Gå til innhold

Individuell plan -Sesam, sesam

mars 11, 2010

Det finnes mange muligheter for syke i dette landet til å få støtte og rett hjelp. Det gjelder å kjenne til hvilke systemer som finnes og hvordan de skal brukes. Systemene er laget for at syke skal ta dem i bruk, få et mest mulig verdig liv og eventuelt gjøre dem i stand til å benytte seg av sin restararbeidsevne, når det er mulig.

For at rettigheter skal utløses, må krav fremmes. Om du er i behov av tjenester, enten fra helse- eller sosialvesenet og regner med å ha et slikt behov over tid, er det en god idé å få laget en individuell plan. Det er forsatt veldig mange som hadde hatt behov for en individuell plan som ikke har laget en slik.

Det synes jeg er synd, fordi Individuell plan kan oppleves som et være eller ikke-være for mange og kan bli en viktig brikke for at du, som syk, skal få et verdig liv.

Denne bloggposten er ment å gjøre terskelen litt lavere for å igansette en slik plan og jeg håper informasjonen under kan være nyttig og forståelig.

Hva er en individuell plan?

En individuell plan skal inneholde en beskrivelse av hvilke behov du har for bistand og skal fungere som et samarbeidsverktøy i triangelen deg, tjenesteapparatet og tjenesteyterne. Dette er et nyttig verktøy for koordinering av rett hjelp til kronisk syke, psykisk syke, rusmisbrukere og andre grupper.

Hvem har denne retten?

Alle som har behov for langvarige og sammensatte tjenester har denne retten og retten er uavhengig av alder og diagnose.  Denne retten er hjemlet i ulike lover kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1 og sosialtjenesteloven § 4-3a, for den som er oppttat av slikt.

Det betyr at om du mottar tjenester over tid fra mer enn en instans, eller tenker at du har behov for slik hjelp, kan det være du har rett på en slik plan.
Dersom et barn har et omfattende behov for flere tjenester, kan planen også inneholde behov for tjenester for familiemedlemmene. Dette kan for eksempel være avlastning.

Hva en hensikten?

Hensikten med en individuell plan er å gi en systematisk og beskrivende oversikt over de løsningen og tiltakene som gir et individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Du kjenner hvilke behov du har og tjenesteapparatet vet hva som kan tilbys. Det er et overordnet mål at du, som syk, skal kjenne at du blir lyttet til, verdsatt og sett.
Planen skal også hindre at ansvarsfordelingen blir pulverisert.

Planen skal være tydelig og beskrive i detalj hvem og hvilken instans som har skal sørge for at rett bistand etterkommes. Man skal bare ha én individuell plan og denne er overordnet de andre planene du måtte ha. Det er tenkt at alle planene skal koordineres i denne enkeltplanen.

En individuell plan gir deg ikke utvidede rettigheter, det vil si at du ikke får utløst flere rettigheter ved å lage en plan, men behovene dine blir synliggjort og systematisk fulgt opp.


Hvem har ansvaret?

Det er en hovedkooordinator som har ansvaret for din plan og at denne følges opp. Koordinatoren har også ansvaret for at du får informasjon om dine rettigheter. Du har brukermedvirkning -det vil si at du har innflytelse på hvordan planen skal være utformes og dine ønsker om hvem som skal være kooordinator skal vektlegges. Pårørende kan være en del av gruppen. Veileder for individuell plan 2007 presiserer at det skal tas utgangspunkt i brukernes egne mål i planarbeidet, og at det er brukeren selv og hans/hennes pårørende som best kan vurdere om planen sikrer et koordinert og helhetlig tjenestetilbud


Hvordan får jeg laget en individuell plan?

Det er enten du selv eller pårørende som må ta initiativet til å få laget en individuell plan. Ansvaret for utarbeidelsen ligger hos tjenesteapparatet.  Den delen av kommunens sosial-og helsetjeneste eller helseforetak/spesialisthelsetjeneste som du henvender deg til, har plikt til å sørge for at arbeidet settes i gang. Disse skal samarbeide med andre etater, som feks NAV.

Hvem kan jeg eller mine pårørende kontakte for å lage en individuell plan?

I teorien skal altså alle du er i kontakt med innen helse -og sosialvesenet ha kunnskap om hvordan man får vurdert behovet for og igangsettelsen av en individuell plan. Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten som har ansvaret for å sette opp en slik plan.

Slik jeg har forstått det, kan du eller pårørende ta kontakt direkte med disse enhetene. Enhetene vil være lagt til ulike steder.

Jeg har tatt kontakt med helsedirektoratet for å få en adresseoversikt og håper å legge inn en slik etterhvert. Foreløbig må det være mulig å ta en telefon til sykehuset, din spesialist eller kommunen for å høre om de har mer informasjon.

Hvorfor er det en god idé å lage en individuell plan?

Jeg har alltid trodd på at god kommunikasjon må ligge i bunn for enhver mulighet til endring.
Med en individuell plan blir dine behov synliggjort og det kan være at du kan få hjelp til ting du ikke visste at du kunne få hjelp til. Planen skal være helt konkret, med tidsangivelser og hvem som har ansvar for hva. Når du har laget en individuell plan og det er bestemt at for eksempel kommunen skal bidra med en viss type hjelp, kan ikke kommunen unnlate å følge opp.

Dette kan skape viktige rammer som kan gi en følelse av stabilitet og trygghet. Det er viktige saker å ha på plass om en skal ha flest mulige «tilfriskningsfaktorer» rundt seg!

Om du ikke viser hva du trenger, er det også umulig å gi deg rett hjelp. Det er liten nytte å sitte i kroken å håpe på bedre tider. Hadde det ikke vært fint å få et system rundt deg og mennesker som snakker sammen for ditt beste?
Ikke utsett dette til mandag, start i dag! Lykke til!

Om du trykker på denne lenken, får du opp et e-læringsprogram om individuell plan.

I denne pdf-filen kan dere finne mer info om IP. Det er et ganske stor dokument, men det er brukerhistorier som kan være nyttig og oppløftende lesing for dere som “har gitt opp”.


Denne bloggposten henger noe sammen med denne

Illustrasjon hentet fra veilederen for individuell plan 2001
83 kommentarer leave one →
 1. mars 11, 2010 13:16

  Veldig bra og godt informativt innlegg om Individuell Plan du har skrevet her Maria 😀 håper mange leser den og får ideer til hjelp i dette.

  Selv søkte jeg på dette mange ganger men fikk nei i alle innstanser om hjelp til en slik plan. Jeg fikk til og med et brev fra dengang helseminister Brustad om at hun anså min situasjon slik at jeg hadde «krav» på en slik plan men både fastleger og ergoterapeuter og bpa-koordinatoprer i kommunen takket nei til å hjelpe meg så jeg gav opp tilslutt. Jeg har jo vedtak på både hjemehjelp og personlig assistent men når ingen søker jobben å kan hjelpe meg i det jeg trenger hjelp til så hjelper vedtakene svært lite og private firmaer er svært dyre og kommunen gir jo ikke timene som en har vedtak på hjelp om i utbetaling slik at jeg kan kjøpe private tjenester desverre. Fikk også vedtak om transportjeneste men det holder jo ikke til noe når avstandene er så store og en skulle jo gjerne vært utenfor tomtegrensa litt mer enn en matbutikk og posthentingstur pr mnd så det føles nesten som å bli holdt for narr…

  Vel…
  Jeg gir ikke opp 😀 men pokker å mye motgang en skal slite seg gjennom, det føles nedverdigende… som om en blir spytta på om en viser ansiktet sitt offentlig liksom… Godt å ha kommet inn på Lillestrøm, der møter en respekt og omsorg men jeg sliter litt med «automatisk reaksjon» å blir liksom «dum» og stille, mister munn å mæle i forklaringer, når jeg er der men det bedrer seg nok etter hvert 😀

  Klem til deg Maria for alle dine godt belyste saker og innlegg du produserer !

 2. mars 11, 2010 13:32

  Catalyzator, når søkte du sist? Det har skjedd store forandringer bare de siste to årene når det gjelder dette, og per i dag er det bare noen svært få kommuner som ikke har fått dette på plass.

  De har plikt til å gi deg IP, de kan ikke nekte deg det. Jeg er usikker på hvor man skal henvende seg om kommunen fremdeles sier nei, men om du er medlem av ME-foreningen er du også medlem av Funksjonshemmedes landsforening, og der har de advokater du kan snakke med på for å få vite hvor man skal henvende seg i slike tilfeller.

  Men forsøk å ringe på nytt til kommunen, og be om å få snakke med den som har ansvaret for IP i kommunen.

 3. Alva permalink
  mars 11, 2010 13:45

  Hei.
  Fint innlegg.
  Jeg har søkt dette, men fått avslag.

  Finnes det noen her som har fått dette?

  alva

 4. mars 11, 2010 13:46

  Hei Beate 🙂
  Takk for infoen, jeg er direktemedlem av norges handikapforbund men de kunne ikke hjelpe, rådgiver der gav meg bare ennå mer å koordinere for å finne ut hvor jeg skulle hendvende meg osv… Har også hatt saken inne hos Pasientombudet men fastlegen overkjørte meg totalt og min side ble ikke hørt fordi fastlegen jeg da hadde presenterte seg som såååå omsorgsfull osv til tross for at de to årene jeg hadde «tolmodighet» med henne så var hun to x trekvart år i permisjon… (har bytta fastlege nå men orker ikke alt på nytt igjen nå)

  Saksbehandlerne i kommunen er umulig å få kontskt med å de følger ikke engang opp mine vedtak desverre og jeg har ikke krefter til å utdanne de eller til å «leke jurist» og forklare de hvordan gjøre jobben sin… må bruke det jeg har igjen av krefter og muligheter til å prøve å få hjelp som iallfall er tilpasset meg medisinsk nå så jeg konsentrerer meg nå kun om lillestrøm både energimessig og økonomisk 😀

 5. Alva permalink
  mars 11, 2010 13:51

  Maria, jeg lurer på hvorfor du ikke slipper kommentarene mine til. Vil det si at DU boikotter meg også?
  alva

  • mars 11, 2010 16:08

   Øhh..? Nei, jeg boikotter deg ikke, alva.

   Det hender at noen kommentarer henger igjen -hvorfor har jeg ikke vært kjerring om å forstå.

   Om du venter litt -kommer kommentarene dine når jeg er innom og sjekker filteret, noe jeg gjør stort sett daglig. Du er ikke den eneste som har hengt litt.

   Jeg «boikotter» ikke folk så lenge de oppfører seg skikkelig, det vil si er saklige og respektfulle mot andre «debattanter». Dette er jo «min» blogg, så jeg står ansvarlig for at det holdes en «viss» tone her inne 🙂

   Nå håper jeg du får svar på spørsmålet du stilte over!

   • Alva permalink
    mars 11, 2010 18:27

    Oi, oi-he he he
    Tusen takk for at du tok deg bryet å svare meg.
    Det var egentlig ikke meningen at denne kommentaren skulle legges ut da…men gjort er gjort. 🙂

    Jeg har søkt dette to ganger. Sist gang anket vi også, men fikk til svar at så lenge jeg hadde en mann, så fikk jeg god nok hjelp av han. Så fikk avslag.

    Nå har min mann akkurat vært i kontakt med Forvaltningsenheten i kommunen og fått opplyst at han som er frisk bør søke om avlastning i heimen fordi har har kone og barn som er syke.

    Så får vi se om han kan få noe hjelp derifra, men det er jo noe annet igjen da…

 6. mars 11, 2010 14:09

  Det skal være en ansvarlig for individuell plan i hver kommune, disse bør man kunne tråkle seg fram til ved å ta kontakt med helse- og sosialetaten i kommunen. Kommunene har bedre og lengre erfaring med individuell plan enn de fleste sykehus.
  Hvis du har kontakt med spesialisthelsetjenesten så har de også plikt til å bistå, som Maria sier.

  Lykke til!

 7. Rosa permalink
  mars 11, 2010 14:16

  Erfarer lignende som deg Catalysator..Snakket med de i pleie/omsorg om dette for et par år siden, og visste jeg hadde krav på, men ikke så enkelt det der nei.. Når du er for syk til å i det hele tatt være med på møter, så føler du at det skal sitte andre der og bestemme og prate om deg/over deg og du ikke er der.. nei.. Og alt føltes det som om du må ordne selv, og har du ikke de kreftene, så er det ikke så enkelt, og kanskje ingen nære til å hjelpe deg med akkurat det. Fikk også høre at nei, var nå det så nødvendig da.. Du føler deg motarbeidd samme hva av de. Har kjempet for alt mulig, og fant til slutt ut at jeg lar det være og sparer de kreftene, trenger de..
  Håper de som kommer etter oss får det bedre, det er så myyyye som er helt feil, og forferdelig vondt og slitsomt for de det gjelder..

 8. mars 11, 2010 14:30

  Som Rosa sier, når energien svikter vil de bare tråkke over deg uansett iallfall her i Rygge. Kan nevne et eksempel: MAT, jeg forespurte konkret om tilrettelegging slik at jeg kunne handle inn nødvendig matvarer osv men dette mente de var unødvendig fordi en kolonial et sted i kommunen utenfor min vanlige handlerute (en Spar butikk tror jeg) kunne levere tilkjørte varer for 100kr gangen så jeg behøvde ikke å «gå» i butikk selv mente de. Problemet er bare at den butikken ikke har vareutvalg efter mitt behov og ønsker og det ville uansett ikke gi meg tilgang til postkassa mi som ligger fem kilometer i motsatt retning av kommunen men alikevel mente de at dette var mer enn godt nok.

 9. mars 11, 2010 14:31

  I min kommune endret det seg i det de ansatte noen som IP-kordinator. Tidligere hadde jeg samme erfaring som dere, at man ikke ville gi meg en slik plan.

  Forøvrig så ba H-dir om å få tilbakemeldinger om et halvt års tid på hvordan dette fungerte, så vi noterer oss alt som blir skrevet her i kommentarfeltet og også inne på ME-forum når det kommer til dette. Om det viser seg at svært mange har de samme erfaringene allerede nå, så kan vi sende dem et brev om dette forholdsvis raskt.

  http://meforum.diskusjonsforum.no/meforum-post-229925.html

 10. mars 11, 2010 14:50

  Høres fornuftig ut Beate 🙂
  Jeg tror mange gir opp å klage fordi nettopp en møter veggen og nedverdigelse. Jeg fikk også god info fra H-dir men det hjalp jo lite når jeg er avhengig av kommunens ansatte eller fastleger som svikter.

  Hvis jeg lykkes i å flytte dette året (også totalt blottet for hjelp til slikt) så bytter jeg kommune og håper på langt bedre kår der, ikke minst dette å kunne nå fastlegen, butikk og post innen bare noen få hundrede meters radius er noe jeg lengter frem til.

  Nå gjennstår kun å vente på trygderetten som behandler bilsøknaden min (måtte søke på bil da det var umulig å få hjelp av noe slag tilrettelegging her) og sånn økonomisk stønad til drift hadenåheter. Jeg har ikke fått noe hjelp der heller og har vel en dårlig sak desverre men det er min siste mulighet til å kunne komme meg bort herfra uten å måtte fraktes horisontalt hehehe 😆 usj… galgenhumor….

 11. Rosa permalink
  mars 11, 2010 15:12

  Føler med deg Cat, og alle som strever med dette. Fikk besøk av sjef for pleie og omsr. forrige sommer, i anledn. søkn. på BPA. Fikk da greit høre at jada, det kan være så mye lover og regler det bare vil, og folk anker på avslag, men her er det sånn og slik, og bla bla bla.. Om du har ME, så ser de ikke at du har spes. behov ifht. andre. De kunne gi meg så veldig mange personer å forh. seg til istedet for BPA, men det gjør oss jo verre. Jeg forklara til jeg ikke hadde mer pust, men det er liksom ikke noe vits i. Jeg ga opp å søke før jeg hadde prøvd, ikke verdt å risikera enda verre helse for det:/ Sånn er det med mye. Men nå er jeg i litt bedring uansett, og selv om en ikke greier seg uten hjelp, så må en få tilfeldig hjelp fra omgivelsene, for en blir jo litt oppgitt, sint og *** seg jo på at en skal greie seg alene..:/

 12. mars 11, 2010 15:30

  Først av alt; Takk til Maria for innlegget!

  Uffameg, jeg skulle så gjerne ha fått i stand noe slikt ( IP altså )til min datter men siden jeg har lest og hørt så mye negativt om det før så har jeg/vi slått det fra oss.

  Siden du Beate sier det har forandret seg de siste par årene så tror jeg likevel det er forsøket verdt. Hun trenger noen til å koordinere ting for seg og nå er det meg som ringer rundt for henne og det tapper meg også, har litt nok med å klare å organisere meg selv kan man si 😉

  Vil følge med kommentarene som kommer etterhvert jeg og 🙂

 13. mars 11, 2010 15:52

  Bra og viktig informasjon!

  Her i kommunen hender det desverre at NAV av å til glemmer å komme. Til tross for at de er en stor del av trekanten. Når de glemmer å si ifra om at de ikke kommer heller, så oppleves det frustrerende for alle andre som har forberedt og stålsatt seg til møtet.

 14. mars 11, 2010 15:55

  En intr. tanke er om man som syk «glemmer» å sende meldekort, eller ikke sende inn papirer i tide.

 15. mars 11, 2010 16:21

  Her var det mange som hadde negative erfaringer, ser jeg.

  Som mange av dere har erfart har det vært problemer og utfordringer rundt IP tidligere. Myndighetene har derfor igansatt IP som et satsningsområde og jeg tror at denne perioden strekker seg fra 2008 -2011, om jeg ikke husker feil?

  Det ble gjort en del endringer i lovverket senvinter 2007. Dette er blitt fulgt opp med forskrifter, rundskriv og opplæring til de som jobber med de syke i helse-og sosialvesenet.

  Det er derfor viktig at vi som er syke og har behov for en IP søker og samler erfaringer, både i søkeprosessen og i bruk av IP, slik at helsemyndighetene kan få direkte tilbakemeldinger fra oss.

  Som Beate sier over her, så er Helsedirektoratet interessert i å få tilbakemeldinger. Beate og jeg samler inn erfaring og skal forsøke å videreformidle denne.

  En undersøkelse som ble gjort viste at 87% mente at en individuell plan fremmet samarbeidet, så det er all grunn til å tro at når en plan kommer på bordet- så er den til deres eget beste!

  For dere som har forsøkt noen år tilbake -jeg er den første til å forstå at det kan føles traurig og håpløst å skulle forsøke igjen.

  Jeg håper å få tak i en adresseliste til dere, direkte til en kooridnator som nå skal være på plass i alle kommunere. Disse vet hva dette dreier seg om og får et ansvar for at en IP kommer på plass, dersom det er behov for det.

  Ideen med en slik er jo å avlaste pasienten, som vitterlig er syk!

 16. Tanne permalink
  mars 11, 2010 17:29

  Hei Maria, det er flott at du forteller om dette ,for tanken bak IP
  virker veldig bra.
  Jeg tok kontakt med min kommune ( Bergen) og ba om hjelp for 3-4 år siden. For å gjøre en lang historie kort, fikk det meg til å innse at jeg måtte gjøre noe selv for å få lettere dager.
  Jeg solgte boligen og flyttet til en lettstelt liten bolig i en annen kommune. Her klarer jeg meg uten hjelp, butikk , lege og busstopp like ved.
  Ingen trapper og bilen parkeres like ved døren.
  Jeg har lest om Catalyzator sin situasjon og vil si lykke til med flytting!!

 17. mars 11, 2010 18:53

  Takk for bra innlegg Maria.
  Min erfaring er også negativ. Min samboer og jeg ringte litt rundt i kommunen og på det lokale NAV kontoret. Der hadde de ikke hørt om IP og koordinatorer!! Vi fikk tilslutt lovnad fra en på NAV kontoret og en i kommunen om tilbakemelding, etter at de hadde sjekket litt rundt. Har ikke hørt noe ennå, mange måneder etter. Ga opp!

 18. mars 11, 2010 21:13

  I denne pdf-filen kan dere finne mer info om IP. Det er et ganske stor dokument, men det er brukerhistorier som kan være nyttig og oppløftende lesing for dere som «har gitt opp».

  Klikk for å få tilgang til IS-1544_41629a.pdf

 19. mars 11, 2010 22:33

  Jeg søkte alt i min kommune.
  Og det eneste stedet jeg fikk hjelp var i psykriatri tjenesten. I fortvilelsen takket jeg ja.
  Der fikk jeg en ergoterapaut som hjelper.
  Og da ble det hjelp til innkjøp, henting og når jeg skulle på noe. Fikk gratis tannlege og full oppfølging hele tiden. Har vært der i to år og har ikke angret på det. Og hun har vært min hjelper og redning i livet. Kan takke henne for at jeg er blitt så mye bedre. Og jeg har møtt så mange flotte mennesker på denne plassen.

  Nå skal vi tilrettelegge huset mitt bedre og vi skal skreddersy et studieopplegg til høsten. Jeg må bare si jeg er veldig fornøyd!!

  • mars 12, 2010 14:24

   Det er bra at du fikk hjelp- til tross for at du ikke fikk hjelp fra rette instans.

   Det som er meningen er at man nå skal kunne få den hjelpen som du har fått og hatt stor nytte av, men altså gjennom en individuell plan.

   • mars 13, 2010 09:40

    Hei, Maria.

    Om det var fra feil plass spiller det ingen rolle for meg. Det viktigste er at en får hjelp. Og der tar de vare på både kropp og sjel. Og ikke mist til dette med den store bedringen jeg har hatt med hjelp derfra er magisk. Og jeg har ikke hatt samtaletimer osv som en psykriatrisk pasient, men som en hjelpende hand og medmenneske. Og det er slik det skal være. En god hjelper og jeg har hjulpet andre og vært medmenneske og prøvd å forstå andres situasjon. Og en bli veldig ydmyk og får ny respekt for de som jeg snakker med.. Og ikke minst har jeg fått bygd meg opp et nettverk.

    Jeg har en induviduell plan, men ikke på den rette plass. Men for meg var det perfekt :-))

    • mars 15, 2010 23:35

     Så glad for å høre!

     🙂

     «En hjelpende hand» og «medmenneske» er to viktige kjennetegn på mennesker som kan hjelpe en videre.

 20. mars 11, 2010 23:13

  Veldig godt innlegg! Jeg skal både tweete og blogge om denne viktige informasjonen.

  Selv kjenner jeg på at lista er høy for å søke IP.

  • mars 12, 2010 14:27

   Flott at du sprer info!

   Jeg har full forståelse for at lista kan kjennes veldig høy. Som sagt så håper jeg å komme tilbake med en liste over hvor man kan henvende seg direkte, slik at lista skal bli litt lavere.

 21. Benedikte permalink
  mars 12, 2010 00:25

  Veldig godt innlegg igjen Maria! Takk for god innfo. 🙂
  Jeg har hatt IP i ca 4-5 år nå, men det hjelper lite når målene i IP`en ikke samsvarer med alle vedtakene man søker om.
  I min bydel er det en koordinator som setter opp IP sammen med meg. Så er det en saksbehandler på samme kontor som for det meste gir avslag på alt jeg søker om. Det meste av det jeg søker om er ting som altså står som mål i min IP.
  Så da er man jo egentlig like langt om man har IP eller ikke, er min erfaring.
  Jeg kan blant annet nevne at det var for 1måned siden, 2 år siden sist bydelskontoret/bestillerkontoret gikk gjennom min IP. Og mye hadde selvfølgelig forandret seg siden sist, beklagligvis til det værre…
  Men jeg tror der er veldig store forskjeller fra bydel til bydel og fra kommune til kommune når det gjelder hvor seriøst de tar en IP.

  • mars 12, 2010 14:29

   Takk for tilbakemeldinger! Det er nyttig for helsedirektoratet å se hvilke erfaringer brukerne har.

   Ja -det kan nok være at det er ulik kunnskap og bruk av IP de ulike stedene.

   Har du opplevd noe positivt ved å ha en slik plan?

 22. mars 12, 2010 10:57

  Det hadde igrunnen vært greit å få rede på om det er andre pasientgrupper som har samme negative erfaring med IP og mye annet.

  Er systemet like vrangt overfor alle? Er ME-pasiente mer «uglesett» enn andre?

  Noen som vet?

  • mars 12, 2010 14:31

   Jeg har tvittret på Twitter og bedt om at man sender lenken videre til andre grupper, slik at vi kan få innspill fra andre kanter også.

   Jeg vet at rusmisbrukere i veldig liten grad bruker IP -jeg tror det var cirka 3% som hadde dette da det ble laget en undersøkelse i 2007-2008, som et ledd i at man ville satse på IP fremover.

 23. mars 12, 2010 14:32

  Til alle som er innom her: Om jeg får tak i adresselisten til koordinerende tjenester i kommunene, så skal jeg legge den ved. Om du ønsker varsel om dette, trykk på boksen der det står at du ønsker å få mail når det kommer nye kommentarer.

  Det kan ta en tid -hun som jeg forsøker å få tak i er borte en uke.

 24. Tulla permalink
  mars 17, 2010 23:10

  Hei – så bra med denne bloggen!!

  Bra plass for oss som jobber med IP å få inntrykk fra så mange rundt om i landet – selv om flere har dårlige erfaringer med IP til nå, dessverre.. Det motiverer til å «brette opp ermene» og jobbe videre for at dette skal fungere bra for flere!

  Vet at på Fylkesmannens sider (i alle fall i noen fylker) ligger oversikt over koordinerende enhet og systemansvarlige for IP i hver kommune. Det gjør det i alle fall litt enklere å finne frem til riktig adresse med en gang!

  • mars 21, 2010 01:14

   Hei, Tulla og velkommen inn hit!
   Det er jo overordentlig flott at du som jobber med IP er inne å kikker og ser hva brukerne skriver om sine erfaringer. Det beste er at du kjenner at du har lyst til å brette opp ermene og jobbe videre. Glimrende!
   Det er en viktig og samfunnsnyttig jobb du gjør som kan bety mye for mange.

   Stå på!

   -Og takk for fine tips!

 25. mars 18, 2010 17:16

  Hei Maria.

  Leser fortsatt bloggen din og det er mye interessant, helt klart :-)))

  Jeg var heldig og fikk IP en gang i tiden og alt virket både godt og lovende da vi kom i mål med min plan. Det som ikke ble lett så lett etter hvert, var at systemet ikke hadde de ressurser de skulle hatt.

  Det endte med at hele IP kokte bort, dessverre. Etter det falt jeg faktisk litt ut av systemet selv, så jeg ser jo i ettertid for viktig det hadde vært for meg med en IP som fungerte fra alle parter.

  Anita 🙂

  • mars 21, 2010 01:23

   Kjære Anita -jeg tenker på deg og ditt. Jeg vet det har buttet både her og der for deg.

   For at IP skal fungere må det fungere i alle ledd -det er en forutsetning, selvsagt.
   Jeg har tror på at IP vil bli et viktig verktøy i tiden som kommer om dette blir et prioritert område å utvikle og mange nok tar det i bruk.

 26. mars 21, 2010 20:20

  Jeg har lovet meg selv å få til en sånn plan. Må bare få noen «overskuddsdager» så jeg orker å begynne med det! 🙂

 27. mars 23, 2010 20:13

  Jeg har ikke IP, men skulle sikkert hatt det? Likevel har jeg fått god hjelp i kommunen jeg bor i. Jeg har hjemmehjelp 1,5 timer pr uke og kjøper middag fra sykehjemmet som blir levert på døren hver dag. Hjemmesykepleien er innom hver dag og smører mat til meg og setter i kjøleskapet, og vasker håret mitt en gang i uken. Hjemmehjelp og -sykepleien henger også opp klær, bretter klær, tømmer oppvaskmaskinen og tar ut søppel. Da det ble snakk om handling i møte med forvaltningen, foreslo de støttekontakt. Fikk til og med spørsmål om hvor mange timer jeg trodde at jeg trengte det. Har det to timer i uka.

  Når det gjelder hjempemidler, tar Forvaltningen seg også av det. Jeg bare gir beskjed til dem om hva jeg trenger, så får jeg det.De skriver søknader, jeg har bare skrevet under. Har fått arbeidsstol med hjul, hårvaskebrett og musikerørepropper. Nå søkes det også om rullestol til meg.

  Men, så mye hjelp til å bli frisk har det ikke vært å få…

  • mars 24, 2010 09:37

   Det er veldig bra å høre at du har fått hjelp til viktige energiøkonomiseringstiltak!

   Om du vil si noe om det: Hvilken hjelp tenker du at du trenger for å bli frisk?

   I Norge i dag ser det ikke ut til at man tenker «bli frisk», kun «ikke bli verre og å bevare restevnen».

   Kognetiv terapi hjelper for enkelte grupper, gradert trening har vist seg å være direkte skadelig for flere, dersom det ikke gjøres på rett måte.

   Min kjepphest er, igjen; mer biokjemisk forskning. Jeg tror ikke man kan bli frisk før man finner mer ut av mekanismene vi ser ved ME. Jeg har håp -for det foregår mye forskning ute i den store verden i dag. Fordi noen mener at ME kan være lenket til MS og noen til HIV, tror jeg dette er forskning som vil pågå en tid.

   I mellomtiden får hver enkelt av oss finne ut av det som fungerer best for seg selv.

   En Individuell Plan kan i alle fall gjøre at man får hjelp slik at kroppen sjeldnere kommer i posisjon der utmattelse og symptomer utløses og den syke kan bruke energi på det som bygger opp og styrker i stedet.

 28. mars 24, 2010 18:23

  Enig med deg. Jeg tror heller ikke jeg blir helt frisk (uten fare for tilbakefall) uten å finne mer ut av meksnismene ved ME. Så når jeg sier «frisk», så mener jeg vel egentlig friskere/bedre. Har prøvd lett trening hos fysioterapeut. Ble i alle fall ikke bedre av det. Har hele tiden prøvd å hvile masse, tenkt energiøkonomisering og aktivitetsavpassing. Hviler og hviler, men blir ikke bedre. Har ikke klart å finne ut hva jeg klarer og øke aktivitet gradvis, fordi formen stadig blir dårligere. Snakket med ei dame på hjelpetelefonen for ME i går, og hun mente at jeg trenger hjelp til å lage og følge opp en plan. Andre som har prøvd dette? Har lest om prinsippene og det høres veldig enkelt ut, problemet er den praktiske gjennomføringen.

  Håper forskerne snar finner ut noe, for det er ganske skremmende å ligge her og bare bli verre og verre… Hun på hjelpetelefonen sa også at det ikke går an å ligge seg frisk, så da må jeg vel gjøre noe da… Kunne ønske noen med ordentlig kunnskap kunne ta ansvar for meg og hjelpe meg. Er ikke noe særlig å være så energiløs og så må jeg finne ut av min egen behandling. Noen ganger får jeg følelsen av at siden jeg var så «dum» å få ME, så må jeg bare finne ut av selv hva som gjør meg bedre. Jeg er jo ikke noe helsepersonell som kan gjemme meg bak at dette kan jeg ikke. Det er snakk om livet mitt her.

  Ble visst mange tanker om forskjellig her…

  • mars 25, 2010 19:35

   Kjære Tornerose -jeg har lest meg opp på bloggen din nå og ser at du sliter fortsatt.

   Du skriver om lett gjenkjennelige ting. Det er rart å se at de aller fleste ME-pasienter beskriver de samme symptomene, de samme tankene og de samme fasene.

   Du skriver: «Er ikke noe særlig å være så energiløs og så må jeg finne ut av min egen behandling. Noen ganger får jeg følelsen av at siden jeg var så “dum” å få ME, så må jeg bare finne ut av selv hva som gjør meg bedre. Jeg er jo ikke noe helsepersonell som kan gjemme meg bak at dette kan jeg ikke. Det er snakk om livet mitt her.»

   -og det er noe av det fortvilende; vi er veldig syke, mange av oss, men får liten hjelp. Den hjelpen vi får -kjemper vi oss ofte til, gjennom krokete veier.

   Jeg kan ikke en gang åpne opp for tanken om at forskerne ikke snart skal finne ut av dette, hva det er og hvordan det kan behandles slik at vi blir frisk. Helt friske.

   Det inderlige i » Det er snakk om livet mitt her.» -tror jeg de aller fleste ME-pasienter tenker.

   Hvem kan du få til å hjelpe deg med å sette opp en plan som du kan følge?

   Hvilket problem er det du tenker på, når du sier at problemet er den praktiske gjennomføringen?

 29. mars 26, 2010 08:12

  Sånn til generell informasjon er det Helsetilsynet i fylket og i siste instans Statens helsetilsyn som har tilsynsansvar for kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, og tjenester etter lov om psykisk helsevern.

  Fylkesmannen har tilsynsmyndighet overfor kommunen når det gjelder individuell plan etter ny sosialtjenestelov § 28.

  Når det gjelder individuell plan etter NAV-loven § 15 er det NAVs fylkesadministrasjon som har tilsynsansvar overfor det lokale NAV-kontoret, i siste instans har Arbeids- og velferdsdirektoratet tilsynsansvar overfor hele NAV.

  • mars 26, 2010 10:48

   Hei krikkert og velkommen til bloggs!

   Takk for innspill -nå har jeg laget en post over kontaktopplysninger og en mal som man kan bruke når man tar kontakt. Erfaringsmessig så er mange som trenger disse sammensatte tjenestene så dårlige at de har lite overskudd til å i det hele tatt ta kontakt for å få hjelp.

   Jeg håper at den neste posten gjør terskelen litt lavere:

   https://mariasmetode.wordpress.com/2010/03/26/individuell-plan-kontaktopplysninger/

   • mars 26, 2010 11:54

    Takk som byr, frøken Metode.

    Kanskje de av oss som er orienterte og friske skulle stille oss mer til disp slik at de mer dårlige kan få utøvd sine rettigheter?

    • mars 26, 2010 12:44

     Værsågod, krikkert! 🙂

     Ja -jeg tror at de friske må hjelpe de syke.

     Var det noe spesielt du hadde i tankene?

    • mars 26, 2010 13:14

     Tja, antageligvis en litt mer organisert form av det jeg stort sett har drevet med på MEForum, bloggen til SerendipityCat, og Facebookgruppa for nei til meldeplikt for kronisk syke. Forståelig informasjon i konkrete saker, to the best of my ability. 🙂

     Det er jo dog bare tankespinn fra min side. Og siden jeg jobber i Etaten har jeg visse begrensninger i forhold til hvor konkret jeg kan/bør uttale meg. Men brukernes manglende rettssikkerhet ift kontorenes utrolig dårlig begrunnede vedtak irriterer meg grenseløst.

    • mars 26, 2010 13:24

     Ja -det trengs konkret, lettfattelig, lettlest informasjon for syke folk! Absolutt!

     En ekstra utfordring for mange når det gjelder å navigere i dette farvannet, er kognetiv svikt med konsentrasjonsvansker og nedsatt korttidshukommelse.

     Jeg kan personlig godt tenke meg å lage noe slikt -men er akkurat nå for syk til å involvere meg og å binde meg til noe som helst.

     Om du er opptatt av rettsikkerhet er du sikkert enig i at man trenger et NAV-ombud og veldig, veldig klare begrensninger på hvem som skal vite hva og at innsyn må loggføres på en sikker måte?

     https://mariasmetode.wordpress.com/2010/03/21/rett-og-sikkerhet-som-nav-bruker/

     Skriv gjerne en kommentar på bloggposten, om du ønsker det!

    • mars 28, 2010 13:23

     Jeg tok meg den frihet å kommentere det i min egen blogg, da kommentaren ble ganske lang og tungvind for kommentarformatet:

     http://www.krikkert.net/2010/03/nav-personvern-rettssikkerhet/

 30. Lill Harriet permalink
  oktober 14, 2010 21:17

  Dette er en gammel post, og jeg har ikke lest hverken (hele) innlegget eller kommentarene.

  Jeg har i min psykdomshistorie (bipolar lidelse) bedt om individuell plan, for å få rett til såkalte ansvarsgruppemøter. Jeg ble veldig dårlig av å skulle møte NAV, fastlege, sosialkontor, psykiatritjeneste og barnevern hver for seg og ønsket meg egentlig et organ der alle kunne møtes og diskutere metoder, framgang, tilbakegang og planer.

  Dokumentet jeg ble forelagt var noe som overhodet ikke passet meg. Det passet til en meget sykere pasient som knapt nok kunne ivareta seg selv. Kommunen min har bestemt seg for å ha en mal på dette dokumentet som ekskluderer store brukergrupper. Dette er en stund siden, og jeg kan faktisk ikke huske hva det var som var så utrolig utenfor, men jeg husker at både psykiatrisk sykepleier og jeg ble enige om at jeg falt helt utenfor. Det som ble utslagsgivende for at jeg aldri søkte om IP var at NAV uansett i min kommune nektet å møte på ansvarsgruppemøter, da de ikke hadde tid. Dette var et pressmiddel fra NAV for å signalisere overfor sentralenheten at de ikke hadde midler nok, selv om de er pålagt å gjøre dette (dette får meg umiddelbart til å tenke på politiets «gå-sakte-aksjon».

  Jeg får med meg psykiatrisk tjeneste i kommunen til lege (om det er behov for det), til NAV og barnevern.

  Jeg regner meg i dag som frisk, men engasjerer meg selvsagt enormt over dette temaet. For meg var IP alt for «sær», selv om kravet kun er at en er en bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

  Så, en slags disclaimer: jeg er veldig fornøyd med tilbudet jeg har fått fra kommunen min. Det var bare dette med IP som feilet hos meg.

 31. november 10, 2010 14:39

  Nettkurs om IP: http://www2.helsekompetanse.no/atutor/108/

 32. desember 17, 2013 00:27

  Realistically, To initial fifteen min’s on illustrate, My good friend said just produced boy ellie a clinical facility Kardashian to right after what food stuff was a pupil in effort.

 33. desember 18, 2013 01:13

  Vigevano is situated during the coronary heart of Lombardy’s picturesque Ticino Valley, for the crossroads amongst waterways and artificial canals that bear witness to your city’s agricultural main. Vigevano’s principal contacting, on the other hand, may be the creation of shoes-for every single sizing and price, in the least expensive that conclude up in flea markets to your custom-made that adorn by far the most stylish ft on the globe. The artwork of «conzare le scarpe» (shoemaking) in Vigevano is often traced back into a document from 1392 that prohibited the tanning and dealing of leather-based on the general public square.

 34. WilliamSeats permalink
  januar 30, 2017 03:25

  Предлагаем полностью рабочий софт/We offer a ready solution for СУПЕР ОКНА 7 ВСЕ МОДУЛИ (CRACK – Dongle emulator/Custom license/Patch). Полная поддержка наших решений. Тестирование перед оплатой/Full support for our solutions. Testing before payment. Контакты/Contacts: nodongle24 /@/ gmail.com (remove spaces and /)

  скачать, Guardant Stealth II Dongle Emulator, Guardant Net Dongle Emulator, Senselock Elite2 Dongle Emulator, Spark Keypro Dongle Emulator, Hardlock Dongle Emulator, Rockey 4 Dongle Emulator, скачать, Dinkey Pro Dongle Emulator, Sentinel C Plus Dongle Emulator, Hasp Srm Dongle Emulator, Guardant Sign Dongle Emulator, Guardant Time Net Dongle Emulator, Wibu Wibukey Dongle Emulator, Guardant Code Pro Dongle Emulator.

 35. februar 1, 2017 09:59

  Торговля аккаунтами, доступами, админками – Юридические вопросы, Покупка, продажа электронных кошельков.

 36. februar 1, 2017 11:07

  Expiry Bets – Fixed-Odds Financial News, Double Up Bets.

 37. mars 10, 2017 10:26

  фартовый веб сайт табак adalya – кальян amy, купить кальян.

 38. mai 11, 2017 00:12

  benign website CMS website designs

 39. mai 11, 2017 00:12

  honest site Customised ready templates

 40. mai 11, 2017 20:38

  enviable resource consumer electronics online

 41. mai 13, 2017 01:43

  irresistible website http://pinkxvideos.com/bipasa-basic.html

 42. mai 16, 2017 14:27

  неплохой сайт духи оптом

 43. mai 16, 2017 16:28

  pin – cheap dumps, credit cards

 44. mai 16, 2017 16:28

  fresh dumps – best dumps, cheap dumps

 45. mai 17, 2017 01:33

  cc 2017 – 2016 track1 track2 pin, 2017 track1 track2 pin

 46. mai 18, 2017 03:36

  cards – best cc shop, fresh dumps

 47. mai 18, 2017 03:43

  valid dumps – buy, cc with cvv

 48. mai 18, 2017 15:04

  перворазрядный сайт https://kurs.expert/ru/obmennik/solidchanger/feedbacks.html

 49. mai 18, 2017 18:58

  ВТL-агенство – Дизайн и тексты, Предоставление промоутеров.

 50. mai 21, 2017 11:38

  Адвокат Казань Цена – Адвокат по уголовным делам Казань отзывы, Адвокат по уголовным делам Казань отзывы.

 51. mai 25, 2017 21:32

  good website buying viagra – best place to buy viagra online, best place to buy viagra online reviews.

 52. mai 29, 2017 14:50

  good web site buy dumps – cc dumps, cc cvv.

 53. februar 29, 2020 14:25

  купить аккаунт ориджин – купить аккаунт dark souls 2, купить аккаунт assassins creed brotherhood

Trackbacks

 1. ~SerendipityCat~ » Les om “Individuell plan” hos Marias Metode
 2. Individuell Plan -kontaktopplysninger « Marias Metode
 3. Referat: ME-oppropet i Helsedirektoratet « Marias Metode
 4. Individuell plan – say what??? « FM-Nytt

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: