Gå til innhold

Underkjenner sjefsredaktør Lise Lotte Folge Science?

november 17, 2009

Sjefsredaktør i Dagens Medisin, Lise Lotte Folge, ble tipset om funnet av retroviruset XMRV samme kveld som studien ble publisert i det svært annerkjente vitenskapelige tidsskriftet, Science. Dagens Medisin har valgt å ikke kommentere dette funnet, som verden over betegnes som et funn av stor betydning.

En bloggleser, Funkster, har vært i mailkontakt med sjefsredaktør Lise Lotte Folge og spurt om hvorfor Dagens Medisin har valgt å ikke kommentere funnet i Science. Hennes svar er:

Vi vurderte undersøkelsen til å være liten, uten norske deltagere og med så mange spørsmål om hvorvidt dette  var noe hold i, at vi la saken på vent.

En annet poeng som selvsagt ikke skal påvirke den journalistiske vurderingen, men som kanskje underbevisst likevel gjør det,er det man kan oppleve som et ”voldsomt mas” fra ulike interessenter rundt ME-problematikken.

Les utdrag av mailutvekslingen og flere kommentarer inne hos Rutt

Det _må_ da være en misforståelse her ett sted?!

Jeg undres hva Lise Lotte Folge mener med “voldsomt mas fra ulike interessenter”.

Er det vanskelig at det er uenigheter blant fagfolk hva kommer til årsak og rett behandling?
Er det det at pasientgruppen ber om at det opplyses om ny forskning?

Den gang jeg selv skrev til Dagens Medisin og opplyste dem om dette funnet fikk jeg til svar at de takket for tipset, men det var ikke alle tips de kunne følge opp. Det kan jeg godt forstå.

18 kommentarer leave one →
 1. Rutt permalink
  november 17, 2009 23:16

  Er det problematisk for Dagens Medisin at de får tips, og indirekte blir fortalt hva de burde skrive om, av vanlige folk og pasienter. Eller er det at de har allerede skrevet så mye om ME og mentale teknikker o.l at det blir vanskelig å skrive om funn som potensielt kan gjøre deres tidligere informasjon feil. Er Folge presset litt opp i hjørnet fordi hennes oppfatninger om ME ser ut til å briste (bare et hypotetisk spørsmål, jeg aner ikke hva hun personlig mener om ME). Man kan jo bare lure…

  • november 17, 2009 23:23

   … eller er de «redde» for å skulle «velge side» mot det som er den rådende oppfatningen hos den som av mange ansees som «ME-eksperten» i Norge i dag?

   Jeg vet ikke.

   Jeg vil jo ikke tillegge Folge meninger, men jeg synes at det at det ikke var norske pasienter med i studien, er et svært dårlig argument.

   Det kan være at Folge med » hvorvidt det er noe hold i» mener «hvorvidt dette funnet av dette viruset føre til viten om årsaken til ME».

   Hva vil Dagens Medisin komme opp med og hva vil de rapportere når de har ventet ferdig, mon tro?

   Jeg har heller ikke sett noe til varslede info om dette funnet i Tidsskriftet?

 2. Rutt permalink
  november 17, 2009 23:32

  Årsaken til ME eller ikke så burde det være interessant for Dagens Medisin å skrive om at det har blitt funnet et nytt retrovirus. Er det ikke slik at de burde skrive om medisinske funn og ny medisinsk informasjon uavhengig av hva de selv måtte tenke og mene? Det å publisere saklig informasjon er jo heller ikke å velge side, da er det i tilfelle et veldig ømtålig tema i dette tidsskriftet. Kanskje det er akkurat dèt det er?

  • november 18, 2009 09:18

   Jo, jeg er helt enig, Rutt!

   Redaksjonen oversvømmes av ny forskning og skal sile informasjon; hva er viktige funn for mange og/eller hva er banebrytende når det kommer til en ny og grunnleggende forståelse av en gitt tilstand?

   En ting er å la være å presentere forskning som er publisert i tidsskrift der man er mindre sikker på uttakskriteriene; men Science er ansett for å være et velrennomert tidsskrift som er grundig i sine forundersøkelser.

   Det er likevel blitt pekt på enkelte metodiske svakheter ved denne studien også, men ikke i den grad at resultatet ikke skal publiseres -konklusjonen om at dette er noe av de mest interessante funn man har sett og at videre forskning er ønsket og påkrevet.

   Verden er fyllt med halvsannheter. Vi siler informasjon alle sammen.
   For oss som privatpersoner er det greit.

   For et tidsskrift som har som oppgave å informere og på den måten også indirekte utdanne helsepersonell, er det mer komplisert og mindre greit å tilbakeholde funn som strider mot det man tidligere har hatt som arbeidshypotese.

 3. selsius permalink
  november 17, 2009 23:32

  Gjorde et søk om hva de har skrevet om ME før. Da de kan skrive dette, men overser noe som kan være så stort som oppdagelsen av HIV, er det vel grunn til å tro at dømmekraften ikke er til stede.

  Det er helt utrolig!

  http://tinyurl.com/yzrz7bq

  • november 18, 2009 09:27

   Dagens medisin har skrevet en del om Lightning Proscess opp igjennom.

   Noen har positiv effekt av dette og det er veldig bra!

   Dessverre tror mange leger at LP kurere ME. Det er ikke sant.
   Mange tror at det å være «sliten over lang tid» er det samme som ME. Det er heller ikke sant.

   Igjen; det er halvsannheter som presenteres.

   Det vanskelige er at LP presenteres gjennom mange som det saliggjørende i stedet for «noe som mange med en kronisk sykdom kan ha nytte av».

   Jeg kjenner en som gikk til legen sin og ønske å bli utredet for ME, da hun hadde vært syk gjennom lang tid og ingen av tiltakene hadde hjulpet.

   Det første hennes lege sa var » Hvorfor i alle dager vi du det? Kan du ikka bare ta et sånn 5-dagers kurs?»
   Dernest, når min bekjente fastholdt at hun ikke ønsket dette fordi hun hadde hørt blandede erfaringer – og hvem skulle betale disse 15 000? sier legen:
   » Jeg vet ikke hvor jeg skal henvise deg, vet du?»

   Altså; det er ikke et spark til legene. Det sier noe om hvordan informasjonen siles og hvor lite mange vet om ME.

 4. november 17, 2009 23:51

  å hallo.
  De kan publisere artikkel om LP, som overhode ikke er videnskaplig begrunnet, men ikke omtale funn som et av verdens mest anerkjente vitenskapspublikasjoner har funnet tungtveiende nok…

  • november 18, 2009 09:29

   … det ser slik ut, Anne…

   Jeg tror det har noe med hvilken tradisjon for tenkning vi har her i Norge?

   Det er ikke sikkert det er rett; men jeg har inntrykk av at man relativt lett tenker «psykisk» og at psykiatrien står sterkt som fag her?

   • Tanne permalink
    november 18, 2009 11:58

    Ja, har personlig fått erfare det. Jeg oppsøkte lege etter fødsel for 34 år siden for jeg følte at mye var galt med meg. Først fikk jeg antidepressiva en periode, siden psykolog og psykiater. Ble bare dårligere. En lege jeg jobbet sammen med spurte om jeg hadde fått sjekket stoffskiftet. Så etter 3 år fikk jeg tatt blodprøve som viste svært lavt stoffskifte, fikk
    Levaxin og ble etterhvert helt frisk. Og det er mange lignende historier.

 5. november 17, 2009 23:55

  Tittet litt mer om hva de skriver om og *ler lett hysterisk nok en gang*

  Leder i Dagens Medisin

  Det er noe skremmende ved en utvikling der penger, sykdom og overlevelsestid blir synliggjort for oss. For fem år siden satte vi fra denne plassen den samme problemstillingen på spissen. Vi tillot oss å spørre om legene var forberedt på å innta rollen som bøddel på vegne av finansdepartementet når offentlige budsjetter innskrenkes. I dag synes det som den hypotetiske situasjonen er rykket nærmere.

  Kort sagt: Hva sier norske leger nå til en pasient når penger til livsforlengende behandling ikke er tilgjengelig. Anbefaler de privat behandling, en reise til utlandet – eller melder de pass?

 6. november 17, 2009 23:56

  hehe, og da skulle jeg jo naturligvis ha sagt at jeg synes det er yberfestlig med denne lederen opp mot det den samme redaktør har uttalt i omtalte mailkorrenspondanse.

 7. november 18, 2009 01:23

  Rart at funnet av retroviruset XMRV bedømmes så ulikt rundt omkring….
  Rart at engasjement og interesse rundt ME oppleves som et «voldsomt mas»…
  Rart at bremsene ikke løsner snart….

  RART!

  • november 18, 2009 09:39

   Det kan ha noe med at dette funnet _kan_ være veldig stort når det kommer til forståelsen av ulike sykdommer.

   På den annen side er det ingen som liker å «bli tatt med buksene nede» dersom de har vært den første til å si noe om et funn som går på tvers av rådende oppfatning i et miljø, og dermed blir sett på som «alternativ» – dersom det senere skulle vise seg at funnet ikke skulle ha den betydningen det så ut som om det hadde.

   Ofte er slike «første funn» ikke helt riktige, slik at det i ettertid viser seg å være noe annet som var det viktige.

   Altså; det kan være at dette ikke dreier seg om XMRV, men et annet virus, eller en annen mekanisme, til tross for at det kan ha tett sammenheng med XMRV.

   Likevel; det er stor sannsynlighet for at dette funnet vil føre til videre undersøkelser, som vil gi oss ny viten. Et slikt funn burde være presentert på en eller annen måte – som et funn, om ikke konklusivt.

   Jeg kan forstå Folges innvending mot at studien er liten – men de presentere studier som er mindre enn dette. Forskjellen er at studieresultatet da er mindre kontroversielle og føyer seg inn i rekken av tidligere resultat.

   Når man finner kontroversielle resultater, vil nok mange avvente, før man faststlår at kappen bør vendes.

   • november 18, 2009 10:28

    Det er jo dette som er noe av det mest interessante i dette – vitenskapen som konservativ, og at man ikke vil «skille seg ut» ved å være den som publiserer nye resultater som er kontroversielle.

    Vi må ikke være så naive at vi tror «alle» synes dette er kjempespennende og viktig. Det ligger mye makt, politikk, prestisje, profesjonsstrider etc. bak de aller fleste avgjørelser som tas. (Nå begynner jeg med konspirasjonsteoriene mine igjen vettu :-))

    Jeg tror vi kommer til å få se en publisering om XMRV også i Dagens MEdisin, når det har blitt så stort at det ikke kan overses. Da skal vi rekke tunge til dem fordi de ikke ville skrive om det tidligere! 😀

   • november 18, 2009 12:40

    Du setter fingeren på akkurat rett sted, SerendipityCat!

 8. november 18, 2009 10:37

  Det jeg undrer meg mest på er påstandende om at denne studien er liten. 100 forsøkspersoner er så vidt meg bekjent en ganske stor førsteundersøkelse?

  Jeg vet at Reeves kalte dette en «pilotunderstudie» og ble kraftig tilbakevist. Det er ikke en pilotstudie, og oppfølgingstudiene ser så langt ut til å vise det samme.

  Og som flere er inne på – bare selve oppdagelsen av et tredje mennesklig retrovirus er stort nok til at det vekker oppmerksomhet hos de som driver med slike ting. Man har «ant» at dette fantes i mange år, uten å finne det.

  • november 18, 2009 22:11

   Jeg vil også mene at 100 personer er en relativt stor forundersøkelse – og spesielt når man finner et så entydig svar. Jeg vil likevel tenke at det er litt avhengig av hvilken problemstilling man utforsker.

   Studien er også gjort med forskere fra ulike 3 institusjoner.

   Jeg ser du har «spurt en forsker» og jeg avventer derfor å svare mer før eksperten har sagt sitt 😉

 9. november 18, 2009 13:34

  Liten undersøkelse, ja… hehe, hva skal man kalle det Wyller sikter til, for eksempel?

  LP har det vel så vidt jeg har fått meg ennå ikke blitt forsket på i det hele tatt? Det kan man likevel omtale og til og med anbefale likevel..? Snodig at de da plutselig setter så strenge krav til XMRV-forskninga.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: