Gå til innhold

Jeg har ME – bør jeg vaksinere meg mot svineinfluensa?

oktober 28, 2009

Mange stiller seg dette spørsmålet i det influensaviruset H1N1 er i ferd med å spre seg mot Norges grenser.

Om man skal ta vaksinen eller ei, er opp til hver enkelt.

Det finnes ikke noe ja/nei-svar i andre enden. Jeg gir en systematisk gjennomgang av noe informasjon.

En viss andel av befolkningen må vaksinere seg om man skal hindre smitte i å spre seg i befolkningen generelt; naboer, venner og familie, i tillegg til deg selv. De som ser ut til å bli veldig syke, er yngre mennesker, i England de under 14 år.

Visse risikogrupper anbefales vaksinert, deriblant grupper som har nedsatt immunforsvar.

I og med at det nå ser ut til at mange ME-pasienter kan ha XMRV, et retrovirus, i blodet,  kan man til en viss grad sammenligne denne pasientgruppen med HIV-pasienter.HIV er også et retrovirus, men gir altså en annen sykdom, AIDS. Preben Aavitsland, avdelingsleder i Folkehelseinstituttet anbefaler HIV-smittede vaksine.

Maksimal beskyttelse får man etter 3 uker, men allerede etter en uke er det antistoffer, som kan gi noe beskyttelse.

Skal så ME-pasienter vaksinere seg?

På denne nettsiden finner du som har ME råd og vurderinger rundt vaksinering. Sjekk den med jevne mellomrom, den oppdateres jevnlig. Norske helsemyndigheter har egen nettside, i tillegg har jeg hentet informasjon via dagpressen og deretter laget en oversikt over hovedpunktene.

1. Har ME-syke større risiko for å bli smittet av viruset?

ME-syke har ikke større risiko enn andre å få svineinfluensa. Imidlertid, dersom du tilhører en gruppe som lett får forkjølelser, hoste og influensalignende følelse, kan du ha en liten økt risiko for å blir smittet.

2. Kan barn og unge få influensa?

Barn og unge kan få svineinfluensa, skal holdes hjemme fra skole/barnehage etc, og evt behandles med Tamiflu, som er medisinen man bruker mot influensa.

3. Hvordan kan jeg unngå å bli smittet?

Dess fler mennesker du kommer i kontakt med, dess større sjanse for å bli smittet. Viruset er mest smittsomt i begynnelsen av sykdommen.

Unngå nærkontakt med mennesker som hoster, nyser eller er syke. Håndtak, telefoner mm er viktige smittekilder.

Vask hendene ofte, unngå å smitte andre, host i papirhåndkle og om du er i jobb og hold deg hjemme om du begynner å føle deg syk.

4. Hvordan kan jeg bygge opp immunforsvaret mitt?

Det er mange råd om hvordan man kan gjøre dette,  spise C-vitaminer, Echinacea og andre kosttilskudd. Det er ikke vist at disse har en reel smitteverneffekt.

5. Hvor farlig er svineinfluensa?

I Norge har det til nå pr 31.10 vært 13 dødsfall, de fleste har hatt tilleggsykdommer (i risikogruppe).

Viruset ser ut til å gi større pusteproblemer hos enkelte pasienter enn andre influensavirus er i stand til. De fleste gjennomgår et relativt mildt sykdomsforløp. Dersom viruset gjennomgår endringer, som ved mutasjoner, kan det være i stand til å bli langt mer farlig på kort tid. (Dess flere som blir smittet, dess lenger tid det tar før pandemien blir stoppet; dess større sjanse for mutasjoner.)Til nå er det ikke tegn til at viruset er i ferd med å endre seg.

Som ved alle andre influensavirus, vil det være mennesker som tidligere var friske, som får komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse. Mennesker som allerede er i risikigruppen, som kreftsyke og astmatikere, vil som ved alle andre infeksjoner kunne utvikle alvorlig sykdom.

6. Er mennesker med ME i større fare for å utvikle komplikasjoner enn andre?

Det er ikke slått fast at mennesker med ME utvikler komplikasjoner i større grad enn andre.

Likevel; de som er alvorlig ME-syke, sengeliggende eller lett får lunge/øvre luftveisinfeksjoner vil lettere få luftveiskomplikasjoner.

Ofte ser vi at en ME-syk vil kunne få tilbakefall/forverring av ME-symptomene under en infeksjon.

Dette ser også ut til å være tilfelle ved smitte av svineinfluensa.

7. Gjør det en forskjell om du har andre sykdommer i tillegg til ME?

Ja, du vil da kunne komme inn under det som defineres som risikogrupper.

Fordi svineinfluensa hovedsakelig angriper luftveiene, kan den som har luftveisrelaterte lidelser, som KOLS, astma, kronisk bronkitt, utvikle alvorlige komplikasjoner. Til tross for at det er endringer i immunsystemet hos ME-syke, er dette ikke endringer som man vanligvis ser hos de som kan være mer utsatte for smitte.

8. Hva er hovedsymptomene på smitte?

Hovedsymptomer er akutt feber (over 38 grader) med luftveissymptom som hoste, vond hals eller tung pust og allmennsymptom som sykdomsfølelse, kroppsverk eller hodepine. En del får også diaré og oppkast.

Dersom du får mildt forløp, er du vanligvis frisk etter en uke.

Dette forløpet, samt symptomene kan endre seg dersom viruset muterer og blir mer hissig.

9.  Hvordan kan du skille ME og svineinfluensa-symptomer?

Det er ikke alltid lett å skille symptomene fra hverandre, men man skal alltid vurdere influensasyke dersom man har nyoppstått influensafølelse, spesielt der man har nysing og forkjølesesymptomer, hoste og målt feber. Stol på instinktet; føler du at dette er influensa med feber og du føler deg dårlig, ta kontakt med legen.

10. Kan svineinfluensa trigge ME i tidligere friske mennesker?

Noen mener at infeksjoner kan utløse ME (postviralt utmattelsessyndrom), spesielt om man etter en viral infeksjon ikke tar tiden kroppen trenger til å bli frisk.  Influensaviruset er ikke ansett som å være en vanlig utløsende faktor, men det er blitt rapportert tilfeller.

11. Hva skal jeg gjøre dersom jeg har nye influensalignende symptomer, men som ikke er som ved ME?

Dette avhenger av hvor syk du blir. Dersom du føler deg veldig syk, eller du selv er i risikogruppen eller bor sammen med noen som er det, ta kontakt med lege.  Om du har et mildt forløp, er det best å være hjemme, unngå unødvendig kontakt med andre, bruk febernedsettende (paracetamol eller ibuprofen) og ta til deg rikelig med drikke.

12.  Hva er Tamiflu?

Tamiflu er er et middel som kan drepe virus og som virker på den måten at det stopper viruset fra å formere seg.

Det minker antall sykedager, minsker symptomene og gir mindre sjanse for alvorlige symptomer.

Dersom du fra før av har en luftveissykdom, som feks astma, er det viktig at du får Tamiflu av din lege innen 48 timer etter at symptomene startet. Det er ikke alle som trenger Tamiflu, dette blir vurdert individuelt av din lege.

Bivirkninger: Kvalme er mest vanlig. Dette kan reduseres ved å ta medisinen sammen med mat og mye drikke. Man kan også få oppkast, diare, magesmerter og hodepine, men bivirkningene forsvinner som oftes etter første medisindose. Medikamenter er ikke anbefalt til gravide, dersom nytten for moren ikke ansees større enn den potensielle faren for fosteret. En sjelden bivirkning er neuropsykiatriske symptomer.

Opplys legen din dersom den syke har, eventuelt har hatt, tidligere alvorlige psykiatrisk problemer.

13. Bør ME-pasienter ta Tamiflu?

Antagelig – ja. Dette er likevel en beslutning som bør taes etter en helhetsvurdering. Tamiflu er generelt en sikker og virkningsfull medisin, med lite bivirkninger. Hovedårsaken til at mange ME-pasienter bør ta Tamiflu, er at noen kan få en forverring av sin ME under influensasyken.

14. Bør pasienter med ME vaksinere seg?

Vaksinen er laget av dødt virus. Den beskytter mot denne typen virus, svineinfluenseviruset, H1N1, og ikke den vanlige sesonginfluensaen.

I Norge brukes vaksinen Pandemrix. Vaksinen skal ikke taes av egg-allergikere.

Vaksinen blir i første omgang tilbud dem som er i riskikogruppene , til den som lever sammen med none som har nedsatt immunforsvar, samt til helsepersonell som håndterer syke.

Ved ME kan man argumentere for at disse skulle komme inn i risikogruppen, fordi ME kategoriseres som en nevrologisk sykdom. Likevel har ikke ME-syke større sjanse for å bli smittet enn andre. ME-syke som ikke har en tilleggsrisiko, vil bli tilbudt vaksine i neste vaksinerunde.

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er smerter, rødhet og hevelse ved innstikkstedet, hodepine, tretthet, feber, ømme muskler og leddsmerter, moderat feber og hovne lymfekjertler. Disse forsvinner normalt i løpet av 1-2 dager. Dataene tyder på at slike bivirkninger forekommer noe hyppigere etter vaksinasjon med pandemivaksinen enn etter vanlig sesonginfluensavaksinasjon. Bivirkningene varierer også med aldersgruppene, for eksempel er det registrert færre bivirkninger hos personer over 60 år, mens feber og andre vanlige bivirkninger er sett hyppigst hos barn.

Noen har vært bekymret for om vaksinen er godt nok testet ut på forhånd. Helsemyndighetene hevder at vaksinene er sikre og velutprøvde, men noe helsepersonell er skeptiske. De hevder at man kan utvikle Guillain Barre- syndrom, en sjelden, men alvorlig neurologisk reaksjon på en annen type vaksine mot svineinfluensa enn den vi bruker i dag.

15. Tilbakemeldinger fra ME-syke som har vært influensasyke.

Pr i dag har The ME Assosciation fått tilbakemelding fra 30 personer. Alle har hatt ulike svineinfluensasymptomer og mange har vært ganske dårlige. Ingen har hatt seriøse pusteproblemer. Mindretallet av de som har hatt svineinfluensaen og som er ME-syke, har hatt et mildt forløp med en ukes varighet med liten effekt på ME-sympomer. De fleste ser ut til å ha en langsom tilfriskning. Konklusjonen er at denne influensatypen ikke er en vanlig 5-dagers influensa, men gir et merkbart tilbakefall av ME-symptomene hos de fleste.

Mange, også barn med ME, har tatt Tamiflu. Alle, bortsett fra en, har rapportert at de har hatt nytte av den. Det ser til at den tåles godt av ME-syke. Mest vanlig er kvalme. Tre rapporterer fravær av bivirkninger.

16. Forberedelse før svineinfluensa

Det kan være lurt å ha spurt noen på forhånd om de kan hjelpe deg om du blir syk, spesielt om du bor alene.

Det finnes ikke et enkelt svar på om man skal vaksinere seg mot svineinfluensa dersom man har ME.

Jeg vet at det ikke alltid er enkelt å ta valg når man har ME, men som alle ser;  hver enkelt må ta ansvar for eget valg.

Det finnes altså historier som kan tyde på at man kan utvikle ME, eller få en forverrelse i sykdommen etter vaksinasjoner, også influensavaksine.
På den annen side er det sannsynlig at det å få svineinfluensa i seg selv vil forverre ME-symptomene .

Enhver med ME som har tilleggsymptomer, og som dermed kommer inn i riskogruppen, bør absolutt diskutere vaksinering med sin lege. Det samme gjelder for helsepersonell. Alle andre vil måtte vurdere dette individuelt.
Som ved alle andre vaksinasjoner bør du unngå å vaksinere deg dersom du har en infeksjon eller influensalignende ME-symptomer.

Dersom du tidligere har hatt en vaksinereaksjon, bør dette også legges inn i regnskapet.

Dersom du bestemmer deg for å ta vaksinen, finnes en vaksineguide med oversikt over hvor du kan vaksinere deg, samt en oversikt fra offentlige myndigheter.

Til alle anbefaler jeg igjen å ta ansvar for smittevern ved enkle tiltak !

Godt valg, som man sier!

Når viruset har gått sin gang i Norge, vil det nok være på sin plass å gå igjennom myndighetenes håndtering av denne pandemien på alle nivåer; både hvordan svineinfluensa ble fremstilt, hvordan informasjon og når informasjon er gitt og ikke minst; hvordan distribusjon og samarbeid med alle direkte involverte har foregått; på kommunenivå og fastlegenivå.

(Kunne ikke dy meg; Dagen småpolitikk; mer vil nok komme.)

Oppdatering: Preben Aavitsland, avdelingsdirektør ved  Folkehelseinstitttet uttaler på Twitter at han synes ME syke kommer inn i kategorien over risikogrupper, og følgelig bør prioriteres for vasinering da de er i gruppen «kronisk nevrologisk sykdom eller skade».

Jeg er relativt usikker på om dette er forankret hos fastlegene.

Pandemi-informasjon over telefon via 815 55 015

Oppdatert: Tamiflu er nå reseptfri. Den må taes innen 2 døgn etter at du begynte å bli syk, for å ha effekt.

Få noen andre til å gå for deg, så du ikke smitter hele køen!

Sjekk også Felleskatalogen for mer info.

Oppdatert 20.11.09:

Viruset har nå mutert. Man regner med at den muterte varianten er mindre smittsom og gir mer alvorlig sykdom. Helsemyndighetene mener at man kan bruke den samme vaksinen og at Tamiflu virker godt nok på dette muterte viruset, samt at situasjonen er under kontroll.

Vaksine til eggallergikere ventes neste uke. De som trenger dette må få dette på sykehus.

Det er også nye fraværsanbefalinger: Fra å være hjemme i 7 dager anbefaler man nå at den syke er hjemme i 24 timer etter at en føler seg frisk igjen. Dette vil som oftest være etter tre-fire dager.


63 kommentarer leave one →
 1. oktober 29, 2009 11:31

  Nå hører jeg fra flere og flere at de har fått beskjed fra legen om at de er i risikogruppa pga av nedsatt imunforsvar. Andres leger sier det motsatte, at de ikke er i risikogruppa.

  Dette er ikke helt enkelt for noen, ser det ut til.

  • oktober 29, 2009 12:23

   Jeg har spurt Preben Aavitsland via Twitter om ME-pasienter er i risikogruppen, men har ennå ikke fått noe svar derfra.

   Ikke enkelt, nei.

   • Bambi permalink
    oktober 29, 2009 12:35

    det blir interessant å se hvilket svar som kommer derfra… om det kommer…

 2. oktober 29, 2009 13:29

  Om risikogrupper:
  http://www.pandemi.no/pandemi/risikogrupper/r_d_til_personer_med__kt_risiko_for_influensa_og_komplikasjoner_397164

  «kronisk nevrologisk sykdom eller skade »

  ME-pasienter har en kronisk nevrologisk sykdom, og jeg mener derfor at vi er i risikogruppa. Her velger jeg å forholde meg til det FHI og HDir sier, fremfor fastleger.

  Men så:
  Hvordan vaksinen vil virke på oss som har ME, altså bivirkninger, det synes jeg fortsatt ikke er godt nok dekket. Klart, hvis man får svineinfluensa kan man bli svært, svært dårlig.
  Men hvis man får utslag på ME av vaksinen, hvor langt tilbake blir man satt da og hvor lenge kan dette vare? Det vet man ingenting om. Jeg er hyperoverfølsom for det meste for tida, det er det som gjør meg veldig skeptisk til å ta vaksinen.

  Her er et innlegg fra en person (ikke med ME) som har tatt vaksinen: http://fremfraskyggene.blogspot.com/2009/10/den-mye-omtalte-influensavaksinen.html

  Tror hver enkelt må gjøre seg opp en mening i sitt eget tilfelle.

  • oktober 30, 2009 00:55

   Beklager; kommentaren ble liggende i spamboksen, som jeg jo aldri sjekker, fordi jeg ikke har moderator funksjon på. Antar den havnet der fordi du la ved mer enn en lenke.

   Takk for lenker!

   Ja, det er rett at ME/CFS/ postviralt utmattelsessyndrom diagnostiseres som en nevrologisk lidelse.

   På de offisielle nettsidene til Center for Disease Controll i USA står det nærmere definert hva slag type nevrologiske sykdommer man tenker på som har økt risiko for alvorlige komplikasjoner dersom de skulle bli smittet:

   # Neurological disorders (such as epilepsy, cerebral palsy, brain or spinal cord injuries, moderate to profound intellectual disability [mental retardation] or developmental delay)

   ME-syke kommer neppe i denne kategorien, vil jeg tro?

   Poenget er vel kanskje at i disse gruppene finner man personer som kan ha nedsatt evne til å kommunisere med omverdenen, er sengeliggende, og dermed mer utsatt for komplikasjoner, som lungebetennelse eller tåler febersykdommer dårlig?

   Kilde: http://www.cdc.gov/h1n1flu/highrisk.htm

   Når det kommer til vaksinereaksjoner er det flere som viser til anekdoter om at tidligere sesonginfluensavaksiner kan ha utløst ME eller gi økte ME-symptomer. Jeg har ikke lest om hvorvidt dette er bekreftet eller ei?

   Den som har influensalignende symptomer, bør som sagt ikke ta noen vaksiner; heller ikke denne.

   Det er ikke lett når det føles som om man står overfor pest og kolera – og må velge.

   Godt valg; SerendipityCat!

 3. Lise permalink
  oktober 29, 2009 16:29

  Tusen takk for et veldig godt og informerende blogginnlegg!

  Jeg har fått tilbud om influensavaksinen av legen min, fordi hun mener det kommer inn under nevrologiske lidelser. Jeg har tenkt lenge på om jeg skal gjøre det eller ikke, men har endt opp med at jeg vil heller risikere å bli dårlig av å få vaksinen, enn å bli skamdårlig av å bli smittet.

  Med to barn i ulike miljø i skole og barnehage, så har jeg vel ganske stor risiko for å bli smittet. Det er mange ting som tilsier at jeg skal ta den.

  Har du bestemt deg Maria?

  • oktober 30, 2009 01:02

   Hei Lise; velkommen hit!

   Jeg har lagt inn en kommentar om nevrologiske sykdommer over. Jeg vet ikke hva helsemyndighetene i Norge sier om hvem som spesifikt kommer inn i «nevrologiske sykdommer».

   Migrene defineres jo også som en sykdom i nervesystemet…

   Jeg leser at nærmere 1/4 av befolkningen nå kommer inn i riskiogruppene.

   Hva jeg har bestemt meg for, eller om jeg har bestemt meg; er en bitteliten hemmelighet foreløbig 😉

   • Lise permalink
    oktober 30, 2009 09:52

    Takk for velkomst. 🙂

    Hemmelighet du liksom. Nå skulle du jo si at du har valgt å ta den, og så skulle jeg nikke gjenkjennede og tenke at, ja, jeg har tatt den rette avgjørelsen. *fnis* Ja, ja, jeg får vel bare være takknemlig for det flotte blogginnlegget, og stole på min egen dømmekraft. :p

 4. oktober 30, 2009 09:23

  Veldig informativt og bra!

  Så vidt jeg har forstått blir ME-syke ansett som i risikosonen i England, mens i Norge får man «nei» som svar på det samme. Dermed må man bare vurdere selv og her tenker jeg posten din kan være en hjelp på veien.

  Jeg har fått vite nå at det er høyst sannsynlig at den influensaen sønnen min og jeg hadde nylig, var svineinfluensaen. Dermed er jeg enda mer sikker på at jeg ikke vil vi skal ta vaksinen. Jeg er svært skeptisk til å vaksinere både meg selv og sønnen min, pga ME… og pga det jeg har lest og hørt om XMRV-viruset. Dersom jeg har dette viruset vil det si at sønnen min også kan ha det, og jeg er redd for å utsette ham for vaksiner av den grunn. Mulig jeg tenker feil, men enn så lenge er det konklusjonen min på vegne av vår lille familie.

  Sønnen min spurte om noe i dag, som jeg ikke hadde tenkt på… Jeg leste høyt fra aftenposten.no der det sto at om man har hatt svineinfluensaen så blir man immun og kan ikke få sykdommen igjen (om den ikke muterer).

  -Men hvis det retroviruset gjør at andre virus blir reaktivert… hva da med svineinfluensan, kan man få igjen?

  Og det er jo et godt spørsmål, synes jeg. Ikke at jeg tror noen kan svare… og ikke vet jeg om det spiller noen rolle heller. Jeg får jo stadig influensasymptomer, uten at jeg kan si hvilken type de er. 🙂

  • Lise permalink
   oktober 30, 2009 09:53

   Lothiane: Hvorfor er du redd for å ta vaksinen dersom du har retroviruset. Hva kan være problematisk ved det? (Og vil ikke det å faktisk få selve sykdommen være verre? )

   • oktober 30, 2009 10:24

    Lise: Nå har jeg nylig trolig hatt sykdommen (altså svine-influensaen) og jeg kom meg noenlunde tilbake til «normalen» etter i underkant av 2 uker.

    Retroviruset endrer ting i dna’et og gjør at man kan reagere unormalt på bl.a. vaksiner, er en teori. Dette vil jeg vite mer om før jeg utsetter sønnen min for risikoen.

    En annen grunn til at jeg har blitt skeptisk til nye vaksiner er måten Folkehelsa/helsemyndighetene håndterte vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

    I informasjonen som ble gitt den gang skrev de at de tok ansvaret om noe gikk galt med ungdommene som sa ja til å være med i forsøket.

    I ettertid har vi sett hvordan det gikk, der ble de aller fleste avvist glatt med at deres sykdom ikke hadde noe med vaksinen å gjøre.

    Der og da mistet folkehelsa min tiltro…

  • oktober 30, 2009 10:37

   Generelt:
   De fleste opplever svineinfluensaen som en mild influensa og kan ha hatt den uten at en vet det; spesielt om en stadig har influensasymptomer.
   Om man har hatt målt feber, sammen med andre symptomer på influensa og det samtidig er andre i nærheten som har hatt svineinfluensa, vil jeg anta at det er mer sannsynlig at det er svineinfluensaen og ikke annet man har hatt.

   Om du har hatt svineinfluensa antar man at det opparbeides immunitet mot dette spesifikke viruset. Det finnes mange typer influensa. Om du har hatt en annen type influensa, vil du ikke ha immunitet for svineinfluensa.

   Om retrovirus og reaktivering: Funn kan tyde på at XMRV kan reaktivere andre virus, men det må gjøres mer forskning, så vidt jeg har forstått?

   Vaksinen er laget med døde virus.
   Om man får svineinfluensa vil man få levende virus i kroppen. Jeg vet ikke om det vil ha noe å si for hvor lett et virus eventuelt kan «reaktiveres»?

   Ikke noe særlig å ha influensasymptomer på besøk til stadig, Lothiane. Husssj! Ut med dere! Hvem ba dere inn?!

   • oktober 30, 2009 11:42

    Leste en «trinn for trinn»-beskrivelse av svineinfluensaen på en engelsk side, og det stemte helt med hvordan syke vi var nå i siste runde. (Sønnen min først, jeg noen få dager etterpå.) Jeg greide smitte en annen, han har i ettertid fått høre at det er så godt som sikkert at det var sv.influensa han har hatt… så da får vi tro det. Irriterer meg at vi ikke har «gjør det selv»-tester hjemme så vi kan finne det ut! 😀 😉

    Sant nok, ikke bare-bare å få levende virus inn i systemet, men nå er det uansett for sent siden vi ble syke før det kom noe tilbud om vaksiner. 🙂 Vi var ganske dårlige, men har sluppet unna etter-sykdommer, heldigvis.

    Og ja, mer forskning må til for å vite dette med reaktivering ifbm XMRV. Håper vi får snart får vite sikrere hva alt dette er…

    Hussssj med influensasymptomene ja! Men har jo på en måte vennet meg til det. Det har vært min måte å reagere på ved overanstrengelser… Innmari kjedelig, varer gjerne både 2 og 3 uker før jeg kommer meg igjen.

 5. oktober 30, 2009 09:59

  Hehehe…, Lise; til kommentaren lenger opp om at du gjerne skulle ha nikket gjenkjennende til hva jeg sa om mitt eget valg:

  Jeg så det på deg! En liten luring i det blikket der, til tross for bare halvthode 😉

  Bra at du stoler på din egen dømmekraft!

 6. Lise permalink
  oktober 30, 2009 15:48

  Det jeg ikke helt skjønner med skepsisen i forhold til vaksinen er, at det er jo mennesker som får selve viruset også, og som får ME/Postviralt utmattelsessyndrom etter det. Jeg tenker som så at det å få selve sykdommen i seg selv må være mye skumlere enn å få vaksinen, spesielt nå med dødsfallene også. Og når risikoen nå er så stor at det kalles en pandemi, så avveier jeg risikoen som minst i forhold til helsen vår ved å ta vaksinen, mens jeg aldri ellers har vurdert noen influensavaksine.

  Eller, er det noe med det å få døde virus å forholde seg til som skal være annerledes enn levende virus for ME-syke? Det må jo være en bra ting at kroppen får jobbet mot en lav dose dødt virus, enn å måtte kjempe med en invasjon av levende virus?

  • oktober 30, 2009 16:39

   Lise, dte er mange som mener at man kan bli syk etter vaksine, det er mange som mener man kan blir syke etter infeksjon, som en influensasykdom og noen mener man kan bli sykere av sin ME etter en vaksine.

   Forskerne rundt oppdagelsen av XMRV har en hypotese om at dette retroviruset kan reaktivere andre virus som en har hatt infeksjon av tidligere og som nå ligger uvirksomme.

   Jeg tror det er dette Lothiane er bekymret for; at om hun har XMRV-viruset, så kan dette reakivere viruset i vaksinen.

 7. Lise permalink
  oktober 30, 2009 16:43

  Ah, sånn å forstå ja. :lyspære:

  Men finnes det ikke noen tall noe sted på hvordan ME-syke har reagert på vaksinen i denne runden? Jeg så du hadde noen tall for hvordan ME-syke i verden hadde reagert på selve sykdommen. (Det var her jeg leste det, var det ikke?)

 8. Lise permalink
  oktober 30, 2009 16:46

  Men hvis dette retroviruset skal kunne vekke til live igjen virus som ligger i kroppen (ligger de i kroppen da? Blir de ikke rensket ut, og så har vi bare antistoff-kodene igjen i de hvite blodcellene?), så må det jo være ganske selektivt på hva som vekkes til live igjen, for vi er jo vaksinert mot ganske masse artig de fleste av oss. Røde hunder, kusma, polio, stivkrampe osv, og det er vi jo ikke plaget av. :tenker høyt:

 9. oktober 30, 2009 21:54

  Lise: jeg kan dessverre ikek nok om det og er rimelig ødelagt i huet etter å ha fulgt med på ME-konferansen i Washington de siste to dagene. Det ligger ganske mye info på nett om XMRV og hva det virker som det kan gjøre med oss. Besøk f.eks. websidene til Whittemore Peterson Institute og les Q & A’s der, veldig kort og greit forklart.

  Jeg tror ikke nødvendigvis at virusbitene i vaksiner kan vekkes til live igjen, men er redd for å få forverring av ME’en.

  Mange ME-syke reagerer unormalt på medisiner, mange blir sykere etter vaksiner. Det gjorde f.eks. at jeg kansellerte en ferietur jeg hadde planer om for et par år siden, fordi jeg ble fortalt jeg burde vaksinere meg før jeg dro dit. Det var før jeg hadde hørt om noe retrovirus. Jeg tok rett og slett ikek sjansen på å få tilbakefall/bli varig dårligere. Slike beslutninger må hver enkelt ta for seg selv… er vanskelig å si da ingen egentlig vet hvordan de vil reagere før de prøver – og da er det jo for sent.

  For min del tenker jeg at jeg vet hva jeg har (hvordan jeg er), men ikke hva jeg får…

 10. Lise permalink
  oktober 31, 2009 00:41

  Lothiane: Ja, jeg har lest hva du har skrevet på bloggen din, veldig bra! Jeg mener ikke å etterprøve avgjørelsen din altså, jeg bare forsøker å forstå for min egen del. 🙂

 11. oktober 31, 2009 14:13

  Hehe, takk for det Lise. Jeg ser jeg var litt sliten i går da jeg skrev. En god natts søvn hjalp! 🙂

  Det er fint at du forsøker forstå! Jeg får nok lett piggene litt ute om jeg føler andre stiller spørsmålstegn ved noe jeg har vurdert nøye. Du stilte forresten et veldig interessant spørsmål ift det om døde virus (fra vaksine) kan vekkes igjen – det har jeg ikke tenkt på! 🙂

 12. oktober 31, 2009 19:48

  Preben Aavitsland, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet mener at ME-syke kommer inn under risikogruppen som skal tilbys vaksine i første gruppe.

  Uttalt på direkte spørsmål på Twitter http://twitter.com/prebenspandemi

  • vivi permalink
   november 4, 2009 16:45

   Hei!

   Jeg finner ikke denne uttalelsen på twitterlenken, sjekket tilbake til 29.10. Finner du den, eller er den fjernet? (Eller mere sannsynlig: jeg har oversett..) Setter pris på hjelp med å finne uttalelsen.

   Har fulgt bloggen din over lengre tid nå, takk for info, refleksjoner, meddelsomhet.

   Hilsen vivi

   • november 4, 2009 19:58

    Den finner du som svar til beaterast, gitt 31 oktober, kl 12:58: «@beaterast Beklager seint svar. ME-syke er i prioritert gruppe for vaksinering, synes jeg («kronisk nevrologisk sykdom eller skade»).

    Og: kl 2:49: «@beaterast Si at jeg har sagt det, men de gravide går aller først!»

 13. Lise permalink
  oktober 31, 2009 20:43

  Ja, det mener legen min også. Og jeg. Jeg tror det bare var en forkjølelse/halsbetennelse jeg hadde nå siste runde (holder på på femte uken nå), og ene natten lå jeg våken med tiltakende panikk for jeg orket nesten ikke å puste, det var så tungt og jeg var livredd for at jeg bare skulle slutte å puste mens jeg sov.

  Jeg synes forresten det er spennende det med omega-3, for det har jeg faktisk kjent på kroppen min, men regnet med det bare var fordi jeg var «ME-svak» at jeg ikke tålte omega-3.

  • oktober 31, 2009 20:58

   Det å ikke få puste om natten er skikkelig, skikkelig ekkelt…

   For ca 3 år siden fikk jeg kikhoste. Skremmende å ikke klare å trekke pusten. Huff!

   • alva permalink
    november 5, 2009 03:28

    Hei maria.
    Jeg også hadde kikhoste for noen år siden. det var helt forderdelig.
    alva

   • november 5, 2009 10:11

    Ja, Alva; kikhoste unner jeg ingen.

    Jeg synes nesten det var verre enn når jeg hadde lungebetennelse og fikk sepsis/blodforgitning og pleuritt/ betennelse i lungesekken. Da var jeg så «bortevekk» at jeg i ettertid ikke husker så mye fra de ukene jeg lå syk og stort sett prøvde å ligge helt, helt stille og sov og hostet.

    Hehehehe…dette hørtes nesten ut som » i skikkelig gamle dager, DA var det ille, da!»

    Det er mange jeg skulle ha skrevet kommentarer til nå, ser jeg.
    Flere som stiller direkte spørsmål til meg; jeg skulle ha svart, men får det ikke til akkurat nå. Må bare finne hjernen igjen.

    *leter under senga*

 14. Monika permalink
  oktober 31, 2009 21:02

  Hei

  Mens, man venter på eller vurderer vaksinen?
  Emne: Avant Garden – virusfellen – også for retrovirus
  —————————————————————————

  http://www.avant-garden.no/

  Hva gjør Avant-Garden til en Superpille?
  Både planters og vårt immunforsvar arbeider kontinuerlig for å forhindre at infeksjoner og miljøgifter gjør skade. Det skjer ved at organismen identifiserer angriperen og setter i gang kjemiske prosesser som kan ødelegge den.

  Det er som alle vet, et uhyre sammensatt og komplisert system, som trenger påfyll av ressurser, dvs. riktig næring, for å være effektivt. Det er her planter kommer inn (frukt og grønnsaker).
  De mobiliserer bl.a. komplement-systemet, og som helt uspesifisert går til angrep på bakterier, virus, uheldige avleiringer eller vev, og løser opp og tømmer disse for innhold som fjernes av immunforsvaret.
  Rett og slett på grunnlag av de stoffer de er bygget opp av, fordi de er fremmedlegemer som ikke hører hjemme i en sunn og frisk organisme. Det utløses kaskader av virkemidler i slike situasjoner, men for at de skal være tilstrekkelige, må det daglige forsyninger til.
  Det er her Avant-Garden kommer inn.

  Denne tegningen (bildet mangler her, men finnes på nettstedet) kan være et eksempel på hvilket som helst virus, som viser protein-kappen og reseptorene som brytes ned ved identifikasjon av de organiske stoffene de er bygget opp av, ved gjennomhulling, så viruset blir uskadeliggjort. Det gjelder også retrovirus. Avant-Garden er i tillegg en kraftig antioksidant.

  I immunforsvarets komplementsystem knyttes dette til lektinlinjen, på grunn av lektiner fra planter, der Avant-Garden har potente komponenter.

  Forskingen har nå påvist at lektiner lagres i leveren, hjernen, milten, nyrene, tynntarmen og formeringsorganene av begge kjønn, for å møte og binde seg til, og ødelegge bakterier, virus og kreftens spredningsceller.

  Videre er det påvist at pasienter som gjennomgår cellegiftbehandling får reduserte nivåer av lektiner. Dette bekrefter sannsynligheten av at tilførsler av lektiner fra Avant-Garden kan øke effekten av behandlingen og redusere behovet for antibiotika.

  En opplever jo fra tid til annen, at pasienter som helbredes fra de alvorligste sykdommer, likevel går bort, på grunn av de mest banale infeksjoner, som f.eks. lungebetennelse.

  Avant-Garden styrker altså både 1.linjeforsvaret i hud og slimhinner (der en først møter infeksjonene) men også det uspesifikke immunforsvaret.

  Det var dette Endre Vik oppdaget i planters immunforsvar i 1992, fikk bekreftet i det humane immunforsvar i 1995 og fikk vitenskapelig nærings- og medisinsk anerkjennelse for i forsøkene i 1997 og ved patentet i 1999.

  Dette på et område med virkestoff og årsaks-sammenhenger hvor det tidligere ikke var utført forsking. Dette arbeidet ble belønnet med diplom fra SND (nå Innovasjon Norge) og SND`s nyskapnings og oppfinner pris Reodor Felgen i 2002.

  Faktaopplysninger fra den kliniske undersøkelsen
  Diagram fra den kliniske undersøkelsen ved Universitetsklinikken Haukeland Sykehus Universitetet i Bergen, dokumenterer den beskyttende virkningen av Avant-Garden på 90 friske medisinerstudenter, på 17 forskjellige kontrollerte immunreaksjoner og ved angrep av tilfeldige forkjølelsesvirus i et eksamenssemester:

  En ser gruppen som har fått placebo er konstant forkjølet gjennom hele 2 måneders perioden, mens de som har fått bare 1 kapsel av Avant-Garden får en kraftig nedgang i antall forkjølede etter 1 måned og går kraftig opp igjen, fordi smittepresset har vært for stort frem til 3. besøk.

  Nedgang i forkjølelsesvirus:
  Den gruppen som derimot har fått 3 kapsler Avant-Garden, viser en klar og signifikant nedgang i antall syke ved 2.måling, og er gått ytterligere ned ved 3. måling, med konstant nedadgående tendens.

  I dag er det like viktig å påvise at kosttilskudd styrker immunforsvaret, som det er å påvise at det ikke er til skade, ved allergier eller på annen måte, som det berettes om.

  Det går da også frem av den kliniske undersøkelsen ved Universitetet i Bergen, at det ikke ble registrert noen form for skadevirkninger.

  De som har fått operert inn erstatningsorganer, som nyre eller hjerte, må imidlertid alltid kontakte sin lege, fordi et sterkere immunforsvar kan fortrenge disse, da de tar medisiner for å forhindre dette.

  Det Statlige Norske Patentstyrets anerkjennelse av produktet Avant-Garden ved utstedelsen av Patent NO 305883 er også en offisiell statlig bekreftelse av at Avant-Garden oppfyller kravene i det nye EU-direktivet som trer i kraft fra 1.1.2005.

  Fra da av vil det være ulovlig å markedsføre og omsette kosttilskudd som det ikke kan føres vitenskapelige bevis for at styrker immunforsvaret, og er ufarlig i bruk. For å kunne bevise dette, må et produkt gå igjennom de samme kliniske undersøkelser ved et universitetssykehus som det Avant-Garden har gjort.

  Hvis ikke vil EU fjerne 100-vis av helsekostprodukter fra markedet. Dette for å hindre overdosering, som har funnet sted, av vitaminer og mineraler og de følger det kan få. EU – direktivet setter derfor Avant-Garden i en særstilling, ved at det er patentert.

  Forskingsresultatene må tas på alvor:
  I perioden fra patentet ble meddelt i 1999, er det mange som har prøvet Avant-Garden over lengre tid og som er blitt sykdoms- og symptomfrie fra både forkjølelse, influensa, bronkitt, lungebetennelse og omgangssyke. Den brysomme Herpes simplex som sår i og rundt munnen og på andre kroppsdeler. Et virus som hele 90% av befolkningen bærer i seg, og som er et betydelig problem.

  Huden blir vesentlig styrket gjennom pigmenteringen av innholdsstoffene, du tåler bedre soling, og du blir lettere kvitt kviser og sprekker i huden på benene. Neglene blir sterkere.

  Du merker heller ikke så meget til insektstikk, som før var en plage. Endre Vik er selv blitt kvitt arthritis, som ettervirkning av rheumatisk lumbago i studietiden, som følge av trekkfulle auditorier.

  For alle med svekket immunforsvar, vil Avant-Garden styrke det uspesifikke 1.linje immunforsvaret og være til stor hjelp.

 15. november 3, 2009 21:01

  Tamiflu er nå reseptfritt: http://www.nrk.no/nyheter/1.6848338

  Må taes innen 48 timer etter debut for effekt. La noen andre kjøpe for deg, om du selv er syk!

  Sjekk også på Felleskatalogen for mer info: http://www.felleskatalogen.no/

  Pandemi.no nettsider, med egenmeldingsskjema: http://tinyurl.com/yl89uye

 16. Lymefreak permalink
  november 4, 2009 15:23

  Merkelig greier, ILADS en org. for Lyme-leger anbefaler IKKE å ta vaksinen for de som er under eller akkurat ferdig med langvarig antibiotika behandling.

  Gir det mening ?

  • november 5, 2009 10:17

   Kan du spørre direkte og gi meg tilbakemelding?

   Interessant å vite rasjonale og hva de tenker om dette.

 17. jojja permalink
  november 6, 2009 10:45

  God morgen Maria.

  Da har denne jenta tatt vaksine, ligger nå i feber og slikt, sånn typisk influensa symtomer.. Det overlever jeg, er jo vant med smerte.

  Jeg bare måtte ta den siden jeg ikke viste hvordan jeg ville reagert hvis jeg hadde fått den der svinepelsen..

  Håper dagene er gode med deg.

  Klem

  • november 6, 2009 12:28

   Hehehe..sånne svinepelser er ikke så greie å ha med å gjøre alltid…

   Nå hørte jeg rykter om; ubekreftede sådanne, at svinepelsen også har smittet en katt.

   Ja, ja…det svinet samler vel snart hele Noha´s Ark?

   De er egentlig utrolig fascinerende, slike virus.
   Alt hva de kan tilpasse seg!

 18. Bambi permalink
  november 7, 2009 12:42

  Hjælp – nå er svineriet på vei hit – til vårt hus. Min sønn er på leir og nå fikk vi akkuart telefon om at han er blitt sjuk – med alle influensa symptomene… Er skrekkeslagen, kjenner jeg.

  Nå blir jeg eksponert for svineriet om jeg vil eller ei. Jeg skal prøve å komme meg til apoteket nå -mens mannen min henter gutten…

  Og dattera mi, som også er på tur… Sukk og grøss… Hva med henne?

  Ingen har rukket å få vaksine her… Familien min ville alle vaksinere seg – så da tenkte jeg at jeg slapp – siden jeg er nokså isolert. Men nå….

  Har klart å holde meg kald og rolig. Men nå…

  Her må handling til. Må stabre meg opp av sofaen…
  Prøve å få medisisner – mens mannen min kjører til fjells for å bringe hjem sykt barn…

  Ja,ja – nå er det uunngåelige har skjedd…

  Shit happens!

 19. november 7, 2009 13:26

  Hei.
  Håper det går bra Bambi. 🙂
  Jeg har hatt to syke barn hjemme med svineinfluensa symptomer på tredje uka nå, men jeg har klart meg. Nå tror jeg kanskje at jeg har hatt influensaen for to tre uker siden. Jeg var febersyk og hadde sår hals i over en måned, men ingen av oss har kastet opp. Noen sier at da er det ikke svineinfluensa. Andre leger sier at man behøver aldeles ikke å kaste opp og om man får feber og sår hals så er det svineinfluensaen. Ikkje veit eg!
  Spurte legen om å bli testet, men de hadde så stor pågang og hadde det så travelt nå at de kunne ikke gjøre det?? Hmm…
  Håper det går bra bambi. Behold roen.
  klem fra Alva

  • Bambi permalink
   november 7, 2009 13:37

   Brukte dere tamiflu, Alva?

 20. Tanne permalink
  november 7, 2009 18:28

  Hei, Tamiflu hjalp meg fort.Fikk utlevert på legevakten ca. 10 timer etter at jeg var blitt syk. Allerede neste kveld følte jeg med mye bedre.
  Det ser ut som om det er vanskelig å unngå denne svineifluensaen. Håper du har fått tak i medisinen Bambi.

 21. Bambi permalink
  november 7, 2009 20:13

  Joda, jeg krabbet meg ned på det lokale apoteket og fikk (takk og lov) tamiflu, mens pappaen henten sønnen ned fra fjellet. Gutten ligger her på sida av meg i sofaen. Han hoster og har over 40 i feber. Har fått i ham Tamiflu. Han har kastet opp. Nå sover han, overvåker ham med argusblikk. Har selv fått tamiflu for å forebygge influensa. Folk i risikogruppa som blir direkte eksponert for smitte – får det. Mannen min og dattera får ikke. De fikk munnbind, og får ikke tamiflu før de blir angrepet av influensa…

  • Tanne permalink
   november 8, 2009 00:07

   Det var bra at du kom deg på apoteket og fikk 2 pakker med Tamiflu, og så får jeg håpe at sønnen din responderer godt på medisinen. Litt rart at de ikke gir ut til resten av familien når
   det blir sagt at vi har så rikelig…Håper natten går bra og ønsker
   god bedring.

   • Bambi permalink
    november 8, 2009 15:15

    Takk for omtanken!

    Joda, gutten har kommet seg, feberen begynte å synke etter den 2. tabletten. Han er bedre nå – vil spille data, hehehe…
    Nydusjet men blek om nebbet. Han klager over mageknip, og har diaré…
    Jeg går på halv dose.

    Piken er fortsatt på fjellet, ingen av de andre har blitt syke «ennå».

    Litt rart som du påpeker at ikke hele familine kunne få – men det er sikkert strenge restriksjoner…

    Lurer egentlig på om dette er svineinfluensa? Sånn med tanke på vaksine. Går det å teste noe sted, mon tro?

 22. Tanne permalink
  november 8, 2009 16:07

  Hei, det er et godt tegn at han vil spille data ja. det Man må få tatt
  blodprøve for å være sikker på at det er svineinfluensa og til meg sa de at labarotoriene var overbelastet, så det var bare i spesielle
  tilfeller at de sendte inn. Men har hørt at hvis man har god effekt
  av Tamifluen så er det sannsynlig at det er svineinfluensaen. Men jeg vet nå ikke hvordan Tamiflu virker på andre virus. Kansje noen her inne vet?

 23. november 8, 2009 17:35

  Hei alle sammen!

  Tamiflu kan virke på andre virus også; den er ikke skreddersydd for denne type virus som kalles Svineinfluensa.

  Vanlige bivirkninger er mageproblemer, som oppkast, diare, magesmerter, samt hodepine.

  Ut fra hva jeg «hører» ser det ut som om mange har god effekt når de tar Tamiflu tidlig (skal taes innen 48 timer), men det er ikke gjort noen systematisk gjennomgang av dette for dette viruset ennå, så vidt jeg har sett.

  Det høres sannsynlig ut at sønnen din har hatt svineinfluensa, Bambi. Det er ikke kapasitet til å teste alle som tror de har denne influensatypen, man tester bare det mest alvorlig syke, eller som er i risikogruppen og blir syk og har større sannsylighet for å utvikle alvorlig sykdom.

  Noen får diare og oppkast ved denne type influensa, men ikke alle. Det hverken bekrefter eller avkrefter at du har svineinfluensa.

  Vanligste symptomer er akutt feber (over 38 grader) med luftveissymptom som hoste, vond hals eller tung pust og allmennsymptom som sykdomsfølelse, kroppsverk eller hodepine.

  NB: Dersom man føler seg veldig dårlig, ta kontakt med lege!

  NB, igjen: Jeg vil vel også tillegge, uten at jeg ser at det offentlige helsevesenet har sagt det; ta kontakt med lege dersom du ikke merker bedring i løpet av ett døgn med Tamiflu!

  All febersykdom er nemlig ikke svineinfluensa, til tross for at det er stor sannsynlighet for at det er det du har!

  Bambi; dette går sikkert bra. De fleste blir mildt syke, det er det viktig å huske på!

  Nå har du jo også fått Tamiflu å beskytte deg med. Husk å sjekke pakningsvedlegget i forhold til rett dose for barn!

 24. Bambi permalink
  november 8, 2009 17:52

  Takk, takk! Joda det går mye bedre, allerede!
  Han var fryktelig dårlig med alle symptomer du beskrev¨og tempen målte 40, 5. Men han blei bedre i løpet av natta. (vanligvis pleier feberen stige om natta når barna er syke)

  NB! De skriver ut dosering på apoteket. Hadler vel om alder og kroppsvekt. Det er farmasøyt som foreskriver. Man må fylle ut skjema, og det hele blir registrert i et pasientregister.

  Blir spennende å se om de andre her blir sjuke – og hvordan jeg blir å respondere på tamidlu, influensa, etc…

 25. jojja permalink
  november 9, 2009 21:42

  Hei og god kveld i luken 🙂

  Jeg lurer på noe jeg..Etter vaksina fikk jeg kjempe høy feber, kan ikke huske sist jeg har fått det, bare sånn pinglenestenfeber, som får meg til å hangle, uten at noe vil bryte ut.. Men dagen etter feberen våknet jeg til et nytt å bedre liv, masse energi(ok alt er relativt, ikke som før jeg ble syk) Jeg har mer overskudd, får til mer, husker litt bedre..

  Kan det være at jeg fikk noe som trigget imunforsvaret mitt, så da er jeg blitt litt bedre? Kan det være at vi som har ME trenger noe som trigger imunforsvaret vårt???

  Kaster bare noen tanker ut her.

  • Bambi permalink
   november 9, 2009 22:08

   Woaw!

  • november 9, 2009 22:56

   Bra at du føler deg bedre, jojja!

   Du får si ifra om bedringen fortsatt holder seg om en måned! 😀

   Om det skyldes vaksinen du tok dagen før, høres for meg rart ut.
   Vaksinen skal trigge produksjon av antistoffer. Disse antistoffene er en del av immunforsvaret og er med på å uskadelige fremmedstoffer, som vi kaller antigener.
   Når kroppen har blitt usatt for antigenet i vaksinen, det vil si biter av det døde svineinfluensaviruset, vil kroppen kunne utvikle motstandsdyktighet mot dette spesifikke viruset.

   … men nå er det mye mellom himmel og jord, og jeg har vel etterhvert lært å si man skal aldri si aldri… som sagt; om du forblir frisk over tid, så får du melde fra!

   Det er kanskje andre som har andre tanker om dette?

 26. jojja permalink
  november 9, 2009 22:12

  Det kan du gjerne si Bambi..men hvis det er slik, så burde de jo kunne gi oss noe..Vil jo nødig sette flere sprøyter mot svinepesten 😀

 27. Lymefreak permalink
  november 12, 2009 15:17

  Hei

  Jeg sendte spørsmålet om hvorfor ikke Lyme-pasienter blir anbefalt å ta H1N1 vaksinen av ILADS.

  Sjefslegen ved BCA er Board member i ILADS. Han sa til meg at de hadde fått rapporter fra USA om nye bivirkninger den siste tiden, og refererte til at ILADS ikke anbefalte vaksinen.

  Dette er svaret jeg fikk fra en av de andre legene ved BCA.

  We do not recommend swine flu vaccination, because Lyme disease symptoms and complaints can be aggravated by vaccination in general; sometimes this aggravation can even be severe and protracted.

  Svaret var noe kort, og gjør meg ikke så mye klokere, men ILADS har tydeligvis tatt et standpunkt, og BCA følger dette. De var sikkert ikke intr. i å bruke tid på å forklare dette for en pasient:)

  Ikke at det hjelper meg så mye i min tvil.. men det er jo 99,95% sjanse for å overleve, så…man står han vel av.

  Spørsmålet er jo om the Swineflu kan gjøre meg enda dårligere enn det jeg er nå? Det er i grunnen lite hyggelig å tenke på..så vi får tenke på noe annet.

  Nå kommer vinteren !!

  • november 12, 2009 17:15

   Dække lett, nei, Lymefreak!
   Takk for tilbakemeldingen.

   Well…de aller, aller fleste, får en lett influensa-sykdom.
   Vi får håpe at den passerer uten å banke på din dør!

   (Du vet; jeg hverken kan eller vil gi noen direkte råd om hva de skal gjøre. Beklager. Håper det er i orden 🙂 )

 28. jojja permalink
  november 12, 2009 18:13

  God kveld !

  Det var nok bare mine forhåpninger på noe..for det varte ikke nei..

  Orker ikke engang å bli skuffa.. Men men..

  Jeg får kose meg med det som er posetivt, alle julegavene er i boks og sendt der hvor de skulle..deilig følese..

  Ha en fin kveld

  • november 12, 2009 18:36

   Det er en god egenskap å se det som er bra.
   Så bra at julegavene er sendt, jojja!

   Det er jo bare helt fantastisk i seg selv 🙂

 29. Lymefreak permalink
  november 13, 2009 09:11

  I orden? Selvfølgelig !
  Tror ikke det ville, vært bra for din integritet om du gav legeråd til ukjente på nettet:)

  Det eneste du kunne gjort som lege generelt, var vel å oppfordre folk til å forholde seg til råd fra helsemyndighetene.

  Jeg velger å forholde meg til leger som kjenner meg og min sykehistorie. Problemet er at disse ikke samstemte, så det blir mitt valg og min vurdering åkke som.

  • november 13, 2009 09:44

   Nei, det ville vært helt uforsvarlig.
   Jeg forstår likevel at mange skulle ønske at slike råd kunne deles ut; mange synes det er veldig vanskelig å velge.

   Jeg har valgt å legge ut så saklig informasjon som mulig, slik at den enkelte får ta egne avgjørelser.

   Likevel; man vil finne sprikende informasjon om skal-skal ikke, avhengig av hvem som publiserer.

   Nær sagt ingenting kan noen gang være «helt sant», fordi vi er alle redakøter og siler sannheter ned til i beste fall «halvsannheter».

 30. Glad permalink
  november 13, 2009 10:15

  Hei Maria.

  Jeg er bare innom for å si at det har vært veldig lærerikt og nyttig å være her på bloggen din. Nå kommer jeg til å unsubscribe, for jeg har vært på LP-kurs (med en lege som kursholder), og føler meg frisk, og er i gang med opptrening etter 10 års sykdom! 😀 Jeg klarte ikke å se det for meg, eller tro helt på at det var mulig før jeg gikk på kurs, men nå har jeg opplevd de dramatiske endringene i kroppen min selv. Det er rett og slett fantastisk!

  Håper du og andre finner en vei som hjelper for dere! *klem*

  • november 13, 2009 14:27

   Så bra for deg, Glad-Lise!

   Jeg har også vært på LP-kurs og vet veldig godt hvilken følelse du har akkurat nå; og den er veldig bra!

   Jeg håper du får nytte av teknikkene du lærte; eller det vil si; teknikkene du lærte vil alltid være nyttige for deg, uansett om du blir «frisk» eller ei!

   Lykke til videre 🙂

 31. Lise permalink
  november 13, 2009 16:22

  Takk! 🙂 (Jeg vet ikke helt hva som skjedde med nicket mitt, jeg måtte logge meg inn for å unsubscribe, og så så det ut som det sto noe helt annet der, jeg visste ikke at det var det feltet som navnet mitt står på som ble endret, for det var ikke det jeg endret det fra. Men nå er det i orden. 🙂

  Hejdå! :vinker:

 32. Bambi permalink
  november 14, 2009 14:01

  Kan jeg spørre hvilken lege som har lightning kurs? I regi av hvem og hva og hvor?

 33. november 20, 2009 17:39

  Det er nye oppdateringer fra i dag 20.11.
  Ligger nederst i innlegget.

 34. januar 8, 2013 20:17

  Hei jeg har me diagnose å har vært veldig dårlig to siste årene. Jeg tok influensa vaksina for ca en uke siden. Å nå siste dagene har mine me symptomer blir mer å mer borte? jeg har også ulcerøs kolitt å anlagt reservoar. Hatt mye infeksjoner i reservoaret å det har også fungett bedre nå. Rart at dette skjer nå etter vaksina. Håper det fortsetter oppover i riktig retning.

Trackbacks

 1. Twitter Trackbacks for Jeg har ME – bør jeg vaksinere meg mot svineinfluensa? « Marias Metode [mariasmetode.wordpress.com] on Topsy.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: