Skip to content

National Cancer Institute med pressemelding om XMRV

november 19, 2009

I natt la National Cancer Institute i USA ut pressemelding om XMRV. De har sammenfattet hva de pr i dag vet, etter den forskningen som foreligger nå. Mer forskning planlegges.

(mine uthevinger og haltende oversettelse):

1. Hva er XMRV?
XMRV eller xenotropic murine leukemia virus-relaterte viruset, en type virus, kallt retrovirus, som først ble identifisert i 2006 i prostata svulst av menn. Det er nært knyttet til «murine leukemia virus», som forårsaker et bredt utvalg av kreft og immunologiske og nevrologiske sykdommer i mus. Selv om det ikke er kjent hvordan XMRV blir overført tyder foreløbige studier på at dette kunne skje via blod og andre kroppsvæsker. Det er kjent at XMRV ikke spres i luften som influensavirus. Det er ikke noe som tyder på at XMRV forårsaker en epidemi som sprer seg. Opprinnelsen til XMRV er ukjent, men forskerne mistenker at det kan ha oppstått på tvers av arter smitte til mennesker fra mus eller muligens fra andre dyrearter.

2. Hva er et retrovirus?

Et retrovirus er en type virus som har RNA i stedet for DNA som sitt genetiske materiale. RNA har flere roller, men først og fremst er det dette molekylet som oversetter og overfører materiale fra DNA.

Inne i vertscellen, vil retroviral RNA revers transkribase produsere viral DNA som setter inn i vertens kromosom, slik at mange kopier av viruset produseres. Når retrovirus infiserer sæd eller eggceller, kan endogene virus utvikle seg. Den integrerte viral DNA, eller provirus er da gått fra foreldre til avkom- altså nedarves.

Det er foreløbig ingen bevis som tyder på at XMRV kan gjøre dette hos mennesker.

Retroviruses finnes i en lang rekke pattedyr, og kan bidra til utvikling av kreft som leukemi eller lymfom, og nevrologiske sykdommer. Den første av to menneskelige retrovirus som ble identifisert, HTLV-1 har blitt funnet å forårsake  T-celle leukemi hos voksne. HTLV-II er ikke knyttet til noen sykdom. Humant immunsviktvirus (hiv), som forårsaker aids, er en annen type retrovirus.

3. Hva er koblingen mellom XMRV og kreft eller andre sykdommer?

Om XMRV spiller en rolle i kreft og andre sykdommer er fortsatt uklart. Forskning viser en mulig sammenheng, men for øyeblikket er det ingen bevis for at viruset forårsaker en sykdom.

Viruset ble først oppdaget i tumor fra menn med prostatakreft og ble hovedsakelig funnet i kombinasjon med en spesifikk genetisk defekt i et gen kalt RNASEL, som, når den ikke er mutert/endret hjelper å forsvare kroppen mot virus. Nyere forskning har antydet at kronisk virusinfeksjon med XMRV kan være forbundet på noen måte med prostatakreft.

En studie i 2009 av mer enn 300 prostata vevsprøver innsamlet fra amerikanske menn fant man at XMRV var til stede i 27 prosent av tumor prøvene og seks prosent av noncancerous prostata prøvene i menn som ikke hadde blitt diagnostisert med prostatakreft. Viruset ble oftere funnet hos menn med aggressive svulster.

Men i denne studien var XMRV infeksjon ikke forbundet med RNASEL feil, noe som kan tyde på at alle individer kan være i faresonen. Til sammenligning fant en forskergruppe i Tyskland ingen sammenheng mellom XMRV og prostata svulster. De analyserte 589 prostata svulst prøver for tilstedeværelse av viruset og testet blodprøver fra 146 av prostatakreft pasienter for antistoffer mot viruset. En annen tysk studie og en irsk studie fant ingen holdepunkter for en sammenheng mellom XMRV og prostatakreft. Disse forskjellene i funnene understreker behovet for mer forskning på dette viruset. Variasjonen i resultatene kan være på grunn av metodologiske forskjeller eller at studiene testet  ulike stammer av XMRV. En annen grunn er at viruset kan være mer utbredt i visse geografiske områder.

Viruset har også blitt identifisert hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. I en studie, der man så på klynger av tilfellene i Nevada, Florida og South Carolina, fant man at 67 prosent av 101 kronisk utmattelsessyndrom pasienter ble smittet med XMRV, men mindre enn fire prosent av 218 friske personer ble smittet. Viruset ble påvist i hvite blodceller mens virale partikler ble funnet i plasma.

Til sammen indikerer ikke disse funnene i seg selv at XMRV forårsaker kreft eller kronisk utmattelsessyndrom. Hvis viruset er funnet å være den utløsende agent for noen menneskelig sykdom, kan disse funnene føre til bedre måter å beskytte mot sykdommen, informere om behandling strategier, og kan til slutt føre til strategier for å forhindre forekomsten av sykdommen, men mye forskning vil må gjøres for å etablere årsakssammenheng før noen av disse testene eller strategiene vil bli foretatt.

4. Hva er utbredelsen av  XMRV infeksjon i befolkningen generelt?
Antallet friske mennesker smittet med XMRV, og hva fordelingen av infeksjon er i USA og verden over, er ukjent. Viruset er påvist i rundt fire prosent av personer fra samme geografiske region som infiserte pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. En analyse av mer enn 300 prostata vevsprøver fant at viruset eksisterte i seks prosent av noncancerous prostates. Disse studiene antyder at XMRV infeksjon kan være utbredt, men det er ingen bevis for en ny, økende eller spredning XMRV infeksjon. The NCI utvikler molekylære verktøy for å bestemme forekomsten av XMRV i befolkningen generelt og er involvert i koordineringen av en global innsats for å studere prevalens og fordeling av XMRV.

5. Hvordan overføres XMRV?
Ruten (e) der XMRV overføres fra person til person er ukjent. Noen studier tyder på at viruset kan overføres i sæd eller spytt, men på dette punktet er det ingen direkte bevis som støtter dette forslaget. Gitt at viruset er påvist i hvite blodceller, er blodbårne overføring en mulighet. Mer forskning er nødvendig før retningslinjene kan etableres, men det kan være klokt av potensielt infiserte individer til å avstå fra å donere blod. Det er også viktig å merke seg at retroviruses, som XMRV, ikke er luftbårne virus.

6. Hva er den gjeldende forståelsen av XMRV?
Det er fortsatt mye å lære om XMRV. Viruset er forbundet med prostatakreft og kronisk utmattelsessyndrom, men om den forårsaker disse sykdommene er ikke bevist. Laboratorium- og befolkningsstudier vil hjelpe til å avgjøre rollen som XMRV spiller i disse sykdommene. Viruset kan være bare en passasjer virus som foretrekker å vokse i raskt dele celler, for eksempel prostatakreft celler. Individer med prostatakreft eller kronisk utmattelsessyndrom kan være mer utsatt for XMRV infeksjon på grunn av endringer i immunforsvaret. XMRV kan være bare ett av mange faktorer, genetiske eller miljømessige, som er involvert i utviklingen av sykdom.

Mange andre spørsmål om XMRV må tas opp. Enten viruset spiller en rolle i andre sykdommer og hvordan viruset overføres er uklare.

NCI er involvert i koordineringen av en global innsats for å studere omfanget av smitte i befolkningen generelt. Befolkningsstudier, med godt validert blod og genetiske tester, vil bidra til å gi en forståelse av prevalens, distribusjon, opprinnelse, og modus for overføring av XMRV.

NCI arbeider nå med å utvikle diagnostiske verktøy slik at utbredelsen av XMRV i allmennheten kan bestemmes og assosiasjon med sykdom kan undersøkes.

Hvordan XMRV oppsto og hvordan det påvirker oss, samt hvordan det  overføres  til menneskelige populasjoner er viktige for folkehelsen og er problemer som NCI forskere ønsker å avdekke.

NCI mobiliserer nå sine ressurser innen kreftbiologi, utvikling av diagnostiske analyser, medisiner, epidemiologi (befolkning studier), immunologi og retrovirology for å løse disse problemene så raskt som mulig.

De vil:

1. Utvikling egnede, godt validerte tester for å oppdage XMRV infeksjon og bruke disse til å søke etter tegn på infeksjon i fremtidsrettet, samt historiske befolkning studier for å forstå utbredelsen, distribusjon i forhold til sykdom (CFS, prostatakreft, og potensielt andre krefttyper ), og hvordan XMRV overfores.
2. Utvikle egnede modeller for infeksjon og sykdom.
3. Utføre pasient-baserte studier for å undersøke kausalitet og mekanisme av sykdom induksjon av viruset.

Hele pressemeldingen finner her

Reklamer
24 kommentarer leave one →
 1. november 19, 2009 08:53

  Det ser ut til at amerikanerne har øyne og øre åpne og samtidig kan handle.

  Det blir spennende å se hva den kommende forskningen kan avdekke!

  Psst…har lagt til en slags oversettelse av hele pressemeldingen, slik at den kanskje blir lettere å lese?

 2. hopeful permalink
  november 19, 2009 09:15

  Men akk, hvordan åpne det norske helsevesenets øyne og ører…..Tenker spesielt på gårsdagens innlegg om mailsvaret fra «Dagens Medisin». I USA skjer det virkelig mye og fort for tida. Heldigvis er det noen innenfor det norske helsevesenet som heldigvis også har øyne og øre åpne og samtidig kan handle,f.eks. Saugstad og Lillestrøm Helseklinikk. Får håpe utspill herfra gradvis får helsevesenets mysende øyne fullåpne……. Og så innbiller jeg meg også at vi som ME pasienter også kan bidra med å påvirke noe – selv viser jeg iblant til artikler og ny forskning overfor fastlege, hjemmesykepleie og andre….. Mange bekker små………
  Håper du har fine dagere, Maria!

  hopeful

 3. november 19, 2009 13:52

  Dette er jo utrolig gode nyheter – at NCI sier de skal gå inn så stort og tungt. Hurra!

  • november 19, 2009 14:30

   Det er veldig bra!

   Jo mer forskning for å finne ut av hva dette rare er, dess bedre 🙂

 4. november 19, 2009 14:56

  Syns dette er lovende! De klarer å være avventende og reflekterende, samtidig som at de tar det på alvor. Sånn skal det være. Håper noen i helsedirektoratet leser dette også…

 5. Funkster permalink
  november 19, 2009 15:31

  Denne henvendelse ble gjort til Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet i dag:

  Heisann Hanne

  National Cancer Institute la i natt ut informasjon om sitt omfattende arbeid knyttet til XMRV: http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/XMRV_QandA#q1

  Takker for at det ble lagt ut informasjon på instituttets nettsider den 23. oktober.

  Nå er det gått 1 måned, og mange ME-syke ønsker informasjon om hvilke aktiviteter norske helsemyndigheter og Folkehelseinstituttet gjennomfører knyttet til XMRV.

  Funnet av XMRV har gitt håp til mange ME-syke, og som du sikkert forstår er det mange av oss som ønsker å få gjennomført blodprøvetester så snart som mulig for å få påvist viruset.

  Status i øyeblikket er at pasienter over hele landet er i villrede når det gjelder hva norske helsemyndigheter foretar seg for at testing skal kunne gjennomføres så fort som mulig.

  For alle pasienter som er tilknyttet Barbara Baumgarten og ME-klinikken på Ullevål, så sa hun i Puls-innslaget på NRK at disse vil kunne bli testet om kort tid.

  Svært mange pasienter tilhører andre helseregioner, og det er uavklart hvilket tilbud som vil gjelde for disse pasientene.

  Jeg tilhører Helse Nord, og som du kjenner til har Folkehelseinstitutt inngått avtale som medfører at dere har plikt til å levere laboratorietjenester innen mikrobiologi (herunder virus/retrovirus) til Helse Nord.

  Under innslaget på NRK Puls sier forskningssjef Bjørn Grinde at instituttet ikke har noen laboratoriemessige aktiviteter knyttet til dette viruset, og henviser til at det har de på Ullevål Universitetssykehus.

  Vil ikke Folkehelseinstituttet være i stand til å oppfylle sin plikt til å gjennomføre laboratorietester av XMRV-viruset i henhold til inngått avtale med blant annet Helse Nord?

  Problemstillingen viser med tydelighet at arbeidet med testing av XMRV må organiseres og koordineres av en sentral enhet, slik at pasienter fra ulike helseregioner sikres likt tilbud.

  Undertegnede er i villrede i forhold til hvordan jeg best kan ta saken videre, og håper du kan gi innspill til dette.

  På forhånd takk.

  Beste hilsener

  Fra: Nokleby, Hanne [mailto:hanne.nokleby@fhi.no]
  Sendt: 23. oktober 2009 17:28

  Emne: SV: Mens verden hvisker paradigmeskifte med tanke på ME, fibromyalgi og autisme – er norske helsemyndigheter tause

  Hei!
  Som du vil kunne se har instituttet lagt ut en liten informasjon på bakgrunn av den aktuell artikkelen i Science på sin nettside i dag. Det hadde vært diskutert i et forum der avdelingsdirektøren ved avdeling for virologi ikke var til stede.

  Vennlig hilsen

  Hanne Nøkleby,
  Divisjonsdirektør,
  Divisjon for smitteven

  • november 20, 2009 11:02

   Hei Funkster!

   Jeg forstår alle syke som føler de nesten ikke kan vente og at test og behandling skulle ha vært tilgjengelig i går 🙂

   Likevel er det slik at man ikke ennå er sikker på at dette viruset forsårsaker ME, til tross for at det er funnet hos 95% av de som ble definert som ME-syke i studien hos WPI.

   WPI tar initiativ til å lansere et forskningsprosjekt for å finne ut hvor utbredt i XMRV er. Den studien vil starte ved at Whittemore Peterson Institute samarbeider med et laboratorium i Reno, der 1000 friske givere-blod vil bli undersøkt ved flere laboratorier.

   Dr. Michael Busch, som er forskningsleder for det som har med blodprodukter å gjøre i USA, anslår at det vil ta opptil seks måneder for å se hvor utbredt XMRV er og ytterligere seks måneder for fullt å utvikle og å få godkjenning
   av en test for screening, hvis myndighetene bestemmer at det trengs.

   Så; tålmodige må vi nok være en stund til.

   Det er et lang løp før man finner sikkert hvorvidt dette viruset henger sammen med utviklingen av ME eller ei og før det vil ha noen behandlingskonsekvens å få vite resultat av en slik test. Det er derfor altfor tidlig å starte med en masse-screening nå.

   Slik jeg forstår det er det i Norge pr nå kun testing der dette inngår i en forskningssammenheng og der man ønsker å teste ut de ulike laboratoriene for å se om de kan gi like og reproduserbare resultater.

   Om du får noe svar på mailhenvendelsen -legg det gjerne inn her i kommentarfeltet.

   Gode dager ønskes!

   • Anonym permalink
    november 20, 2009 12:36

    Hvilken forskningssammenheng i norge viser du til Maria? Hvem, hva, hvor og hvordan?

    Ser jo at de i sverige har kastet seg mer rundt…

   • november 20, 2009 17:11

    «Anonym» 😉

    Det er dessverre ikke noe jeg kan si noe detaljert om nå; men Barbra Baumgarten har selv gått ut og varslet testing…så snart det lar seg gjøre.

 6. Funkster permalink
  november 20, 2009 11:45

  Heisann Maria 🙂

  Du har helt sikkert rett i at vi må være tålmodig, og at massetesting ikke vil skje med det først.

  Ønsker bare at de ansvarlige myndigheter (les: primært Folkehelseinstituttet) ikke skal bidra til å forsinke prosessen utover det som er nødvendig for å sikre kvalitet i arbeidet. Ønsker at de skal være proaktive, og agere konstruktivt overfor et potensielt stort helsemessig problem.

  Folkehelseinstituttet er kjent med at det faktiske helsetilbudet til denne pasientgruppen er meget begrenset, og at svært mange pasienter søker hjelp hos private tilbydere. Derfor mener jeg det påhviler dem et spesielt ansvar for å informere norske pasienter om hva de foretar seg, og hva vi kan forvente.

  Informasjonsoppgaven har de jo tatt svært alvorlig når det gjelder svineinfluensa (H1N1). Ja, mange hevder at de har tatt den så alvorlig at de har sølet til hele arbeidet. Til sammenligning sier de i praksis ingenting om hva de foretar seg i denne saken.

  Skulle også gjerne sett at Folkehelseinstituttet opprettet et nært samarbeid med forskere/institusjoner i utlandet som kunne bidra til fortgang i prosessen. Man kan jo få et inntrykk av at de skal «finne opp kruttet» på nytt her hjemme (og sågar «dobbeltverifisere» at det er snakk om norsk krutt). Er usikker på om det er den beste og mest effektive måten å bruke ressursene på. Og hva er det Rikshospitalet holder på med, er det forskning eller forbereder de testing?

  Hva har disse miljøene lært av funnet av HIV på tidlig 80-tallet? At man skal forske selv, eller forholde seg til verdens ledende forskere på området?

  Det er mulig jeg er naiv, men jeg tenker at vi lever i en globalisert verden, og hvis viruset finnes i mennesker i USA og England, så finnes det i mennesker i Norge (nærmest uavhengig av smitteform). Det er selvsagt mulig at det finnes i en annen utgave i Norge eller Norden, men de beste til å finne ut av det, er jo de som kjenner «det opprinnelig virusfunnet».

  Jeg vet f. eks. ikke hva godt som kom ut av studien i Tyskland hvor man IKKE fant XMRV-viruset i prostatakreft-pasienter. Hvis det viser seg at de ikke har benyttet riktig testprosedyrer, så har jo studien vært mer eller mindre bortkastet. Det har i beste fall bidratt til å spre usikkerhet om hvorvidt viruset finnes i prostatakreft-pasienter, eller for den del i Europa.

  La oss si at den engelske studien som Saugstad refererer til viser mer enn 95 % treff på 500 ME syke. Ja, hva skal man da tro? At viruset finnes bare i pasienter i engelskspråklig land. Eller at prosedyren som er utviklet av NCI, i samarbeid med WPI og Cleveland Clinic, ikke holder vann? At de hevder å ha funnet et virus om ikke eksisterer. Og at Science har godkjent en studie av et virus som ikke eksisterer. Og som til alt overmål ikke inneholder informasjon om alder og kjønn. Som om viruset skiller på alder og kjønn.

  Som du skjønner er dette langt utenfor mitt kompetanseområde, og jeg må beklage hvis jeg ikke opptrer akademisk og forskningsmessig korrekt. Men jeg er altså veldig utålmodig, vil gjerne bli frisk, og vil nødig vente på at norsk helsebyråkrati, og norske forskere, skal forske for å finne det opplagte, hvis det ikke er nødvendig.

  Derfor henger jeg på som en klegg :).

  Ønske alle en virusfri helg :).

  – Funkster

  PS! Velger bevisst å ikke ta opp hvilken rolle viruset eventuelt spiller i sykdommer som prostatakreft, ME eller andre. Det mener jeg ikke er relevant akkurat nå. Viruset er interessant nok uavhengig av alvorlighetsgrad, og de nærmest beslektede retrovirusene, ja, sågar de eneste retrovirusene som er funnet i mennesker (HIV og leukemiviruset) tilsier at man bør ta dette funnet på største alvor.

  • november 20, 2009 17:19

   Jeg er veldig enig med deg i mye av det du sier, Funkster.
   Absolutt!
   Du har ingenting å beklage og det er bare å klegge videre! 🙂

   Det _er_ bemerkelsesverdig at norske helsemyndigheter ikke varsler og viser mer offentlig interesse for dette viruset.

   Ikke fordi det kan være en sammenheng mellom ME og/eller prostatakreft, men fordi dette er et nyoppdaget retrovirus som vi vet svært lite om, som du så riktig sier.

   Hva skal til for at bevilgende helsemyndigheter fatter interesse nok til å sette av en del av forskningsmiddelpotten til forskning på dette retroviruset?

 7. november 20, 2009 13:52

  Jeg lurer på… burde vi kunne fått til et sammarbeid med kreftforenignen når det gjelder dette?

  • november 20, 2009 17:26

   Det synes jeg er en relevant sammenkobling!

   Dette viruset er blitt vist – og ble oppdaget hos prostatakreftpasienter.

   I Norge har det vært en kraftig økning av prostatakreft. Man er usikker på om dette skyldes bedre tester og at det dermed er lettere å oppdage, eller om det er en reel økning.

 8. Anne permalink
  november 20, 2009 19:21

  Glad for at jeg fant denne bloggen!-Fin blogg Maria.

  Har en opphopning av sydommer i familien- som nevnes som relevante mht XMRV.
  Litt skrekkblandet håp(-ikke fryd)om at vi snart vet litt mer. Og behandling?

  • november 21, 2009 01:41

   Hei Anne og velkommen til bloggs!

   Ting tar tid, men det skjer jo stadig nye ting, som en vil se mere på. Nedenunder ser du hva Folkehelseinstituttet har svart på mailen fra Funkster.

   Tenk på at vi er et litt annet sted i dag enn på 80-tallet. Det går tregt, men det går fremover. 🙂

 9. Funkster permalink
  november 20, 2009 22:32

  Fra: Nokleby, Hanne [mailto:hanne.nokleby@fhi.no]
  Sendt: 20. november 2009 14:04
  Til: ‘halvard@
  Kopi: ‘Gerd Elise Martinsen’
  Emne: SV: Mens verden hvisker paradigmeskifte med tanke på ME, fibromyalgi og autisme – er norske helsemyndigheter tause

  Hei!

  Takk for lenken til NCIs side. Deres spørsmål-og-svar om XMRV var veldig klare. De understreker det samme som vi har forstått her i landet: her er det viktig å starte forskning som kan si noe om klart hvilken betydning dette viruset har. Foreløpig er det funnet økt forekomst av viruset i noen sammenhenger, bl.a. hos ME-pasienter og pasienter med prostatakreft, men det er for tidlig å si noe om eventuell årsakssammenheng.

  Vi har vært i kontakt med Ullevål Universitetssykehus for å høre om deres planer. Vi forstår at de ønsker å starte et forskningsprosjekt på dette. Det samme planlegges på Folkehelseinstituttet. Men det er enighet om at det er for tidlig å tilby generell testing, først og fremst fordi ingen vil kunne si hva et positivt (eller negativt) testresultat egentlig betyr for pasienten. Derfor vil testing på det nåværende tidspunkt bare skape økt forvirring, og kanskje forhåpninger om løsninger eller behandlingsmuligheter som foreløpig ikke finnes.

  Vi vil imidlertid følge med på det som kommer av data, og planlegger som sagt at instituttet skal gjøre sitt for å bidra til mer kunnskap om dette. Ingenting ville være bedre enn om vi kom frem til en klar test og en behandlingsmulighet, men dit er det ennå et stykke frem.

  Vennlig hilsen

  Hanne Nøkleby
  Divisjonsdirektør / Division Director
  Divisjon for smittevern / Division of Infectious Disease Control
  Nasjonalt folkehelseinstitutt / Norwegian Institute of Public Health

  • november 21, 2009 01:39

   Glimrende!

   Det jobbes altså mer bak kulissene enn det vi ser på framsiden.

   Dette var entydig positivt, synes jeg!

   Folkehelseinstituttet ser ut til å behandle dette temaet på en en skikkelig måte.

   Takk, for fine lørdagsnyheter, Funskter! ;-D

 10. Monika permalink
  november 22, 2009 13:07

  En liten bombe her, tro?
  Var håpet og forventningene for store nå. Må vi helle is i blodet og kjøle ned?
  Eller hva mener du, Maria?

  Prof. Nyland har ingen tro på XMRV ifølge pasienter som har spurt ham nylig og sier omtrent det samme som dr. Byron Hyde uttaler her.

  http://meagenda.wordpress.com/2009/11/06/dr-byon-hyde-md-reference-to-xmrv-retrovirus-in-goteborg-conference-address/

  Hyde viser også her til forsøk på kjøp av forskere m.v. av bl.a. Roche for å selge medisiner.
  Hvor mye foregår det egentlig i kulissene her som vi ikke har fått med oss, tro?
  Han mener det snart vil vise seg at XMRV er uaktuelt som både årsak og medårsak til ME.

  Nyland mener det bare er en ny pengemaskin ute og går her; for å loppe de ME-syke m.v.

  • november 22, 2009 14:41

   Hei Monika.

   Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det har vært betenkelig at f.eks Nyland ikke har kommentert dette funnet av XMRV.
   Hmm…
   Magefølelsen min har sagt meg at det er mer komplisert og sammensatt enn som så.

   men vi får allikevel trøste oss med at vi er på vei.

   alva

  • november 22, 2009 14:47

   Har lagt inn et svar til deg her, Monika

   http://wp.me/pC5O4-95

   Andre har også uttalt seg med en viss kritikk, men det tar jeg ikke nå.

 11. titter innom permalink
  november 29, 2009 03:43

  Sett denne?

  http://cfidsresearch.blogspot.com/

Trackbacks

 1. Tweets that mention National Cancer Institute med pressemelding om XMRV « Marias Metode -- Topsy.com
 2. uberVU - social comments
 3. Kritikk fra Dr. Byron Hyde til WPI « Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: