men la oss ikke glemme å ha «klart definerte verdier som utgangspunkt». Å definere er ingen lett sak. Å definere VERDIER er enda vanskeligere. Prøv likevel, både du, Maria, og de andre som aner hva det dreier seg om. «Menneskerettigheter» finnes definert.
    Noe annet er «Menneskeverd» …

    • juli 31, 2011 22:03

      Ja, men burde vi ikke bli enige om hva som er norske verdier, og hvilke verdier vi vil at skal leve videre?

    • august 1, 2011 01:50

      Ett meget godt svar/refleksjon av herr Sparre!

    • august 2, 2011 10:34

      Takk, min eldste kommentator, Knut 🙂

      Å definere verdier er vanskelig og en vei å gå, men jeg tror jo at det er en debatt man absolutt må ta. Tidligere har jeg holdt foredrag opm verdier i helsevesenet. I bunn og grunn havner vi på det samme:

      Helt dit og tilbake

  12. juli 31, 2011 22:52

    Kanskje jeg er supernaiv?
    Muligens ja….men jeg har møtt ungdommer som var på Utøya og jeg har møtt mange politikere. Men ingen snakker om at en er frelst av Jens Stoltenberg. Jeg har møtt berørte foreldre som har unger som vil tilbake fordi de ønsker ikke at ABB skal ha makten over dem. Jeg har grått, ledd, grått og tenkt mye i det siste. Men ha tenkt over det at det er sammensvergelse, at det er plantlagt av jens med denne støtten og annerkjennelsen. Han har gjort jobben sin!
    Dette er ungdommen sine ord, og det er politisk uvahengige som har laget roseopptog i stedet for fakler som var planlagt i utgangspunktet. Og Jens har vidreført ungdommen og vært der for alle i sorgen, avmakten, gitt trøst til folket uansett hvem de er. Og han har selv mistet mange venner selv også. Han og flere var invitert til å ha apeller osv. Noe Som var bra og samlende. Samlende om at vi ikke skal gi opp, at vi skal være rause, snille og gode mot hverandre. Folket har begynt å smile, snakke og være glade i det de har igjen. Om det er for en stund så har i allefall jeg og mange som meg vært i lag med familie, venner og pratet. Og hatt det godt i lag.

    Og jeg er faktisk for samhold, og at vi sier hei til naboen uansett hvor han eller hun kommer i fra. Uansett om vi liker dem, er redd eller er uviten og usikker. Det er bare en måte å finne utav det på er å se hei.

    Hvordan hadde det blitt hvis han hadde begynt å snakke om hat og hevn. Det hadde vært virkelig ille tror jeg. Og vi hadde begynt å sett stygt på hverandre.

    Jeg lever enkelt, tenker enkelt kanskje, men er for solidaritet, samhold og demokrati. Og mangfold og om noen bare vil være i lag med samme folkeslag og som har samme språk, jo jeg forstår det også jeg. Men jeg er ikke naiv, fordi skal en vokse opp i et land, uansett land. Mener jeg at en bør lære seg språk, etikk, moral, verdier i det landet som en oppholder seg i over tid. Og ikke minst for ungene sine(om en har det med seg) slik at ikke ungene blir alt for raskt tidlig voksen( i et barne sinn) med å være tolk for sine foreldre. Men det ikke noe med denne saken å gjøre heldigvis.

  13. august 1, 2011 11:27

    Jeg er stolt av dette kommentarfeltet, både som redaktør og skribent på denne bloggen.

    Takk for at dere bidrar til samling om uenigheter og klar meningbrytning med verdighet og klarsynthet, til tross for at jeg ser at dere er uenige! Takk for at dere diskuterer dere i mellom!

    Det gir meg håp for en god debatt framover.

    Noen av dere har utvidet min horisont underveis – og det er akkurat slik det skal være.

    Jeg er ikke så opptatt av om dette faller positivt ut for et spesifikt parti eller ei, som jeg ser det diskuteres over her. At landets ledere, både kongefamilie, statsminister og ordfører, har gjort en kjempejobb og vist oss at de kan lede et land i krise, tror jeg de fleste er enige om. Det betyr ikke at ikke ledere fra andre partier kunne ha gjort jobben like godt.

    Jeg sier ikke det er uforståelig at mange peker fingeren sin mot muslimene i det eksplosjonen går av. Jeg sier at det er betenkelig og bør føre til at vi reflekterer over som gjør at vi peker den veien i tiden som kommer.

    Hva jeg ble overrasket over, var at hatet lå så langt opp mot overflaten som det faktisk viste seg at det gjorde hos en god del mennesker, når vi hørte historier om trakkasering av mennesker med dyperer brunfarge enn de fleste. Å gå til fysisk angrep er en grense en ikke trår så lett over. Likevel er jeg glad for at dette kommer frem. Kun ved å vite hva som rører seg kan vi forholde oss til det og søke løsninger. Løsningene bør ikke være å moderere stemmene bort. De bør imøtegåes, men heller ikke tillates å komme med sjikane, trussler etc, som jeg har skrevet om på posten før denne:

    «Retten til anonymitet»

    Fortset gjerne debatten, snakk med hverandre!

  14. august 2, 2011 09:48

    Utrolig bra innlegg. Jeg leste det i Bergens Tidende nettopp, og følte for å gi deg en tilbakemelding. 🙂

    • august 2, 2011 11:01

      Oi! Jeg var ikke klar over at det ble tatt inn. Takk for at du tok deg tid til å kommentere. Hvordan fant du bloggen min?

      Jeg sendte inn et kronikkforslag, nesten som dette, inn til noen aviser for en god stund siden, men hørte ikke noe og la det heller inn på blogg.

      Håper det blir noen kommentarer i avisens felt også – for her inne har det vært veldig bra med mange nye stemmer som har utvidet i alle fall min horisont 🙂

      Edit: Her fant jeg den!

      «Naivt å stikke hodet i sanden»

      Legg gjerne inn kommentarer der også. Det er ikke lenker inn til denne bloggen eller dette kommentarfeltet.

      • august 2, 2011 21:21

        Jeg leste det i dagens papirutgave, jeg fant deg ved å søke på navnet ditt. Da kom dette opp som førstevalg, tipper jeg. Uansett vil jeg fortsette å følge bloggen din. 🙂

  15. august 2, 2011 11:27

    Jeg tror vi snakker om noe av det samme, men dette innlegget ble skrevet relativt snart etter.
    http://www.starbear.no/mormor/2011/07/25/i-dag-starter-hverdagen-for-mange/

    Så kan man alltid diskutere hvilke verdier som er norske. Noen verdier er nok tuftet på den kristne lære og noen er fra eldre tider.
    Definisjoner er alltid vanskelige, enten blir de for snevre og firkantede eller så vide at de kunne like gjerne være skrevet på luft.

    Ha en vakker dag 🙂

  16. august 2, 2011 12:20

    Hei Maria, har ikke kommentert på denne bloggen før men har lest en del her for en stund siden: takker for fin blogg og innsats! 🙂 Her er mine brannfakler, det har tatt lang tid og har kostet meg bare det å skrive dem ned (er det et for sterkt hint?) men hører på musikk fra noen som makter å lage en salig blanding av dub, dubstep, jazz, etniske nordøstasiatiske(?) toner, og reggae –får litt triklende inn på batteriet av det XD

    Over til det nedstemmende (og sikkert, men dessverre; provoserende. Vil helst bare at alle skal ha det fint men slik er ikke verden og jeg har ikke hjerte til å late som, ihvertfall ikke hele tiden/alltid).

    1. Sterke meninger tåles sjelden i Norge. Det er så fryktelig lett og «riktig» å påberope seg alle former for indignasjon og avsky eller til og med hat, spesielt hvis noen er ærlige. Det er også så mange muligheter til flisespikkeri hvor man kan si at «jo da så og så men siden du gjorde feil på ditt eller datt av detaljer eller poeng eller hva som helst så har vi/jeg rett til å sensurere det vekk…».

    Hva skal til? Hvordan kan man få mennesker til å reflektere over ting de aller helst vil unngå å tenke over? Angrepene på de som ikke er politisk korrekte (eller rett og slett udefinerbare), den sosiale utstøtelsen som brukes flittig, gruppetenkningen som gjennomsyrer hele samfunnet «vårt», alle disse tingene og andre ting har samme årsak: unnvikelse.

    2. Det er mange varianter av utsagnet «så bra han var norsk» å finne fra forskjellige folk både her og andre steder. Er de som sier slikt klar over hva de sier?

    Er det en skjult –nærmest underbevisst– erkjennelse av alvorsgraden av virkelighetsflukt som ligger til grunn for sosialt aksepterte og offentlig godkjente «meninger»?

    Hvor mange mennesker går rundt som sosialdemokratiske glansbilder mens de egentlig er fullt klar over at de lever en løgn? Jeg aner ikke men det er helt klart for meg at regnestykket ikke går opp i opp: det er mange som bare later som og også mange som ikke deler ett fnugg av ideal men som tror det er nok å påberope seg tilhørighet.

    Også i Arbeiderpartiet som ifølge tidligere storheter ikke er «en j***a søndagsskole» (og det var sitat).

    Tør de og andre i det hele tatt å konfrontere seg selv med muligheten til at slik virkelighetsflukt kan være tilfelle? Ekte dype tanker som dette ville medføre er langt fra lettvint uansett utfall og da er verden så mye mer levelig når man istedenfor kan jo bruke pengene sine på avlat hos blomsterhandlerne. For det er faktisk det det er, rosene, blomstene, konsertene, lysene, armbåndene, tårene, og alt det andre; en veldig håndgripelig og lettvint måte å legge alt bak seg så fort som mulig samtidig som man kan hevde å «ha delt sorgen» (som om folk flest har den minste anelse om hva pårørende går igjennom nå mens deres døde blir brukt kommersielt av alt av media).

    3. Reagerer også på at noen har spurt om «er vi triste nok nå?». Jo «naturligvis» har de vært triste nok og kan nå fortsette å drikke seg fulle for å bli voldtatt på løvebakken rett foran forsiden av stortinget.

    Ingen virker som om de bryr seg om de som bryr seg, jeg skal slutte å bry meg jeg og, snart, jeg lover, er bare litt vanskelig og tar litt mer tid enn forventet. For det er vel ikke verdt det er det vel? Hverken om dette eller andre temaer, de få som gjør det blir helst latterliggjort.

    4. Å skille angrepene fra islamittiske angrep bør heller ikke overdrives siden angrepene motiveres av motstand mot islam: dette dreier seg altså til syvende og sist fortsatt om islam, slik jeg skjønner det er islam som er hovedtema og årsak også for ABB.

    Selvgodhet er typisk norsk, vi er i disse dager norskere enn noen sinne.

    Jeg og.

    (Men nå er jeg også lettere nervøs siden jeg turte skrive dette, kommer PST på «besøk» nå? De skal jo allerede avhøre han Fjordman-bloggeren… DLD, sensur, selvsensur, overvåkning, skjult overvåkning, løgn, løgn, og mere løgn, meningsdiktatur, og ………..diktatur?)

    Og jeg er «bare» pseudonym 😥 eller «supernaiv» om du vil…

    • august 2, 2011 12:57

      Tusen takk for en særdeles reflektert og god kommentar – som ga i alle fall meg mange dråper gjenkjennelse, men også noe mer å tenke på. Slikt liker jeg!

      Jeg lar den i øyeblikket foreløbig stå ubesvart og ukommentert – akkurat slik den er.

  17. august 2, 2011 13:42

    Ja, og disse tallene gjelder fra 1980 til 2005…… Jeg snakker om de siste 10 år…. Altså det som har fått påvirke oss mest gjennom media i det siste! Jeg er fullt klar over at IRA utførte drøssvis av terroraksjoner i 70, 80 og kanskje til og med 90-åra, jeg er klar over høyre-ekstreme terroraksjoner i USA og ETA i Spania, men det meste av dette skjedde før år 2000… Jeg snakker også om store terroraksjoner, med store skader som får store medieoppslag. Det er jo klart at vi blir påvirket av media! Hvor skal vi ellers høre om dette? Og de største terroraksjonene de siste 10 år, som har fått mest dekning av media, er utført av ekstreme muslimer! Samt at Osama Bin Laden og hans menn stadig var i media og fremførte sine trusler…… Det er dette som gjør at jeg sier at det ikke er rart om manges første tanke var at disse hadde utført terroraksjonene i Norge.

    • august 5, 2011 13:59

      det er ikke rart at det var første tanke, jeg er helt enig i det.

      men det ER rart at folk føler for å angripe helt vanlige mennesker fordi de er mørke og/eller muslimske, fordi de anser dem som representanter for det et mindretall velger å gjøre og tenke – jf terrororganisasjoner. i en eller annen avis leste jeg en artikkel om dette fra en psykologs perspektiv. der het det «skjema». at hjernen vår danner seg «skjema» for å forstå verden. og de aller fleste av oss har en så sterk kobling mellom «terror» og «muslim» at tanken ikke engang slapp da Utøya ble angrepet og rapportene sa «hvit gjerningsmann». og dette, det må vi være klar over og jobbe mot. at vi i automatikken tenker i en retning, bør aldri føre til at vi fysisk handler etter denne tanken – når det går ut over uskyldige mennesker som tilfeldigvis er mørke, eller muslimer.

      • august 9, 2011 13:10

        Jeg er helt enig med deg i dette vaarloek. Det var bare dette med hva vår første tanke var som jeg ville innpå. Enkelte er tydeligvis av den oppfatning at det er så rart at manges første tanke etter angrepet var muslimske ekstremister fordi de ikke står bak like mange angrep som andre grupperinger. Det jeg har forsøkt å få frem er at grunnen til at denne tanken ble fremtredende, er at de står bak de største angrepene, med størst mediedekning og flest menneskeliv tapt de siste ti år, samt at de til enhver tid har kommet med trusler om terroraksjoner mot vestlige mål, deriblandt Norge. For all del….. dette må ikke taes på som en god grunn til å gå til angrep på sivile nordmenn… med innvandrerbakgrunn eller ikke. Det finnes ingen unnskyldning for å gå til angrep på uskyldige mennesker.

  18. Knut Sparre permalink
    august 2, 2011 17:08

    Håper jeg nå svarer på det riktige innlegget:

    Jeg syns Maria har gitt et saklig og dekkende svar på spørsmålet om hva hun «vet» …

    Knut

  19. Cathrine permalink
    august 3, 2011 10:05

    Jan Terje skriver i en tidligere kommentar om muslimske barn som ikke får lov til å leke med «de norske». Dette har jeg også dessverre endel erfaring med. Vi bor på Torshov i Oslo og mine to barn har gått på skole her. Det har vært tradisjon blant elevene å invitere alle i klassen på bursdagsferinger. 28 invitasjoner, men alle visste jo at 10-14 elever aldri ville komme. Noen ville være syke eller opptatt på dagen og mange fikk ikke lov. Felles for de som ikke fikk lov var at de er muslimer.

    Så kan man jo stoppe tanken der og slå fast at slik er det….. eller man kan fortsette å fundere på hvorfor det er slik.

    En person fra Gambia er helt annerledes enn en fra Afganistan. En person fra Iran helt annerledes enn en fra Indonesia. En person fra en storby helt annerledes enn en fra lansbygda.

    Kan det faktisk være slik at mange som har bosatt seg i Norge kommer fra samfunn hvor man holder seg til sine egne? Et stamme/familie/landsby orientert samfunn? Kanskje dreier det seg om hvilken bakgrunn man har og ikke fullt så mye om hvilken religion man har?

    Jeg vet med sikkerhet at barn som vokser opp i vårt nærmiljø er svært lite rasistiske. Skille mellom «norsk» og «utlending» går ikke ved hudfarge eller religion, men heller ved om man deltar eller ikke (føler seg norsk eller ikke).

    Hilsen en mor til to blandingsnordmenn 🙂

    • august 9, 2011 13:14

      Og litt av poenget mitt med å skrive det jeg skrev, var at når man flytter til et nytt land så bør man tilpasse seg litt og ikke forvente at samfunnet tilpasser seg til dine ønsker og behov. Man kan ikke forvente å fortsette livet sitt på akkurat samme måte og gjøre ting akkurat likedan når man flytter til den andre siden av jordkloden.

  20. august 6, 2011 10:18

    Jeg synes en rapper-trolig muslim,ga den beste karakteristikken av Stoltenberg: «Han snakket til meg som om jeg var hans bror». Dette bør alle politikere fortsette med. De bør fortelle oss velgere hvilke verdier de bygger på, og hvilke resonementer de gjør ut fra disse verdiene. Floskler og manipuleringer vil nok ikke bli like gangbar mynt som før.
    Hva er så «norske verdier»? Dette er et interessant og viktig spørsmå. Selv vet jeg ikke om annet enn fellesmenneskelige verdier. Verdi er det som oppleves som verdifullt, og det som oppleves som verdifullt er det som tilfredsstiller våre fysiske og sjelelige behov.
    Det grunnleggende sjelelige behovet er behovet for frihet. Bare mennesker som fritt kan fungere som helhetlige personer kan bygge opp
    en trygg og ekteselvbevissthet, og bare mennesker med en slik selvbevissthet kan upppnå ekte fellesskap ved å knyttes sammen med andre ut fra seg selv.
    Politisk frihet er en nyvinning for oss alle. Det er som kjent bare rundt 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.Det at vi våknet fra Tornerosesøvene noen sekunder før en del andre i historisk sammenheng, er ikke noe å slå oss for brystet for.

    • Maria H. permalink
      august 12, 2011 02:03

      Ville bare si at jeg syns dette var godt sagt!=)

Trackbacks

  1. Naiv og super – supernaiv? - Marias Metode | Sosial På Norsk | Scoop.it
  2. Artikler og blogginnlegg i etterkant av 22.juli 2011 « ziarah sier:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: