Gå til innhold

Om Sølvskottberget, nyttår og kroker

november 15, 2010

Fra nyttår kan landets eneste sted der man som ME-syk kan få døgnbasert rehabliliteringsopphold legges ned. To måneder før anbudskontrakten går ut har Sølvskottberget fått beskjed om at det mest sannsynlig er kroken på døra fra nyttår. Dette står tilsynelatende i skarp kontrast til et ønske og føringer om å utbygge tilbudet for denne pasientgruppen.

Oppdragsdokumentet for 2010 skisserer:

De regionale helseforetakene skal sikre adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og rehabilitering, herunder tilbud om lærings- og mestringskurs, til pasienter med CFS/ME. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kommunene og Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME. Regionale helseforetak skal ta i bruk det nyopprettede døgntilbudet til de sykeste pasientene med CFS/ME i Oslo Universitetssykehus HF.

 

I 2006 ble Sølvskottberget oppfordret av Helse Sør Øst til å utvikle et 6 ukers rehabiliteringstilbud for ME-syke. Sølvskottberget mottok omstillingsmidler fra Helsedirektoratet i 2008 og 2009 slik at kompetansen skulle bygges opp.
Nå har Helse Sør-Øst altså valgt å ikke innstille på anbudsmiddler til Sølvskottberget og ME-syke kan miste dette landsdekkende tilbudet. Det er ikke offentliggjort hvilken institusjon som får anbudet.

Langvarig syke har sammensatte behov. Når man er langvarig syk tror jeg det er nødvendig å ha et langvarig og tett støtteopplegg rundt den syke, slik at denne kan jobbe mot en best mulig funksjon og best mulig tilfriskningskompetanse. Til tross for at langvarig syke har mange like utfordringer, tror jeg det er fornuftig å samle de som sliter med utmattelse som et hovedsymptom rundt et tilpasset opplegg.

Jeg lurer på hva slags tilbud pasientene som står på venteliste til Sølvskottberget skal få nå? Blir det opp til hver enkelt kommune å ta hånd om pasientene og finnes det et eksisterende og fullgodt, spesialisert opplegg som skal erstatte Sølvskottberget når de nå må avslutte sitt tilbud til pasientgruppen?

 

 

Sølvskottberget er ukjent for meg personlig, men jeg har hørt om mange som har positive erfaringer derfra. Det er til enhver tid flere måneders ventetid. Institusjonen har vært “redningen” for mange ME-syke, og jeg tror, for mange leger også, som ikke har så mye å tilby sine ME-syke pasienter.

Sølvskottberget har gjennom sin lengre fartstid oppøvet seg kompetanse til å kunne skreddersydd et opplegg for de syke. Som syk kan man være der over tid. 6 hele uker til ende. Det er hva jeg kaller et skikkelig rehabiliteringsopplegg.

På 6 uker rekker en å gå igjennom mange prosesser og en rekker å finne verktøy for å øke sin tilfriskningskompetanse. En slik “reset” kan være nyttig i et lengre perspektiv og mange kan få muligheten til å starte et annet sted enn der de var da de kom. Ukentlige møter på mestringskurs blir en dråpe her og en dråpe der, mens et langvarig rehabiliteringsopphold kan romme og dekke langt flere behov.

Situasjonen opprører mange. Det er igangsatt underskriftskampanjer for den som vil at dette tilbudet skal opprettholdes , opprettet Facebooksider her og der , med 4-500 medlemmer i løpet av kort tid. Dersom Helse Sør-Øst følger innstillingen, vil jeg se det nye og helhetlige tilbudet som skal innebære en opprustning for pasientgruppen.

Hvordan tenker man seg at private aktører som baserer seg på anbud skal leve med en slik usikkerhet i en så stor grad at de får to måneders frister før nedlegggelse?

14 kommentarer leave one →
 1. november 16, 2010 00:30

  Hva slags forhold mener departementet at institusjoner skal jobbe under? 2 måneder på å avvikle noe man har brukt å på å bygge opp?

  • november 16, 2010 01:02

   Skjønner ikke at det går an å operere med så korte frister, det må da bli veldig lite aktuelt for andre å starte noe også, når de kan få beskjed på så kort varsel om at det ikke blir forlenget?

 2. Bambi permalink
  november 16, 2010 01:25

  De er superkompetente på sølvskottberget. De ligger hele tiden i forkant av deg, (pasienten)nettopp fordi de kan sykdommen. Det tverrfaglige personalet har etterhvert opparbeidet seg god erfaring med denne pasientgruppen . Selv om jeg personlig hadde lest meg til en hel masse før jeg kom dit, så var jeg ikke så flink (som jeg trodde selv) til verken aktivitetstilpasning og energi økonomisering. Jeg hadde mye å lære. Det er noe med å bli observert i det daglige og fulgt opp individuelt. Dessuten var det terapi i seg å møte andre ME pasienter. Selv om vi var 18 ulike mennesker så både støttet og utfordret hverandre. Og det var ganske «rart» å se sykdommen utenifra…
  Oppholdet der har og vil bety mye for meg. Det er en tragedie at et slikt unikt opplegg for ME pasientene skal bli revet ned på denne måte når behovet er å bygge videre… Helt ufattelig!

 3. november 16, 2010 07:46

  Jeg har altså hverken vært på Sølvskottberget selv eller sett innstillingen fra Helse Sør-Øst, der Sølvskottbergets anbud avvises, så det er en del forbehold fra min side.

  Likevel -etter hva jeg forstår, så skal det en del til for å komme opp med et like godt tilbud. Å bygge ned det eksisterende som fungerer godt, er ikke i tråd med føringer om opprustning innen feltet, slik jeg ser det.

  I tillegg -å ha så korte frister er ikke et godt fungerende incentiv for private aktører til å tenke langsiktig. Vi kan få en situasjon der markedet domineres av «cowboy»-tilstander, slik vi har sett i andre bransjer. Enkelte aktører suger mest mulig midler ut av anbudsprosjektet og nedprioriterer både nok personale, kompetanseheving og oppgradering av bygningsmassen.

  • november 16, 2010 08:46

   Jeg vil si det så sterkt som at når betingelsene er så uforutsigbare som dette vedtaket (og andre innenfor andre former for rehabillitering) vitner om – så favoriserer systemet cowboyer, og det er faktisk IKKE MULIG for seriøse aktører å jobbe under slike forutsetninger. Tenk bare på kjøp/leie/vedlikehold av bygningsmasse… man har ikke 2 måneders oppsigelse eller lån på sånne ting. Å skaffe personale tar minst 6 måneder fra en stilling planlegges til man kan regne med et snev av selvgåendhet hos den ansatte. Oppsigelsestid er minst 3 måneder, vanligvis 4-6… og da er ikke etterutdanning tatt i med betraktningen i det hele tatt.

   Anbud er ofte et godt virkemiddel, men ikke når det brukes på denne måten. Kvaliteten man får ut i den andre enden skal også tas med i vurderingen. 😦

 4. virvelvirvel permalink
  november 16, 2010 13:11

  jeg skal dit i januar???? hva skjer da da? Nå kjente jeg at jeg ble skikkelig forvirret og lei meg. Jeg får ringe dit og høre hva som skjer….æsj altså

  • november 16, 2010 13:46

   Det er ingen som vet akkurat nå hva som skjer med dem som står på venteliste til Sølvskottberget.
   Jeg tror ikke det er lurt å ringe akkurat nå -det er antagelig vanskelig å kommme igjennom og ingen kan gi andre svar.
   Følg heller med på nettsidene deres. Jeg antar det vil legges ut info der:

   http://www.solvskottberget.no/

 5. virvelvirvel permalink
  november 16, 2010 17:19

  jeg har snakket med sølvskottberget, og de visste foreløpig ingenting. De var like fortvilet som meg og ventet på svar. De oppfprdret alle til å skrive under oppropet og å få leger til de som skal dit til å ringe til den sentrale enheten for å støtte oppunder at dette tilbudet, som ikke har eksistert i så lang tid, opprettholdes. Vi som står på venteliste fra januar har ikke fått beskjed om noenting og vet ingenting, og jeg føler at det lille halmstrået jeg hadde akkurat ble revet fra meg. Det er pr dags dato ingen tilbud for ME-syke utenom ullevål, og det er ingen som forstår dette. De på sølvskottberget var like overrasket som alle andre og de vet ikke hva slags jobb de skal til eller noe som helst. Det som er helt uforståelig oppi dette er at både ullevål og min lege stiller seg helt uforstående til dette, da ME-senteret på ullevål er forholdsvis nytt og mange av de som jobber på sølvskottberget er opplært nettopp på ullevål. Så jeg sitter igjen med et stort spørsmålstegn om hva de tenker på når de oppretter to, merk 2, tilbud til ME-pasienter, og de blir opprettet på omtrent samme tid, ventelistene er mange mnd, over 6 mnd på begge steder, også skal de legge ned den ene enheten?? Hva var da poenget med å opprette den? Jeg skulle ønske jeg skulle skifte ut knærne mine i stedet. Det har en bekjent av meg gjort, og hun fikk 5 uker rehab på hvert kne…..konklusjonen må da være at: du har dessverre fått en sykdom vi ikke prioriterer, så da får du klare deg selv. Lykke til med det

 6. Tone permalink
  november 16, 2010 20:50

  Er det ikke typisk, det som fungerer og der det er kompetanse legges ned, fordi det er annen mening om hva som er best. Trist.

 7. virvelvirvel permalink
  november 16, 2010 21:12

  jeg ville bare legge til at sølvskottberget ikke har fått svar enda, så de er like frustrerte og vet like lite som oss andre (i følge tlf samtale med dem i dag)

 8. november 18, 2010 21:16

  en tanke….. er det Hysnes Helsefort som skal bli det «landsdekkende Me» rehab sentret?
  Kommer selv fra østfold og opplevde helse sørøst legge ned Kure senter for epilepsi, og russenter i Råde. Nettopp m 2 mnd tidsfrister, og avtaler for 1 eller 2 år ad gangen, man får ikke kompetansen eller kontinuiteten til å yte den servicen pasientene trenger.
  Jeg har ikke selv vært på sølvskottberget, men jeg innser at NAV kan kreve et slikt opphold i neste runde med søknader om uførpensjon.

  • Tone permalink
   november 19, 2010 00:37

   Hysnes, det første rehabiliteringssenteret i Norge som staten står bak og ombygget for 75 millioner! jfr nrk distrikstsnyheter i september. Hysnes skulle åpne i oktober men siden har det vært tyst?.
   «målet er at folk skal komme hit, bli frisk og komme tilbake i jobb igjen» ref. uttalelse på nrk.
   Ambisiøst iallefall:-)

 9. november 20, 2010 21:20

  I rundskriv fra Hysnes mottakspoliklikk til FL (fastlege) står det følgende.
  » ..helsefortet vil gi nasjonal tilbud om medisinsk rehabilitering til pasienter med sammensatte lidelser….. målet vil være tilbakeføring til arbeid eller unngå å havne uten arbeidslivet.»

  Pas. som er aktuelle for Helsefortet
  -ferdig utredet somatisk
  -er motivert til å komme tilbake/holde seg i arbeid
  -har forsøkt rehab i kommune og spesialhelsetjensten med mindre det på et tidlig tidspunkt er åpenbart behov for daglig intensiv rehab.
  – unge pas og pas med kort sykemeldingsanamnese der det tidlig blir klart at det tremgs et intensiv rehab opphold vil bli prioritert.

  pas. som er eksludert fra å delta;
  -alvorlige psyksike plager
  -ikke ferdig utredet somatisk
  -ikke er motivert for opphold i flere uker
  -forventes å IKKE fungere godt i gruppesammenheng

  «det vil bli tilrettelagt for et samspill med fastlege, øvrig kommunehelsetjeneste og NAV.»

  Som jeg leser dette så kan vi som ikke er i arbeidsforhold også bli sendt til helsefortet
  -vi er motivert for å jobbe.
  -ferdig utredet på alle plan
  -har prøvd alt innenfor offentlig helsetilbud.

 10. november 21, 2010 01:40

  Takk for alle kommentarer!

  I følge helseministeren skal ingen tilbud legges ned før likeverdige alternativer er etablert.
  Det jobbes videre med saken. Til nå har nesten 700 hundre skrevet under på underskriftskampanjen og saken omtales i ulike medier.

  Les mer her:

  http://bit.ly/cf5EEx

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: